Špirály, Vlny, Klenby, Polarita, Gravitácia sú všade, v Prírode i Ľudskom Tele, v Psychike ako Cykly

Spiraldynamik

Pohyb v prírode podlieha zákonom. Všetko čo rastie, chodí, cíti, myslí, vníma sa pohybuje v špirálach, vlnách, vytvára klenby, vzpriamuje sa, cyklicky sa premieňa a hojdá vo vlnách polarity. Ľudská stavba tela nie je ináč tvorená, ako na týchto zákonoch, na ktorých aj prirodzene funguje. Ľudská duša, myseľ takisto podlieha týmto zákonom. Prirodzený a zdravý pohyb človeka odráža tieto zákony. 

ŠPIRÁLOVÁ DYNAMIKA ®

Špirály
Špirály
Špirála chodidla
Špirála chodidla

ŠPIRÁLA (helix) je základným stavebným kameňom univerza : špirálové galaxie, veterné, oblačné a vodné víry, rastlinný rast, mušle, parožie... Samé špirály okolo nás.

Špirála je základným princípom takisto v ľudskej anatómii : svalové vlákna, väzivové tkanivo, koža, všetko sa skladá z jednoduchých alebo komplexných špirálových štruktúr.

Evolúcia vytvárala aj ľudské telo. Princíp špirály sa manifestuje v rôznych kostiach, kĺboch, svaloch, šliach, fasciách, v celom pohybe človeka, chôdzi, behu, športoch, vedomom pohybe.

V Spiraldynamiku - Špirálovej Dynamike, Pohyb vedený podľa špirálových princípov anatómie, je správne - ideálne vedený pohyb. Na základe znalosti princípov anatomicky správneho pohybu - prirodzeného, sa človek naučí vo svojom tele korigovať nesprávne postavenia častí tela navzájom, všetky pohyby a nesprávne pohybové stereotypy. Orientácia v trojdimenzionálnom priestore sveta, začína orientáciou v trojdimenzionálnych pohyboch vlastného tela. Kvalita pohybu je priamo závislá na VNÍMANÍ a VEDOMOM PRECÍTENÍ POHYBU. Čo je dôležité aj pre Jógu, najmä v štýle Jin Jógy, či aj indickú vipassana meditáciu a buddhistickú sati, je úplne rovnako dôležité pre Spiraldynamik. Cvičenie má NEUROFYZIOLOGICKÝ ZÁKLAD (VEDOMIE), kde sa pracuje na premene zaužívaných stereotypov zakódovaných v mozgu i tkanive tela, preto sa spočiatku môže cvičenie zdať byť náročné v zmysle "ja na to nemám talent".

Spiraldynamik je NÁVOD AKO POUŽÍVAŤ SVOJE TELO, pre každého bez rozdielu.

Pracuje sa so základnými PRINCÍPMI ako je POLARITA, 3D POHYB, ŠPIRÁLA, VLNA, KLENBA, VZPRIAMENOSŤ, VÝVOJOM a VÝVINOM POHYBU.

Cvičením sa zlepšuje držanie tela, flexibilita, koordinácia, svalová rovnováha. Odstraňujú sa bolesti, blokády, druhotne negatívne emócie a stavy mysle. Dá sa zamerať na jednotlivé časti tela (oblasti života), ktoré sú jednostranne zaťažované nesprávnymi pohybovými návykmi a športmi. A pohyb jednotlivej časti tela znovu spojiť s celkovými pohybmi. Človek sa nielen dobre cíti, ale aj lepšie vyzerá, keď sa mení zaužívaný postoj tela.

Používanie tela v každodennom živote, nielen v cvičení
Používanie tela v každodennom živote, nielen v cvičení

Viac ...

Kto sa točí v nekonečnom bludnom kruhu lekárov, klasických rehabilitácií, masáží, a stále sa mu vrátia tie isté problémy, keď na chvíľu povolí z toho tempa, tak by mal začať riešiť PRÍČINU problémov, k problému pristupovať AKTÍVNE, a PRIJAŤ rolu dieťaťa, ktoré sa učí odznovu sa hýbať a chodiť. AKÝ SPôSOB POHYBU je PRIRODZENÝ. Prepracovaním STEREOTYPOV. Nesprávny pohyb totiž negatívne ovplyvňuje anatomické štruktúry, TKANIVÁ, kde je spolu s tým zakódovaný aj spôsob prežívania rôznych EMÓCIÍ, SPôSOBU MYSLENIA.

AKTÍVNA SPOLUPRÁCA je v tejto metóde polovicou úspechu, najmä pri cvičení, prebratie zodpovednosti zapísaním si cvikov, a ich praxou aj doma a v rôznych situáciách. INTEGRÁCIA NAUČENÉHO do každodenných pohybov a aktivít je PODSTATOU. Špirálovú Dynamiku tak človek môže cvičiť kedykoľvek a kdekoľvek, neustále.

Špirálová Dynamika sa líši od klasickej fyzioterapie. Je nielen LIEČBOU, ale aj PREVENCIOU.

Ak človek zmení svoje pohybové stereotypy včas, tak predíde preťažovaniu kĺbového aparátu, úrazom, postupu degeneratívnych zmien v tele. Ako sa podarí "opraviť" telo, záleží nielen od klasických faktorov ako je vek a genetika, ale najmä motivácii a zápalu pre cvičenie.

Špirálová Dynamika vie DIAGNOSTIKOVAŤ, prečo má niekto problémy s pohybovým aparátom (chybné držanie tela, skolóziu, ploché nohy, hrudnú kyfózu, bedrovú lordózu a iné., a niekto nemá. Prečo niektorí vrcholoví športovci sú aktívni dlhé roky bez potiaží, a iní vydržia krátko odnášajúc si následky na tele zo športovania. Prečo niektorí ľudia zvládajú rôzne pohybové aktivity či štýly vedomého pohybu bez problémov, a iní môžu len niektoré vybrané metódy pohybu.

Pohybová Masáž - Špeciálne mäkké techniky sú súčasťou Individuálnej Terapie Cvičenia. Človek tu nie je pasívny, naopak sa na pohyb vedome sústredí, vedome dýcha do častí, ktoré sa pohybujú, a najmä snaží konkrétny pohyb vytvárať. Terapeut jeho pohyb len vedie v správnom smere, rozsahu a kvalite. Podobne ako je to v Thajskej Masáži, či Shiatsu, klient je pohodlne oblečený ako na cvičenie, a celý proces prebieha nielen v ľahu na chrbte, bruchu, či boku, ale aj v rôznych iných polohách sedu, stoja. Podľa potreby, čo je potrebné prepracovať, a ku koncu integrovať do bežných denných činností - pohybov a športov. Častokrát je klient úplne prekvapený, že pôvod bolesti a problémov pramení v úplne inej časti tela, ako si myslel.

V JÓGE je použitie Špirálovej Dynamiky BALZAMOM pre telo i dušu. Špirálová dynamika dokonale a inteligentne PRIPRAVÍ telo na cvičenie, práve cez to, že človek CÍTI a VNÍMA ako sa hýbe a to v detailoch. Získa sám VEDOMIE a INTELIGENCIU ako na jednotlivé pozície, pretože princíp pohybu, ktorý sa práve naučil, je v nej už len logicky použitý a jasný. Učiteľ taktiež nekmitá toľko po celej miestnosti, aby každého dôsledne fyzicky opravil v pohybe, ale stačí u niektorých už len slovo, pohľad, alebo len pocit radosti, že pohyb bol pochopený. Ak sa niekto bojí vstupovať už do rozbehnutých kurzov pohybu, kde na tempo ostatných nestačí a nechápe, čo sa deje, tak Jóga so Špirálovou Dynamikou je jemná a citlivá či k začiatočníkovi, či pokročilému.

V Čechách nazývajú spojenie Jógy a Spiraldynamiku - SPIRÁLNÍ JÓGA, pričom vyučujú už NOVÚ FORMU IYENGAR JÓGY.

Špirálová Dynamika a Anatómia cvičenia
Špirálová Dynamika a Anatómia cvičenia

Hlbšie ...

TVORCOM Špirálovej Dynamiky - SPIRALDYNAMIK ® je švajčiarsky LEKÁR - ORTOPÉD CHRISTIAN LARSEN a FRANCÚZSKA FYZIOTERAPEUTKA YOLANDE DESWARTE.

Je to všeobecný Koncept Pohybu použiteľný od Fyzioterapie, cez rôzne Športy, Tanec, Jógu, Bojové Umenie, v akejkoľvek Pohybovej Technike, Škole či obyčajnom Ľudskom pohybe kedykoľvek počas dňa v rôznych aktivitách.

Koncept ide do Hĺbky, má teda Základnú Filozofiu. Na akých Princípoch je Vesmír a Príroda stvorená a ako funguje, na takých Princípoch je stvorený aj Človek, a tak aj funguje. Samozrejme vychádza z Prirodzeného a Zdravého stavu, keď je všetko v rovnováhe. Ľudské telo, duša a bytosť podliehajú týmto Princípom - Zákonom a ich narušením vzniká nerovnováha.

Mottom Ch. Larsena lekára - ortopéda je : " CVIČIŤ namiesto OPERÁCIE" ! , čo je výnimkou medzi klasickými ortopédmi, ktorí najmä operujú. Sám je aktívnym športovcom a praktizuje aj bojové umenie.

Ako lekár rozpracoval Koncept na Ľudskú Anatómiu do skutočných Detailov. A veľmi precízne aj Anatómiu v Pohybe. Aj klasicky vzdelaní Fyzioterapeuti z praxe, ktorí sú naozaj experti na pohybový systém človeka, si v počiatočnom kontakte s touto metodikou musia úprimne priznávať značné rezervy v poznaní ľudskej anatómie z teórie i praxe, či s pacientami alebo najmä sami so sebou v cvičení. Paradoxom je, že na konci základného štúdia tejto metodiky sa každý "chytá za hlavu", že aké je to v tom ľudskom tele jednoduché a prirodzené, aká múdra je príroda.

Ch. Larsen nezabudol samozrejme aj na ľudskú Psychiku a jej spojenie s Pohybom. A v pozadí spočíva celý Koncept Pohybu rozobraný aj z hľadiska dnešnej Vedy, Fyziky aj z hľadiska starodávnej Filozofie, ktorú má nielen vedomý pohyb, ale aj iné dávne techniky.

V Európe pracujú so Špirálovou Dynamikou nielen rôzni lekári špecialisti v spolupráci s fyzioterapeutmi, ale aj tréneri športovcov, inštruktori vo fitness centrách, tanečníci, gymnasti, a učitelia jógy.

Eva Hager - Fostenlechner
Eva Hager - Fostenlechner

Vedúcou Expertkou na SPOJENIE JÓGY a SPIRALDYNAMIKU vo forme MEDICAL JÓGY je rakúska učiteľka Iyengar Jógy a Expertka na Spiraldynamik a tanečnica EVA HAGER - FORSTENLECHNER. Je zároveň aj dokonalým modelom pre Prirodzený Pohyb Spiraldynamiku, nielen v odborných publikáciach, ale najmä v každodennom pohybe, živote. Je potešením ju sledovať ako sa skutočne Inteligentne pohybuje v každom okamihu, tak ako keď sledujete predstavenie tanečníc z Bali, kde je každý pohyb každej časti tela, prsta, koordinovaný, dokonalý, ladný a krásny.

Autor textu : Mgr. Eva Mikušová

Špirálová Dynamika je Návod, Ako Používať svoje Telo