Človek je ako nebrúsený Kryštáľ, ktorého zapálená prax Vedomého pohybu vybrúsi do nádherného symetrického kryštáľu, aký môže stvoriť len príroda

Zdravý Duch

Existuje niečo ako PRINCÍPY, univerzálny poriadok, kozmos. Tieto princípy naplňujú všetky úrovne bytia, vrátane človeka. Každá bytosť určitým spôsobom naplňuje tieto princípy, ich tvar a smerovanie. Každý z nás má v sebe zakorenenú tendenciu byť zajedno a v spojení s týmito princípmi. Toto spojenie hľadá každý rôznymi spôsobmi. Na ceste životom každý hľadá určité pravidlá, poriadok, rovnováhu, zmysel života, hodnoty, skutočné životné potreby a vnútornú inšpiráciu. Je to tá najintímnejšia zložka človeka, kde komunikuje priamo. To akou formou spirituálnej cesty sa človek uberá, je záležitosť u každého osobná a pri cvičení si ponecháva tú formu cesty, ktorou sa v živote uberá.

Mojou cestou je vnímanie PRÍRODY, jej CYKLICKÉHO fungovania, ako odrazu vyšších PRINCÍPOV kozmu, ktoré sa opakujú aj v človeku, či už v usporiadaní ľudského tela, fungovaní psychiky a duševne, bytosti človeka a v jeho vzťahoch. Je to niečo, čo je NEUTRÁLNE, neovplyvnené nejakou konkrétnou filozofiou a náboženstvom akéhokoľvek národa, rasy, doby. 

Bytosť Človeka a jej Cykly Vývoja

Život človeka prebieha v KRUHU VÝVOJA, jednotlivých životných etáp - fáz, kedy má naplniť určité všeobecné a aj individuálne životné úlohy. Stať sa postupne celistvým človekom. 

....

V POHYBE sa tieto fázy takisto odrážajú. Pre každý vek je typický určitý druh pohybu - či už fyzického, duševného či duchovného. Ak sa niektoré fázy vynechajú, alebo idú nezdravým smerom, odrazí sa to aj na duševnom a duchovnom živote človeka. Spôsob života v každom smere si každý človek však neustále volí sám, tým ako sa pohybuje a komunikuje vo svete - fyzicky, duševne i duchovne. Či už to robí vedome, či nevedome. Ako sa vylaďuje s orchestrom bytia všeobecne. 

Autor textu : Eva Mikušová

Duchovnú cestu môžeš začať až vtedy, keď sa zmieriš so svojimi Rodičmi, a nadviažeš s nimi láskyplný vzťah