Pre dnešného človeka rýchlej, dynamickej, intenzívnej doby, aby sa spomalil, ustabilizoval a zjemnil. A získal nadhľad.

Pre Koho je to Pohyb

Pre každého. Začiatočníkov i Pokročilých, v Oslabení i Kondícii.

Bežného Človeka, ktorý je/má :

* Preťažený z Dlhého Sedenia či Státia v Práci i Doma

* Mamičky a Oteckov, ktorí si potrebujú Oddýchnuť od svojich Ratolestí

* Unavený a Vystresovaný Rýchlou Dobou

* Stratil Smerovanie, Ciele a Zmysel v Živote

* Slabú Motiváciu pre Domáce Cvičenie

* Slabé Pohybové Skúsenosti od Detstva

* Nesprávnu Pohybovú Koordináciu

* Bojí sa Veľkých Masových Cvičení, že si ešte viac Uškodí (negatívna skúsenosť s tým)

* Chodí Cvičiť na rôzne miesta, ale nevie Ako Správne čo Cvičť, lebo sa mu nevenujú


Človeka so Zdravotnými Problémami a Športovcov po Úrazoch, Emocionálnou Nerovnováhou a Nepokojom Mysle čo má:

* Problémy s Chrbticou a Pohybovým Aparátom - Kĺby, Svaly, Šľachy, Fascie

* Hypermobilita - príliš veľká Pohyblivosť a Nestabilita Kĺbov, Slabosť, Nešikovnosť

* Hypomobilita - príliš veľká Stuhnutosť a Bolesti, Zameranosť na seba, Prepracovanosť

* Depresiu, Emocionálnu Nestabilitu, Vyhorenie, Životnú či Psycho-Spirituálnu Krízu

* Problém s Kontrolou Myšlienok, rýchlym Životným Tempom, Stratou Zmyslu pre Žitie


Športovcov, Bojové Umenia, Tanečníkov a iné Techniky Pohybu, čo je/chce :

* Vyvážiť Telo, v prípade, že Športuje Jednostranne

* V Dobrej Pohybovej Kondícii, ale chce sa Naučiť rôzne Techniky, je Otvorený tomu

* Objaviť Základné Princípy Pohybu platné pre každú Pohybovú Techniku

* Pochopiť rôzne Varianty Pozícií, Dychových Techník, rozšíriť svoj Obzor

* Vstúpiť do Hĺbky Praxe Pohybu, Vlastnej Intuície, Lepšej Citlivosti, Vnímavosti

* Hĺadá Strednú Zlatú Cestu Pohybu, Žitia, Bytia, Meditácie


Autor Textu : Eva Mikušová

Poznať Princípy - Základy Pohybu umožňuje nasmerovať cvičenie kamkoľvek a spojiť so životom