Princípy Pohybu sú platné nielen pre Telo, ale pre celého človeka, jeho Život

Životný Štýl

Pohyb je súčasťou každého okamihu života. Pohybuješ telom, emócie sú v neustálom tanci, a myseľ neustále plynie. Pohyb nezastavíš. Ale môžeš sa stať jeho neutrálnym porozovateľom a pochopiť ho.

Uvedomenie si Princípu Polarity je základom uvedomenia si mnohorakých kvalít prírody, ktorá je nielen okolo nás , ale i v nás. A tak sebapoznanie, z ktorého pramení zdravé žitie.

VIDEO - Zem Dýcha - Nádych a Výdych - striedanie Polarít Jin a Jang - Všetko Živé Dýcha

VIDEO - Tekutý Kruh - Obeh Vody cez 4 ročné obdobia a Tekutosť v prírode ako príklad fungovania ľudskej Psychiky

Video - 4 ročné obdobia - kolobeh prírody pôsobí na celé bytie človeka

Život je Vzťah, vytvára väzby, a všetok život je procesom vzájomých závislostí. Slobodu objavíme prijatím týchto skutočností.