Pohyb by mal byť Funkčný, Efektívny, Inteligentný s Radosťou a Hrou

Zdravý Pohyb 


Zdravý Pohyb je pre každého, kto sa pravidelne pohybuje, a nemá väčšie zdravotné problémy. Úroveň konceptu je nastavená pre úplných začiatočníkov i všetkých ktorí sú oslabení, bez kondície, bez pohybových návykov a zároveň aj pre tých, čo majú dobrú kondíciu a sú presýtení všetkými tými dynamickými, rýchlymi a na výkon zameranými technikami pohybu. V skupinách je stála základňa dlhoročných členov. Bežných ľudí, ktorí vedia, že pracovať na sebe je potrebné pravidelne, dlhodobo a vyvíjať sa v pohybe. Pre niektorých to je udržiavanie zdravia, terapia problémov a pravidelný pohyb, pre iných je to výzva pracovať aj na náročnejších cvičeniach, niekam postupovať, rozvíjať sa. Pre každého človeka sa tu dá nastaviť jeho úroveň náročnosti cviku, ktorý je pre neho/ňu primeraný. Aspekty pohybu sú vyvážené, tak, aby vytvárali rovnováhu, zdravie a pôsobili aj liečivo.

PRINCÍPY JANG - aktivita, dynamika, flexibilita, rýchlosť, otvorenie, natiahnutie, makropohyb, vonkajšia forma, extroverzia, power pohyb, flow pohyb, acro pohyb

PRINCÍPY JIN - pasivita, meditácia, stabilita, pomalosť, zatvorenie, koncentrácia, mikropohyb, vnútorná štruktúra, introverzia, jin pohyb, restorative pohyb, medical pohyb

Autor Textu : Eva Mikušová

Koordinácia a Riadenie Pohybu je ako Hudobný Orchester. Rovnako zdatní a pritom rozmanití hráči naladení na spoluprácu v priestore i čase