Ak má niečo rásť, rozvinúť sa do plnosti a znovuzrodiť sa, potrebuje to hlboké korene, stabilitu a jasný cieľ

Poslanie Centra - ŽIVA - KRUH

ŽIVA - KRUH - Občianske Združenie

Združuje ľudí, ktorí majú motiváciu pravidelne a dlhodobo cvičiť, s cieľom fyzického zdravia, psychickej pohody a zmyslu pre život ako pohyb.

ŽIVA, ŽIVENA - symbol bohyne života a ŽIVOTNEJ SILY, ktorá dáva liečivú silu rastlinám, živočíchom, človeku a prebúdza ich do života. Živa je zároveň symbolom živej vody, životnej sily, tvorivej sily, prány, čchi, ki, mana, krista a energie aj v dnešnom poňatí. Materinská Energia, ktorá prestupuje všetko živé i neživé, planétu i vesmír.

KRUH - je symbolom CYKLIČNOSTI všetkého diania a času. V prírode sa všetko deje v kruhoch, tie navrstvené na seba tvoria cykly, ktoré v hmote vytvárajú ŠPIRÁLOVÉ formy. ŠPIRÁLA, VLNA, KRUH, KLENBA to sú vzorce prírody. Tieto vzorce sú platné aj pre človeka, či po fyzickej stránke princíp špirál v ľudskej anatómii, psychicky sa človek vyvíja v cykloch, ktorý každý má určité typické charakteristiky - kvality a spirituálne vzorce posvätnej geometrie tvoria energetické formy tiež v kruhoch, priestorových mandalách, fraktáloch, špirálach, podľa ktorých funguje nielen vesmír, príroda, ale aj človek. Podľa týchto zákonitostí funguje aj ľudský POHYB.

KRUH - symbolizuje zdôraznenie ženskej - JIN zložky bytia. V kruhu nie je žiadne dole ani hore, vpredu či vzadu. Všetky body majú od STREDU rovnakú vzdialenosť. V kruhovom modeli môže VNÚTORNÚ SKÚSENOSŤ ZAŽIŤ KAŽDÝ bez rozdielu a kedykoľvek na rozdiel od JANG modelu bytia - REBRÍKA - POSTUPNOSTI KROKOV podľa ZÁSAD. V živote však niekedy šplháme po rebríku, inokedy zas chodíme v kruhu. PROCES ŠPLHANIA po REBRÍKU, cesta HRDINU, je merateľným sledom LOGICKÝCH KROKOV. Ich CIEĽ a URČENIE sú jasné. PROCES KRUHU je oveľa MENEJ PLÁNOVANÝ, je NEČAKANÝ, INTUITÍVNY a IRACIONÁLNY. DUCH je HORE na konci rebríka a DUŠA je tu DOLE. OBE sú ROVNOCENNÉ.

CVIČIŤ CELISTVO - v každom cvičení precvičiť celé telo, v každom smere pohybu, v rôznych kvalitách pohybu - vedieť rôzne dýchať, na rôzne miesta tela, oživiť, tonizovať a sfunkčniť to, čo spí, uvoľniť, strečovať, posilňovať, cvičiť raz dynamicky, inokedy staticky vo výdrži, zvyšovať kondíciu a výkon, rýchlosť, vytrvalosť, zdatnosť, obratnosť, ohybnosť, pružnosť, koordináciu, orientáciu, regenerovať, relaxovať, liečiť sa, s plnou predstavivosťou, vnímavosťou, precítením, pozornosťou, sústredením a meditáciou. Cvičiť s vlastnou váhou, cvičebnými pomôckami, náradím, partnerom, v priestore mesta i prírody. Vedieť aj správne chodiť, behať, skákať, tancovať. Používať rôzne pohybové techniky rôznych škôl za účelom zdravia, pohody a radosti z hry. Zlepšovať tak kvalitu svojho života po každej stránke, pomocou pohybu pochopiť seba, ostatných a svet. 

Autor Textu : Eva Mikušová

Ľudia sa odjakživa združovali, aby niečo tvorili, oslávili a radovali sa pri tom