V Klasickej Fyzioterapeutickej Liečbe si na Okamih pacientom. Akonáhle ukončíš, nevieš ako ďalej...

Terapia Pohybom 

Integrácia Naučeného Pohybu do Života.

Od stabilizácie, relaxácie, cez mobilizáciu, strečing, posilovanie, koordináciu a integráciu pohybu do bežného života. Použitie rôznych typov pohybov, cvikov, sekvencií, podľa potrieb, zámeru a možností klienta. 

SYSTÉM TERAPIE, PORADENSTVA a PREVENCIE pre tých, čo chcú riešiť nejaký KONKRÉTNY PROBLÉM, a zatiaľ nemôžu ísť cvičiť do skupiny, sú po rehabilitácii v zdravotníckom zariadení, či tých, čo sa zúčastňujú skupinových cvičení, no majú nejaký aktuálny problém, ktorému sa je potrebné venovať individuálne. 

CVIČEBNÝ PLÁN sa riadi stavom, požiadavkami a aktuálnym dianím u cvičenca. Je to neustály DIALÓG, OBOJSTRANNÁ KOMUNIKÁCIA a UČENIE sa POHYBU.

ODKRÝVANIE VRTSTIEV PROBLÉMU - PREČO a použitie toho najefektívnejšieho spôsobu AKOU technikou cvičenia na daný stav. Príčina problému je stále v kontexte ŽIVOTNÉHO PRÍBEHU ČLOVEKA, kde sa berie do úvahy nielen konštrukcia tela, ale aj psychika, osobnosť a bytostné usporiadanie.

Tí, čo sa chcú  NAUČIŤ CVIČIŤ SPRÁVNE, pre tých je SKUPINOVÉ CVIČENIE.

 Autor Textu : Eva Mikušová

Vieš pokračovať ďalej, a posúvať sa aj vlastnou snahou - domácim cvičením na základe toho, čo sa tu naučíš.