Najnovšie a súčastné prístupy v pohybe

Skupinové Hodiny

Učenie sa ZÁKLADNÝCH PRINCÍPOV POHYBU v 3D anatomickom priestore tela i 3D priestoru vonkajšieho sveta. V súlade s prirodzenosťou individuálnej konštrukcie tela a konštitúcie psychiky. Krok za krokom pomaly, detailne a správne anatomicky. S citom, hlbokým vnímaním pohybu cez pocity tela, emócie a myšlienky ! Vedome, s rozlišovaním vzorcov fyzického i psychického pohybu. Úľava od bolesti, relaxácia a osvieženie. Zvedomenie celého tela, CHRBTICE a vnútorných stabilizátorov, vnútorné sebapoznanie a meditácia v pohybe.

Okrem Zdravia Chrbtice sa venujeme aj hypermobilným ľuďom, ktorí prakticky nemajú kde cvičiť, aby sa nezranili a nezhoršili svoj stav

Používajú sa tieto oficiálne metodiky pohybu

 POPIS a PRÍBEH POHYBU 

STRUČNE :

PODROBNÝ POPIS

Koncepty používané v každej Skupine

 Rôznorodé prístupy k pohybu a jóge. Každá hodina v sebe obsahuje časť z týchto prístupov. Hodiny potom obsahujú počas celého roka veľkú rôznorodosť, šírku a zároveň hĺbku.

ZÁKLADŇOU KAŽDÉHO TYPU HODINY sú JEDNOTNÉ PRINCÍPY

opísané v Ako Cvičíme

ZÚČASTNIŤ sa je ZÁKLAD, potom TRPEZLIVOSŤ

Priama fyzická účasť na hodine je základom prihlásenia sa do kurzov jógy a pohybu. Prihlásenie až vtedy nadobúda platnosť ! Pre skutočné spoznanie, ako kurzy prebiehajú sú minimom 4 účastí - 1 mesiac, aby začiatočník pochopil cvičenie. Jednorazová účasť pre človeka s minimálnymi pohybovými skúsenosťami a problémami je nepostačujúca, pretože si nedokáže pamätať jednotlivé pohyby, a už vôbec nie inštrukcie učiteľa! Nedokáže na prvej hodine precítiť ani posúdiť či je jeho/jej telo v správnej polohe, aj keď učiteľ pohyb opraví. Inštrukciám, ktoré vedú k správnemu prevedeniu pohybu začiatočník spočiatku nerozumie, nechápe ich, a je ich veľa dokopy na celej hodine. Nedokáže porovnávať, čo je odborné a čo je neodborné vedenie hodiny. Žije z povrchných komerčných informácií a tie skutočné a pravdivé informácie o stave jeho/jej tela a pohybu sú skôr nepríjemné ako príjemné. Prvá hodina je skutočne náročná, a kto ju vzdáva tým, že len behá po centrách cvičenia a skúša svoju prvú hodinu a nikde nezakotví, tak sa ozaj nikam nedopracuje a skončí zase doma lamentujúc nad svojou blbou situáciou.Jediný inštinkt, ktorý u začiatočníka funguje je to, či mu je učiteľ/ka sympatický/á či nesympatický/á ako osobnosť. Ak chce začiatočník aj ozaj prebudiť telo, začať chápať a prejsť prvými zmenami, musí vydržať 3 mesiace cvičiť pravidelne. Telo má svoje zákonité procesy a tie sa nedajú obabrať. Funguje to pri každej forme učenia a nie náhodou sa človek stretne s 3 mesačnými kurzami pre čokoľvek. A ak si začiatočník postupne vyberie 1 rok účasti na kurzoch, tak dokáže po roku svoju cestu pohybom zastabilizovať ako životný štýl, ktorý už len tak ľahko nebude chcieť opustiť a bude aktívne využívať pohyb z hodín úplne všade vo svojom živote.

PREČO CVIČIŤ v SKUPINE

Keď si potrebuješ oddýchnuť od ľudí, choď sa prejsť do lesa, ďaleko od mesta. Keď potrebuješ zrelaxovať, choď na masáž, daj si kúpeľ, saunu, či sa len dobre vyspi. Keď sa chceš naučiť cvičiť, choď do skupiny, kde spoznáš, že v tom všetkom čo Ťa trápi nie si sám/a, naučíš sa komunikovať nielen so svojím telom, ale aj druhými, ktorých pohyb je pre Teba inšpiráciou a motiváciou. Informácie sa zdieľajú v priestore aj neviditeľne a dokážeme ich všetci zachytávať jemnými zmyslami. Skupina má väčšiu silu ako jednotlivec v dosahovaní cieľov, dáva Ti spätnú väzbu aká/ý si v iných vzťahoch, a nabíja energiou i radosťou. Sám môžeš cvičiť aj doma, to čo potrebuješ a túžiš.

Súčasný človek by chcel mať minimum ľudí v skupine aj s minimálnou platbou za kurz... Ktorý učiteľ by však vedel v takých podmienkach vytvárať kvalitnú službu ?

Optimum je 10 - 20 ľudí, pre zvládnutie výuky ľudí od profesionála. V zahraničí to ide práve preto, že jógové centrá sú plné ľudí a ľudia to berú ako spoločenskú udalosť zároveň.

Hľadanie spoločnej podstaty platnej pre akúkoľvek pohybovú techniku a ich vzájomné prepojenie