Aby sme zosilneli je treba sa oslabiť. Aby sme sa naplnili, je treba sa vyprázdniť. Aby sme získali, je treba stratiť.

Psychológia, Psychosomatika, Život 

Pohybom tela ovplyvňuješ POHYBY PSYCHÉ a naopak psyché vplýva na kvalitu pohybu. KONŠTITÚCIA TELA prezrádza energetiku a POVAHU človeka. ŽIVOT a POHYB navzájom súvisia : cvičením len nastavuješ podmienky pre zdravé telo, aby si mohol/la každý deň tvoriť šťastný život sebapoznaním a tak aj pochopiť život okolo seba s láskou a nadhľadom :-)

Nové Texty a Obrázky sa pripravujú :-) 

Poznanie Psyché a Života patrí v Cvičeniu v Rovnováhe :-)

Základný text o STRESE zatiaľ nájdeš TU !

ROVNOVÁHA v ŽIVOTE - TAO 

 Emócie sú uložené v Tkanivách Tela