PRIHLÁSENIE sa záväzne

PRIHLÁSENIE ZÁUJEMCU o CVIČENIE INDIVIDUÁLNE i SKUPINOVO

Záujemca je ten, kto prejaví teoretický záujem o naše pohybové aktivity, alebo sa na základe tohto prihlásenia aj zúčastní cvičenia prakticky a zistí, či sa sa chce stať členom a v činnosti pokračovať.

V pohybe ideme do hĺbky, detailov a kvality

ČLENSTVO 

Členstvo v združení je dobrovoľné a trvá po dobu účasti na aktivitách združenia. 

ŽIVA - KRUH - Občianske Združenie

Združuje ľudí, ktorí majú motiváciu pravidelne a dlhodobo cvičiť, s cieľom fyzického zdravia, psychickej pohody a zmyslu pre život ako POHYB.

POHYB je tu chápaný všeobecne, ako základnej potreby človeka hýbať sa pre zdravie, v zmysle používania rôznych pohybových techník. Pohybové techniky majú základ najmä v súčasnej Fyzioterapii vo forme funkčného pohybu a všeobecnom pohybovom koncepte SPIRALDYNAMIK. Doplnené Fyzioterapeutickou DNS VÝVOJOVOU KINEZIOLÓGIOU podľa Koláře a FASCIAL FITNESS konceptu. Základné cviky a ich rehabilitačné-regeneračné varianty z IYENGAR JÓGY sú používané v súlade s konceptom Spiraldynamik a Fyzioterapiou. Cvičiteľka, ktorá vedie cvičenie je zároveň vzdelaním FYZIOTERAPEUT a PSYCHOLÓG. Pri cvičení sa teda využívajú aj poznatky z klasickej Psychológie a Psychosomatiky v pohybe. Je tu neustála aktívna INŠPIRÁCIA sa príbuznými všeobecnými pohybovými technikami, ktoré dopĺńajú cvičenie o rôzne detaily a varianty, pretože sú podobné, neraz úplne tie isté, pričom logicky zapadajú už do existujúceho konceptu pohybu. POHYB je zároveň v priebehu času SKÚMANÝ nielen cez opakované SKÚSENOSTI na hodinách s cvičencami, ale aj pomocou ODBORNOSTI cvičiteľky, ktorá je aplikovaná na jej každodenný ŽIVOT a OSOBNÝ VÝVOJ, ktorý prináša ďalšie dôležité INŠPIRÁCIE a VHĽADY. Tie sú vodítkom a motorom ďalšieho skúmania a smerov VZDELÁVANIA sa. TERAPEUT musí prechádzať vlastnou terapiou a skúsenosťou a to si následne preverovať vo VZDELÁVACÍCH INŠTITÚCIACH. Výber smerov vzdelávania sa, na podklade základného vzdelania, je triezvy a zameraný na čo najefektívnejšiu účinnosť pre bežného človeka, ktorý potrebuje pomoc sa zorientovať v zmesi rôznych techník pohybu a úspešne ich používať pre svoje zdravie i pohodu.   

Život je neustály pohyb, premena a podlieha vývoju. Koncept POHYBU chceme stále ďalej rozvíjať a prehlbovať ďalším vzdelávaním. VZDELÁVANIE sa a PRAX POHYBU sú teda základom činnosti.  

V oblasti VZDELÁVANIA sa, môže naše zduženie spolupracovať aj s inými organizáciami a odborníkmi. Nadväzovať spoluprácu za účelom výmeny informácií a skúseností.