"Láska je čaša, ktorá sa rozbije, keď sa ju bojíš uchopiť alebo keď ju príliš stisneš."

Zdravé Vzťahy

ŽIVOT je VZŤAH 

ŽIVOT vytvára VäZBY. Život vzniká väzbou a taktiež nové väzby vytvára. Kto predtým chce uniknúť, nezúčastňuje sa života.

SLOBODA nie je nezávislosť. Nezávislosť nechce priznať, to, čo existuje, všetky naše záväzky a obmedzenia.

Vo všetkých kútoch a na všetkých koncoch nášho života sme závislí, pripútaní, sme SÚČASŤOU NIEČOHO.

VŠETOK ŽIVOT JE PROCESOM VZÁJOMNÝCH ZÁVISLOSTÍ.

Slobodu objavíme v plnom UZNANÍ-AKCEPTOVANÍ svojej ZVIAZANOSTI, VŠETKÝCH SKUTOČNOSTÍ, na ktorých je založený náš život a o to aby sme sa s nimi dostali do SÚLADU - HARMÓNIE. Súladu s možnosťami a hranicami.

DOTYK 

V mýtickom myslení je každý ČASOVÝ a PRIESTOROVÝ DOTYK DVOCH OBRAZOV bezprostredne chápaný ako pomer príčiny a účinku.

Siete fantasticky svojvoľných vzťahov obopínajú všetky súcna...(veci) pôsobia na seba DOTYKOM.

Navzájom sa seba boja, vchádzajú so seba, sú navzájom prepletené, párujú sa spolu...Jedno prechádza do iného, stáva sa iným, je FORMOU iného, je iným...

ŠPECIFICKOSŤ POHYBOV-DOTYKOV A KOMUNIKÁCIE VYCHÁDZA Z FORMY A OBSAHU "VECÍ"...

SPOLOČNÝM DOTYKOM - POHYBOM VYTVÁRAJÚ TANEC - SEKVENCIE OBRAZOV v POHYBE so ZVUKOM, FARBOU, ČHUŤOU I PACHOM.

Citácie z rôznych zdrojov


"Ten, kto zostáva spojený srdcom, má slobodu uberať sa vlastnou cestou."