Prirodzený Pohyb, Dych a Kontemplácia

Workshopy

Prehĺbenie Praxe Pohybu


PRIRODZENÝ POHYB, PRIRODZENÝ DYCH, PRIRODZENÁ MEDITÁCIA 

PRIRODZENÝ POHYB

POHYB ako taký má v HĹBKE svoju PODSTATU - PRINCÍPY - ZÁKLADY - KOREŇ, odkiaľ vyrastajú rôzne pohybové techniky.

Poznať ZÁKLADY POHYBU, je predpokladom ZDRAVÉHO VÝVOJA od úrovne telesnej, cez duševnú až k spirituálnej. NAUČIŤ sa PRIRODZENE sa HÝBAŤ, je ako keď sa dieťa učí CHODIŤ. PRIRODZENÝ POHYB je predpokladom ZLOŽITÝCH POHYBOVÝCH TECHNÍK.

ČLOVEK dnešnej doby má prirodzenú tendenciu vyťažiť z minima maximum, práve kvôli nedostatku ČASU. Najlepšie mať zostavu 5tich jednoduchých účinných cvikov, ktoré ZÁZRAČNE VYLIEČIA. INTELIGENTNÚ ZOSTAVU ZOPÁR CVIKOV si môže dovoliť DLHOROČNÝ PRAKTIKANT, ktorý POSTUPNE, POMALY, TPEZLIVO a do HĹBKY prešiel CELÉ SPEKTRUM POHYBOV, a stači "jeden pohľad, dych, akcia" a CIEĽ - ÚČINOK je dosiahnutý. Preto, lebo je tam SKÚSENOSŤ z nespočetných tréningov AKO na to.

ČLOVEK, ktorý nemá SKÚSENOSTI, potrebuje ich najskôr získať. ČLOVEK, ktorý má SKÚSENOSTI, potrebuje si OVERIŤ SPRÁVNOSŤ NÁVYKOV.

VEDOMÝ POHYB je IN. Láka informácia, že pôsobí nielen na telo, ale aj na dušu a ducha. Cvičí celé telo v SPOJENÍ. To sú POZÍCIE, to nie je len také bežné hýbanie sa, ňáke také trápne cvičkania !...

SPOJENIE je o KOMUNIKÁCII a KOORDINÁCII jednotlivých ČASTÍ CELKU. ČASŤ celku sa preverí až keď sa bude HÝBAŤ SAMA, tam sa ukáže čo VIE, nemôže "OPISOVAŤ od spolužiakov". ANALÝZA - ROZUMOVÉ ROZLÍŠENIE. Potom prejdú UČENÍM a SKÚŠKOU i ďalšie, a ukáže sa kto v TÍME zaostáva, či predbieha.

VYVÁŽENÍM jednotlivých častí do HĹBKY, sa tieto časti OŽIVIA, S-FUNKČNIA. Napr. VITÁLNA PÁNVA, POHYBLIVÝ HRUDNÍK či ZDRAVÉ CHODIDLÁ sú súčasťou cvičenia v celej zostave - sekvencii v rámci hodiny.

PREDSTAVA, PRECÍTENIE, VNÍMANIE, UVEDOMENIE POHYBU sú ďalšou dôležitou časťou celého cvičenia. ČAS, ktorý človek dopraje nielen svojmu telu, ale aj DUŠI a DUCHU, aby boli PRÍTOMNÉ.

Tá POZÍCIA, či ZOSTAVA pôsobí tak a tak. ÚČINKY také onaké, jaj ten VEDOMÝ POHYB je ZÁZRAČNÝ. A čo keď na niekoho to takto nefunguje, alebo to funguje naopak. Kde je chyba ?

Každý máme INÉ TELO - INDIVIDUÁLNE. CVIČENIE má pasovať ako šaty, ktoré si oblečieš, na Tvoju postavu.

Pri každom CVIČENÍ sa má vysvetliť, pre koho je VHODNÉ a pre koho NIE, AKÚ VARIANTU je potrebné zvoliť, aby cvičenie LIEČILO, nie NIČILO. Napr. z hľadiska POLARÍT, sú ľudia HYPOMOBILNÍ - STUHNUTÍ, a ľudia HYPERMOBILNÍ - UVOĽNENÍ. A každý má to v tele vyskladané ešte na rôznych miestach rôzne.

PRIRODZENÝ DYCH

Dýchanie je jedna z životne dôležitých oblastí. Učiť sa dýchať, znamená učiť sa tie najjednoduchšie techniky, ktoré najskôr VPLÝVAJÚ na TELO - PRIPRAVIA, OTVORIA, OŽIVIA. A potom je možné sa učiť techniky ENERGETICKÉ. PRIPRAVIŤ TELO POZÍCIAMI je nielen výsadou IYENGAR VEDOMÉHO POHYBU, či aj iných originálnych škôl, ale aj LOGICKÝM POSTUPOM, pre bezpečnú PRAX POHYBU.

PRIRODZENÉ DÝCHANIE má REGENEROVAŤ - RELAXOVAŤ nielen TELO, ale aj DUŠU - PSYCHIKU. Ak sa začne ENERGETICKÉ DÝCHANIE PRAKTIKOVAŤ predčasne, alebo bez rešpektu INDIVIDUALITY človeka, môže priniesť nakoniec veľa STRESU a NAPäTIA.

INDIVIDUÁLNA POVAHA - každý z nás máme iné SILNÉ a SLABÉ STRÁNKY, každého STRESUJE niečo INÉ. Sú TYPY POHYBOV a DYCHOV, ktoré nám VYHOVUJÚ a NEVYHOVUJÚ. Otázka je prečo. Je to EMOCIONÁLNY BLOK, alebo PRIRODZENÁ OCHRANA TELA, tým, že každého ROZVÍJA INÝ TYP POHYBU a DYCHU, ktorý má preferovať. Jednotlivé POHYBY i POZÍCIE majú ŽIVLOVÉ CHARAKTERISTIKY. Človek má spoznať, AKO sa má ZDRAVO POHYBOVAŤ a DÝCHAŤ, aby TRANSFORMOVAL aj svoje EMÓCIE.

PRIRODZENÁ MEDITÁCIA

Pod MEDITÁCIOU si neraz predstavujeme ZLOŽITÉ TECHNIKY a MNÍCHOV na opustenom mieste v kláštore. A máme pocit, že keď sa chceme odtrhnúť aspoň len na chvíľu z tejto REALITY, tak to musíme urobiť RADIKÁLNYM a EXTRÉMNYM spôsobom, ináč nepríde žiadaný a predstavovaný výsledok.

SKUTOČNOSŤ PRIRODZENEJ MEDITÁCIE nie je tak zložitá. Neraz ju zažívame v ŽIVOTE, keď niečomu VENUJEME POZORNOSŤ, SÚSTREDIME sa a doslova SPLYNIEME s objektom sústredenia sa, ČAS NEEXISTUJE. Je to vlastne MEDITÁCIA v POHYBE, DIANÍ.

Ak ČLOVEK dostatočne venuje POZORNOSŤ tomu, čo robí, pri CVIČENÍ, môže sa dostať do STAVU PRIRODZENEJ MEDITÁCIE.

INDIVIDUÁLNE sme každý iná BYTOSŤ. S inou ŽIVOTNOU CESTOU - ZMYSLOM. MYSEĽ je u niekoho viac ZEMITÁ a REALISTICKÁ, iný zas LIETA v OBLAKOCH. Myseľ v nerovnováhe spôsobuje problémy. ČLOVEK sa má skôr ZAMYSLIEŤ nad KVALITOU - INFORMÁCIOU a DUCHOM MYŠLIENOK, PREČO práve taký OBSAH. Nie sa silou mocou snažiť VYMAZAŤ EGO a VYPRÁZNIŤ MYSEĽ. MYSEĽ prirodzene zapriahnutá ako KôŇ, s ktorým je jazdec jeden CELOK, je skôr VEĽKÝM INŠPIRÁTOROM v ŽIVOTE. Myseľ, ktorá dokáže VNÍMAŤ nielen VLASTNÚ BYTOSŤ, ale aj POCHOPIŤ INÉ BYTOSTI okolo seba, a CÍTIŤ DUCHA ČASU, KRUHU ROKA, DOBY, CHÁPAŤ VÝVOJ CYKLICKY. VYSTIHNÚŤ SPRÁVNY OKAMIH TU a TERAZ.

Autor Textu : Eva Mikušová

Skutočná radosť stojí na základoch hlbokého pochopenia života a jeho princípov