Chrbtica je Prameňom Pohybu Celého Tela

Zdravá Chrbtica 


Nájdeš tu základy pohybu, ktoré potrebuješ pre akýkoľvek druh pohybu a typ hodín, keďže chrbtica je centrálou všetkých pohybov tela. Úroveň konceptu je nastavená pre úplných začiatočníkov a všetkých ktorí sú oslabení, bez kondície, bez pohybových návykov. V ludskom embryonálnom vývoji je chrbtica prvou štruktúrou, ktorá je formovaná. Až po tom sa formujú ostatné časti tela a končatiny, ktoré pochádzajú z nej. Keď sa pohybuješ, tieto pohyby pramenia v chrbtici. Pohyby končatín sú závislé na chrbtici. Chrbtica je stromom života, kde prebýva životná sila, kde je centrála pre riadenie všetkých častí tela - miecha. Každá porucha v chrbtici má spojitosť nielen s funkciou jednotlivých orgánov, ale konkrétnymi emóciami a psychickým i bytostným nastavením. Chrbtica je mostom medzi telesným, duševným a duchovným. Na hodinách precvičujeme nielen celú chrbticu, ale dávame do súvislostí aj s pohybmi jednotlivých častí tela a ich funkciou. Podstatným je hlboký stabilizačný systém chrbtice (stred, core), hlboké stabilizátory kĺbov, funkcia bránice a dýchania, pánvové dno a fasciálny systém tela. V rámci dýchania sa pracuje so štrukturálnym dychom - dych, ktorý je cielený do konkrétnych častí tela, ktoré chceme ovplyvniť - zvedomiť, naštartovať, uvoľniť či spevniť a tak správne koordinovať pohyb. Učíme sa sústrediť na pohyb, plynule udržiavať pozornosť a tak zažíť skutočnú meditáciu na telo, jeho pocity a pohyby. Myseľ sa tým dostáva do stavu pokoja, psychická energia do stavu rovnováhy a telo do oživenia. Priame precítenie a pochopenie pohybu ostáva v pamäti tela a tak človek si môže svoj postoj, pohyb a používanie nielen chrbtice, ale celého tela uvedomovať počas celého dňa v rôznych činnostiach a princípy naučeného včleňovať do svojho života. Do pohybu tela, emocionálneho a psychického fungovania i nastavenia mysle. Neustále byť prítomný, uvedomujúc si pohyb, kde môže odhaliť moment vzniku - príčinu problému, ktorý si predtým vytváral nevedome.

Autor Textu : Eva Mikušová

Chrbtica je Symbolom Polarity a Vývoja