Byť sám sebou

Sebapoznanie, Jemný Pohyb a Dych, Relaxácia

Hlbšia Diagnostika Príbehu človeka v súvislosti vzťahu tela a psyché


Pohybom tela ovplyvňuješ POHYBY PSYCHÉ a naopak psyché vplýva na kvalitu pohybu. KONŠTITÚCIA TELA prezrádza energetiku a POVAHU človeka. ŽIVOT a POHYB navzájom súvisia : cvičením len nastavuješ podmienky pre zdravé telo, aby si mohol/la každý deň tvoriť šťastný život sebapoznaním a tak aj pochopiť život okolo seba s láskou a nadhľadom :-)


______________________________________

TVAR, ŠTRUKTÚRA a VRSTVY TELA

Život na seba berie podobu TVAROV. Tieto tvary sú súčasťou organizujúceho sa procesu, ktorým sa EMÓCIE, MYŠLIENKY a SKÚSENOSTI VTEĽUJÚ do ŠTRUKTÚRY. Tvar ľudskej ososby je vytváraný vonkajšími i vnútornými zážitkami. Ľudský tvar nesie stopy po láske i sklamaní. ŠTRUKTÚRA tak potom ovplyvňuje životné udalosti.  


________________________________________ 

Dávaj pozor na svoje Myšlienky, stanú sa Slovami. Dávaj pozor na svoje Slová, stanú sa Činmi. Dávaj pozor na svoje Činy, stanú sa Zvykmi. Dávaj pozor na svoje Zvyky, stanú sa Charakterom. Dávaj pozor na svoj Charakter, stane sa Tvojím Osudom. Konfucius


________________________________________

Život človeka prebieha v KRUHU VÝVOJA, jednotlivých životných etáp - fáz, kedy má naplniť určité všeobecné a aj individuálne životné úlohy. Stať sa postupne celistvým človekom.


PRIPRAVUJE sa !


Pochopiť zmysel svojej cesty