Cvičenie v Cykle celého roka

Rozvrh

Hľadáš Vnútorný Kľud, Uvoľnenie od Stresu a Emócií a Prebudenie Tela ? Si presne Tu a Teraz :-)

ROZVRH

 OBDOBIE Tekutosť a Pevnosť, Tvar a Sloboda, Tiaž a Ľahkosť, Tvorba a Ničenie, Priestor, Éter, Živosť vo Vnútri, Jemnosť, Zmena, Individuácia


 PRIHLASOVANIE - Prihlasovací Formulár/SMS

SKUPINA - online

INDIVIDUÁLNE CVIČENIE 

JANUÁR 22

Hodiny 3D Pohybu sú u nás pestré, cvičení a spôsobov pohybu je nekonečne veľa :-) 

Prax Vedomého Liečivého Zdravého Pohybu  postupuje od základov jednotlivých pohybov, cez rôznorodé cvičenia, pozície až sekvencie. Od jednoduchých typov dýchania až po zložité. Od koncentácie na jednotlivosti, až po komplexné vnímanie pohybu a meditáciu v ňom. Učíš sa chápať, precítiť a vnímať pohyb a prenášať ho do každodenného pohybu a života. Správne anatomické prevedenie pohybu a korekcia nesprávneho pohybu učiteľom a samostatne, prináša hlboké očistné a ozdravné účinky nielen pre telo, ale aj psychické a emocionálne upokojenie a mier v mysli. Pohyb je na hodinách celistvý - od dynamiky, flexibilty a rýchlosti k stabilite, výdrži a pomalosti, od uvoľnovania a naťahovania k oživeniu, sfunkčneniu a posilneniu. Leveling náročnosti sa deje priamo sledovaním pohybu tela, psychiky a bytosti jednotlivcov, a zadaním primeranej variácie pohybu, pomocou v pohybe, či použitím dômyselných cvičebných pomôcok. Koncept pohybu je pre všetky skupinové a individuálne hodiny jednotný. V jednotlivých typoch hodín sa kladie dôraz na určité aspekty pohybu viac či menej, a podľa prítomných ľudí. Pohyb je vhodný pre začiatočníkov i pokročilých, oslabených i športovcov, pre každý vek.
Autor Textu : Eva Mikušová

* Cvičenie vo Vlastnom Tempe, Čase a Možnostiach

* Detailné Techniky Pohybu pre akúkoľvek úroveň Kondície a Zdravotné Problémy

* Od Základných Pohybov, Cvikov, Pozícií, Sekvencií, k ich Kombináciam a Variáciam

* Krok za Krokom postupne Učenie sa aj Jednotlivých pohybov a spájanie do celkov, Pozícií

* Pozície a Pohyby cvičené s Prirodzenými Princípmi Anatómie človeka a Individuálnej Konštrukcie Tela jednotlivcov

* Uvoľnenie Blokád, Oslobodenie sa od Bolesti, Svalová Rovnováha, rôzne Fyziologické Účinky

* Dychové Techniky od Základu - Fyzioterapie až k náročnejším technikám pohybu

* Psychické Ukľudnenie, Vyváženie Nálady a Emócií, Spomalenie Mysle, Uzemnenie do Tela

* Prekonávanie Nesprávnych Pohybových Návykov a Vzorcov Osobnosti i Myslenia

* Učenie sa Upokojeniu Zmyslov, Koncentácii a Meditácii priamo v Pohybe, Bytie v Prítomnosti

* Meditácia na telo neustále, dôraz na Spätnú väzbu cez Pocity Tela, ako dôkaz Reálnosti účinku

* Hravý, Kreatívny a zároveň i Vážny - Zodpovedný Spôsob Učenia sa Pohybu, pre Radosť z pohybu a aj pre schopnosť cvičiť aj doma Samostatne

* Prenos a Integrácia Naučeného Pohybu, Psychického Stavu a Vnútorného Postoja do rôznych Činností v Živote

* Orientácia Cvičencov Sluchom, nie zrakom, t.j. učiteľka nepredcvičuje celý čas pred Zrakmi a ostatní iba Napodobňujú čo vidia, ukáže pohyb na úvod, a ďalej slovom, aby zrak cvičenca sa nasmeroval na vlastné telo zvnútra

* Jasné Slovné a Pohybové Inštrukcie, ktoré už Vopred Cielene obsahujú rozdiely v technikách pre rôzne Typy ľudí a rôzne Problémy

* Korekcia Pohybu Slovom a Dotykom Individuálne

* Používanie rôznych Cvičebných Pomôcok pre umožnenie, uĺahčenie, pochopenie, upresnenie pohybu

* Prihliadanie na Individuálnu Konštitúciu Tela, Osobnosť a Bytosť Človeka

* Plán, Zámer a Cieľ hodiny stále prítomný, s Princípmi - Podstatou, s Otvorenosťou nechať sa Inšpirovať Prítomnýmu Ľuďmi, Okamihom a Intuíciou

* Cykličnosť Hodín - Opakovanie určitých Princípov určitý čas, a postupná Obmena, kedže postupov a možností Ako Cvičiť a Kombinovať jednotlivé pohyby, pozície a sekvencie je veľké množstvo po celý rok

* Príjemný Kolektív Ľudí s rovnakým Cieľom

Autor textu : Eva Mikušová

Rovnováha polarít jin a jang : strečing v rovnováhe s posilovaním a celistvý prístup Tao

Ak máš v úmysel obrodiť sa, čiň tak každý deň a do roka a do dňa sa zmena stane prítomnosťou