Čím viac zdôrazňuješ Svetlo a Pozitívne myslenie, tým väčší priestor vytváraš pre Tieň. Ruediger Dahlke

Zdravý Život

ZDRAVÝ ŽIVOT z CELISTVÉHO POHĽADU TELA, PSYCHIKY a SPIRITUALITY

"Spí duše Země v teplé době léta. Zde jasně vyzařuje zrcadlo Slunce v zevním prostoru.

Bdí duše Země v chladné době zimy. Zde září duchovně skutečné Slunce ve vnitřním bytí.
Radostný den léta je spánkem Země. Světící noc zimy je pro Zemi dnem. Rudolf Steiner"

UVEDOMENIE si PRINCÍPU POLARITY je ZÁKLADOM UVEDOMENIA si mnohorakých KVALÍT PRÍRODY, ktorá je nielen OKOLO NÁS , ale i V NÁS. A tak SEBAPOZNANIE, z ktorého PRAMENÍ ZDRAVÉ ŽITIE.

Sú INTEGROVANÉ, PREPRACOVANÉ a ZROZUMITEĽNÉ pre súčasného človeka.

POLARITA - TAO JEDNOTA - ZÁKLAD pre POCHOPENIE KVALÍT PRÍRODY - ŽIVOTA - POHYBU

DEŇ vystrieda NOC... JAR a LETO vystrieda JESEŇ a ZIMA... RADOSŤ vystrieda SMÚTOK... AKTIVITU vystrieda RELAX... NÁDYCH vystrieda VÝDYCH... ŽIVOT vystrieda SMRŤ... MUŽ a ŽENA... JANG a JIN... POLARITA ako základ bytia... Z nich vznikajú ďalšie KVALITY...

NOČNÁ - TEMNÁ strana bytia je obyčajne menej sympatická, menej preferovaná... Záleží však aj na úhle pohľadu. Prednášajúci sa musí na prednášku - AKTIVITU - JANG, PRIPRAVIŤ - JIN. ROZKVET na JAR a PLODY v LETE sú výsledkom SMRTI prírody na JESEŇ a ZIMU. ZNOVUZRODENIE v ďalšom CYKLE BYTIA. Po dlhom strádaní a smútku prichádza bujará radosť - takto napr. končia mnohé pohreby.

NEGATIVITA - TMA sa teda dá vnímať aj POZITÍVNE. Je to potrebná FÁZA CELÉHO PROCESU, DRUHÁ POLOVICA...

JIN - žena, cit, mesiac, tma, noc, chlad, zima, kľud, smrť, zem, hmota, stáť, tvar, klesanie, tiaž, dole, pomalosť, pasivita, slabosť, vzdať sa, smútok, jemnosť, mäkkosť, prispôsobivosť, subjektivita, hĺbka, intuícia, múdrosť, vnútro, prijímať, spoločne, chrbát

JANG - muž, rozum, slnko, svetlo, deň, teplo, leto, aktivita, život, nebo, duch, pohyb, energia, stúpanie, ľahkosť, hore, rýchlosť, aktivita, sila, bojovať, radosť, hrubosť ,tvrdosť, strnulosť, objektivita, povrch, rozum, pud, vonkajšok, dávať, samostatne, predok

"Pokiaľ ale chcete dosiahnuť SEBAREALIZÁCIU, musíte PREPOJIŤ svoje JA so svojou TIENISTOU STRÁNKOU. To je KĽÚČOM k ŽIVOTU. Ľudia si myslia, že keď MYSLIA POZITÍVNE, začnú sa DIAŤ PEKNÉ VECI, ale všetko prebieha podľa ZÁKONA POLARITY a REZONANCIE. Čím viac ZDôRAZŇUJETE SVETLO a POZITÍVNE MYSLÍTE, tým VäČŠÍ PRIESTOR pre TIEŇ VYTVÁRATE. Jedine keď sa so svojím TIEŇOM KONFRONTUJETE, môžete sa stať SKUTOČNÝMI ANIELMI pre ostatných. Ruediger Dahlke" 

KRÍZA u ČLOVEKA je CESTOU späť k VLASTNÝM KOREŇOM - RODINE a KRAJINE - JIN, a až potom k SPOLOČENSTVU CELEJ ZEME či VESMÍRU - JANG.

Sú INTEGROVANÉ, PREPRACOVANÉ a ZROZUMITEĽNÉ pre súčasného človeka.

VÝCHOD a ZÁPAD - EXTRÉMY a STRED

Citované od Emila Páleša

"ZÁPADNÁ POLOGUĽA ZEME je viac mužská, extenzívna, extroverná, racionálna, aktívna, asertívna, logická, systematická, analytická."

"VÝCHODNÁ POLOGUĽA ZEME je viac ženská, intenzívna, introvertná, intuitívna, pasívna, receptívna, iracionálna, obrazná, syntetická."

"ZÁPAD = INDIVIDUALIZMUS. VÝCHOD = KOLEKTIVIZMUS."

"Na ZÁPADE neberú DUCHA dosť vážne, na VÝCHODE neberú HMOTU dosť vážne."

"Na ZÁPADE sme HYPERAKTÍVNI, pracujeme aj v noci a nemôžeme spať, na VÝCHODE vedú ROZJÍMAVÝ spôsob života a letargicky pospávajú aj cez deň. Vedecko - technická revolúcia prišla zo Západu, od Východu prichádzajú náboženstvá."

"Na jednej strane máme BEZDUCHÝ ŽIVOT a na druhej "DUCHOVNO" ODTRHNUTÉ od ŽIVOTA."

"Pozemšťania trávia svoj čas podivuhodným spôsobom : Doobeda sa vo svojich zamestnaniach bez námietok podriaďujú bezcitnému, racionalisticko - hmotárskemu spôsobu života, a poobede sa zúčastňujú života vo všemožných cirkevných obciach, lóžach, jógických krúžkoch."

"Čím väčšia je CITOVÁ PRÁZDNOTA DOOBEDA, v zamestnaní, tým viac sa množia EZOTERICKÉ KRUHY poobede. A čí racionalistickejšia, všednejšia, obmedzenejšia je naša realita predpoludním, tým absurdnejším, iracionálnejším a fantastickejším veciam sme ochotní uveriť popoludní."

"Čo keby vedecký pracovník cieľavedome využíval svoju INTUITÍVNU zložku, že by sa jeho výskumom otvorili netušené perspektívy, a pri ezoterickej prednáške by nevypínal svoj mozog, ale usiloval sa aj ROZUMIEŤ, čo sa tam hovorí."

"DUCH bez HMOTY je NEKONKRÉTNY, HMOTA bez DUCHA je NEŽIVÁ."

"ZÁPAD má veľkú schopnosť aplikovať niečo hmotne, no príliš sa nezamýšľa nad HLBŠÍM VÝZNAMOM VECÍ. VÝCHOD zase prijíma vysoké duchovné pravdy, ale málen malú schopnosť ich PRAKTICKY APLIKOVAŤ."

"Iba ich SPOJENIE prinesie DUCHOVNÝ ŽIVOT. V HARMONICKOM VYVÁŽENÍ, v BODE ROVNOVÁHY môže nastať TVORBA".

"KRÍZA vo SVETE spočíva v tom, že DENNÁ - MUŽSKÁ a NOČNÁ - ŽENSKÁ STRANA SVETA nevie ešte KOMUNIKOVAŤ."

Sú INTEGROVANÉ, PREPRACOVANÉ a ZROZUMITEĽNÉ pre súčasného človeka.

VÝCHODNÉ a ZÁPADNÉ CVIČENIA

Pre doplnok tomu, čo hovorí Emil Páleš.

ZÁPADNÉ myslenie je spojené s orientáciou JA - EGA na HMOTU a akousi ADOLESCENTNOU KULTÚROU. Pomocou fyzického cvičenia človek chce byť neustále fit, v kondícii, výkonný, dynamický, fyzicky atraktívny, krásny, dokonalý, donekonečna mladý, s úsmevom na tvári, super pozitívny.  Tak medzi ľuďmi potom ľahko kolujú mýty, že cvičiteľ ide na 110 % stále. 

VÝCHODNÉ myslenie je spojené s orientáciou JA - EGA na DUCHOVNO a akési oddanie sa CESTE STARÉHO MUDRCA. Pomocou meditácií človek chce neustále unikať bežnému materiálnemu životu, snívať, ulietavať, fantazírovať, byť spomalený, neustále sa oddávať kontrole mysle, vyprázdňovať jej obsah, a byť nonstop v pohode, vlastne úplne sa izolovať do svojho sveta

Východná technika cvičenia na Západe bez nejakého hlbšieho prepracovania potom ozaj vyzerá ako KARIKATÚRA oboch prístupov k životu i cvičeniu. CVIČITEĽ udáva svoj trend, že fičí na 200 %, a tak by mali aj cvičenci. Všade v médiach opakuje ten istý obraz cvičiteľa, ktorý je nielen fyzicky zdatný, deň čo deň pripravený podať fyzický výkon, 100 % zdravý, nikdy nie je totiž chorý, ešte k tomu krásny, vymódený, v cvičení dokonalý, stále k dispozícii, usmievavý, pozitívny, a k tomu aj stále v meditácii a pohodičke, až čarodejník, s nadprirodzenými schopnosťami mysle. Príkladná jednota tela - duše - ducha.  

Paradoxne obe cesty pohybu, západná i východná, aj ich spoločný hybrid, v človeku ešte viac vypestujú EGOIZMUS. V oboch je človek odtrhnutý od skutočného sociálneho a rodinného života, pretože stále len cvičí, praxuje, zameriava pozornosť na formovanie dokonalosti tela, transformáciu a oslobodenie svojho JA. Nie je na vzťahy ČAS. Veď veľkí cvičitelia východných techník na západe cvičia aj 7 - 8 hodín denne, aby dosiahli tie pravé výsledky. Zvyšok času sa venujú klientom na cvičeniach a niektorí dokoncia aj školia iných cvičiteľov, chodia sa školiť. Makajú, pracujú, podávajú výkon, tak ako sa to na západe patrí. Samozrejme spoločnosť potrebuje aj takých ľudí, ktorí ako odborníci dobrovoľne obetujú práci celý svoj život. Ale toto nie je vzorom pre každého cvičenca a cvičiteľa. 

V tejto novodobej fúzii techník mnohí starší skúsenejší cvičitelia, či mnoho cvičiteľov v Strednej Európe, dospeli nakoniec k poznaniu, že v honbe za domnelou spiritualitou stratili kontakt so svojou emocionálnou zložkou a individuálnou dušou. Ostali deťmi, s nedoriešenými traumami, vzťahovými konfliktami. S umelou nablýskanou spiritualitou.

Skutočne však KVALITNE SPOJIŤ rôzne prístupy k pohybu je CESTA. Našťastie mnoho Stredoeurópskych učiteľov v rôznych technikách pohybu oslovila akási SPOLOČNÁ INŠPIRÁCIA a vydali sa na cestu STREDU - ROVNOVÁHY - CELISTVOSTI. Tak, aby cvičenie formovalo človeka po každej stránke.  

Sú INTEGROVANÉ, PREPRACOVANÉ a ZROZUMITEĽNÉ pre súčasného človeka.

JEDNOTA METODÍK

ZÁPAD - FYZIOTERAPIA a ŠPORT - laik si predstaví pomerne veľké zameranie odborov len na TELO ČLOVEKA MATÉRIU a ANALYTICKÝ PRÍSTUP k CVIČENIU, teda cvičenie jednotlivých častí bez SPÁJANIA, a bez PSYCHOLÓGIE, či DUŠE.

VÝCHOD - VEDOMÝ POHYB a BOJOVÉ UMENIA - laik si predstaví zamranosť smerov len na DUŠU a DUCHA, SYNTETICKÝ PRÍSTUP k CVIČENIU, bez DEATILOV v cvičení, TELO ako ILÚZIA.

V SÚČASNOSTI, najmä v STREDNEJ EURÓPE sa PROTIKLADNÉ METODIKY SPÁJAJÚ, doslova sa UČIA od seba, a pritom zisťujú, že na mnohé PODOBNÉ či až ROVNAKÉ a to ISTÉ, len používajú inú TERMINOLÓGIU SLOV a INÝ ÚHOL POHĽADU. SPÁJAJÚ v sebe ZMYSEL pre ANALÝZU i SYNTÉZU POHYBU, RACIO i CIT, berú v úvahu CELÉHO ČLOVEKA - TELO - DUŠU - DUCHA.

Sú INTEGROVANÉ, PREPRACOVANÉ a ZROZUMITEĽNÉ pre súčasného človeka.


SPOLOČNÉ ZÁKLADY POHYBU

Aj mnísi v Shaoline - bojové umenia, najskôr museli zvládnuť jednotlivé časti tela SAMOSTATNE - ANALÝZA - JANG a PRIPRAVIŤ - JIN a až potom boli pripustení cvičiť ZLOŽITEJŠIE a NÁROČNEJŠIE POHYBY a SEKVENCIE - JANG - SPOJENIE- SYNTÉZA - JIN, od pomalých k rýchlym, a najvyšším stupňom pohybového vývoja.

EXISTUJE niečo ako SPOLOČNÝ ZÁKLAD POHYBU - PODSTATA - PRINCÍPY, z ktorých sa môže vytvoriť akýkoľvek pohyb akejkoľvek metodiky. Niekedy ZAMERANOSŤ len na 1 metodiku, môže byť LIMITUJÚCA, akoby človek používal iba určitý úhol pohľadu a iné nevidel.

V STREDE stále je ČLOVEK, ktorého BYTOSŤ má určité ZÁKONITOSTI ŽITIA platné pre VŠETKÝCH + ZÁKONITOSTI ŽITIA JEDNOTLIVCA - jeho OSOBITEJ POVAHY.

V živote človeka je  DETSVO vlastne PRÍPRAVNÁ - JIN - FÁZA pre DOSPELOSŤ - JANG, a STAROBA ich SPÁJA - TAO. Aké VONKAJŠIE VPLYVY - JANG máme v DETSTVE, takú FORMU ziskame do dospelosti. V DOSPELOSTI zase môžeme pôsobiť ZVNÚTRA - JIN viac, a MENIŤ VEDOME to, s čím naša DUŠA nesúladí. A mať SPOKOJNÚ, či nespokojnú starobu.

JIN - UMENIE PRIJÍMAŤ a ODDYCHOVAŤ a JANG - UMENIE DÁVAŤ a REALIZOVAŤ = KREATIVITA - TAO

HYPERAKTIVITA - JANG a HYPOAKTIVITA - JIN - PROTIKLADY

Prejavujú sa na úrovni TELESNEJ - DUŠEVNEJ - DUCHOVNEJ.

Niekto je od prírody LENIVÝ - JIN, a potrebuje byť v ŽIVOTE i POHYBE viac MOTIVOVANÝ OKOLÍM. Niekto je od prírody AKTÍVNY - JANG, a potrebuje sa UTÍŠIŤ v MYSLI i UKĽUDNIŤ v ŽIVOTE. SVET na nás pôsobí JINOVO či JANGOVO.

ZÁPADNÝ SVET trpí HYPERAKTIVITOU, VÝCHODNÝ HYPOAKTIVITOU. U nás v STREDE je to na obe strany, ZÁPADNÉHO VPLYVU však máme viac.

POMALÉ je KRÁSNE

Citované z článku - písali to západní autori

"Jedinou PRÍČINOU ĽUDSKÉHO NEŠŤASTIA je to, že NEDOKÁŽE TICHO SEDIEŤ vo svojej izbe"

"V DNEŠNEJ DOBE KONZUMU zarábame peniaze, aby sme sa mali lepšie. Aby sme si mohli dovoliť lepšie auto, drahšiu dovolenku, nový model mobilu či iný "must have" produkt dennej spotreby. Reklamný priemysel nás vedie k tomu, aby sme uverili, že nákupom istého výrobku sa nám zlepší život. Nákup výrobku si však vyžaduje peniaze. A peniaze si vyžadujú ťažkú prácu. Alebo dlh. Zadlžujeme sa, aby sme uspokojili svoje túžby a potom pracujeme, aby sme splatili dlh. Dnešok povýšil zamestnanie na úroveň náboženstva. A záhaľke sa prisúdil status "tichej vrahyne". Ak nahliadneme do histórie, usilovnosť ako taká sa považovala za vulgárnu a náhlenie za vec zlého vychovania a osobnej pochabosti. Až kapitalizmus rozkrútil koleso tejto šialenej ľudskej činorodosti. Dnes je nemoderné chodiť na obed, workaholici totiž nejedia, workaholici pracujú ! Byť práceneschopný sa dnes považuje za hrdelný zločin. Pri únave sa nadopujeme kávou, ktorá síce dočasne zostrí zmysly, ale prináša nervozitu, mrzutosť a podráždenosť. "

Na Východnej pologuli, zvlášť v krajinách tretieho sveta, by túto HYPERAKTIVITU interpretovali aj v opačnom svetle, prečo musia toľko pracovať. Dôvodom je tam skôr existenciálne prežitie, z rôznych príčin, či už koloniálnych, či samotnou situáciou v krajine. Na to, aby sa človek moho, vôbec len najesť a niekde žiť, musí neustále pracovať. Tu v STREDE, sa stretávame s oboma PRÍČINAMI hyperaktivity, či už v extrémoch, či zmiešané, aj zo západného modelu, aj východného.

"ABY ste BOLI RÝCHLEJŠÍ, musíte NIEKEDEY SPOMALIŤ."

"Medzi KREATIVITOU a LEŇOŠENÍM jestvuje PRIAMY VZŤAH. LENIVOSŤ totiž neznamená NEČINNOSŤ ako TÚPÚ APATIU, MŔTVOLNÚ NEHYBNOSŤ či CELKOVÚ SKLESLOSŤ. Práve naopak LENIVOSŤ je STAV, ktorý VYUŽÍVA KREATÍVNY ČLOVEK. "

Ináč povedané, ak CHCEŠ DOSIAHNUŤ CIEĽ, nie je to len o neustálom MYSLENÍ, PLÁNOVANÍ a KONTROLE - JANG, ale aj o SCHOPNOSTI , PUSTIŤ, VZDAŤ sa, ZABUDNUTÍ - JIN.

SVET CHORÝ na ČAS

"PREČO sa toľko NÁHLIME ? Priešiel čas vyzvať našu posadnutosť rýchlosťou na súboj. Chceme stihnúť stále viac za kratšiu dobu, ale úmerne s narastaním rýchlosti rastú aj nežadúce účinky s ňou spojené. Ľudská cena za turbokapitalizmus : nespavosť, migrény, vysoký krvný tlak, žalúdočné problémy, frustrácia, rôzne neurózy, syndróm vyhorenia. VĎAKA RÝCHLOSTI ŽIJEME vo VEKU HNEVU. IGNORUJEME ROČNÉ OBDOBIA, SEZÓNNOSŤ POTRAVÍN, ROZDELENIE TÝŽDŇA na PRACOVNÉ DNI a DNI POKOJA, PRACUJEME cez NOC, sme neustále ONLINE s MOBILMI a INTERNETOM. V MINULOSTI bol na PRVOM MIESTE ČLOVEK, ale v BUDÚCNOSTI to musí byť SYSTÉM."

ROČNÉ OBDOBIA v danej oblasti sú SYMBOLIKOU ROVNOVÁHY KVALÍT PRÍRODY a STRIEDANIE RYTMU PROTIKLADOV.

TEMPO GIUSTO

"Tento v HUDBE používaný výraz znamená PRESNÉ TEMPO. VÝVOJ sa NEDÁ ZASTAVIŤ a chvála pomalosti nie je utópia, ktorá by chcela uvrhnúť spoločnosť do predindustrálnej éry. Avšak pristupovať k niečomu pomaly nemusí vždy znamenať pomalosť. Práve naopak, môže viesť k rýchlejšiemu výsledku. Je ROZDIEL medzi RÝCHLYM MYSLENÍM (ktoré je RACIONÁLNE, ANALYTICKÉ, LINEÁRNE a LOGICKÉ) a POMALÝM INTUITÍVNYM, NEURČITÝM a KREATÍVNYM PREMÝŠĽANÍM (ktoré NEPOZNÁ NETRPEZLIVOSŤ a SÚŤAŽIVOSŤ). V pomalej filozofii, tak AKO v HUDBE, ide o ROVNOVÁHU. "Miesto toho - robiť všetko rýchlejšie, ROBTE VŠETKO SPRÁVNOU RÝCHLOSŤOU. Niekedy RÝCHLO, niekedy POMALY. Buďte RÝCHLI, KEĎ ZMYSEL BYŤ RÝCHLY a buďte POMALÍ, KEĎ si SITUÁCIA vyžaduje POMALOSŤ."

POHYB je AKO HUDBA. RYMUS TELA, MELÓDIA MYSLE a HARMÓNIA DUŠE vytvárajú SYMFÓNIU ŽIVOTA.

SPOMALENIE TEMPA - ČAS na SEBA - POZORNOSŤ ZVNÚTRA

"Odpor voči DNEŠNEJ MEDICÍNE", ktorá má za cieľ "DAŤ VŠETKO RÝCHLO do PORIADKU", zdvihol VLNU "POMALEJ MEDICÍNY", ktorá sa ZAMERIAVA na CELKOVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL PACIENTA a k ČLOVEKU pristupuje ako k ĽUDSKEJ BYTOSTI, nie iba ako k "VRECU SYMPTÓMOV". Aj pomalý SEX sa inšpiroval hnutím SLOW FOOD - POMALÉ JEDLO. V duchu pomalej filozofie sa dá hovoriť aj o POMALOM RODIČOVSTVE. Byť NAJRÝCHLEJŠÍ, NAJLEPŠÍ, NAJŠIKOVNEJŠÍ je VÝZVOU našej DOBY, a tzv. HYPERODIČIA prenášajú tento TLAK i na DETI. Deti lietajú z jedného krúžku do druhého, či sa im chce, alebo nie."


Autor Textu : Eva Mikušová

Kríza vo svete spočiva v tom, že denná - mužská a nočná - ženská strana sveta nevedia spolu ešte komunikovať.