V klasickej masáži si Pasívny/a, Relaxuješ, v Pohybovej Masáži si Aktívny/a s Pomocou Terapeuta

Pohybová Masáž

3D Streč Masáž, ktorá nie je klasickou masážou, ale Tvojím Pohybom a Dychom Zvnútra, Vedome Precíteným a Vytvorený Tebou. Preto Účinok Vedomého Pohybu s Vedomým Dychom a Koncentráciou má Trvalý Účinok. Tvorcom Tvojho Sveta si Ty sám/sama.

Metodika SPIRALDYNAMIK - Špirálová Dynamika rozvinula túto hĺbkovú pohybovú masáž. Zahŕňa RELAXÁCIU, STREČING, AKTIVÁCIU a INTEGRÁCIU do vedomých pohybov celého tela. Klient nie je pasívnym (tu som, nemusím nič a robte si so mnou to čo máte), ale naopak sa aktívne podieĺa na vytvorení pohybu spolu s veeomým dychom a sústredením sa na časti tela, ktoré sa príáve pohybujú v rôznych smeroch. 

Autor Textu : Eva Mikušová

Výsledkom je Iniciácia k Tvojich Zmene Pohybových Návykov, ktoré môžeš dopĺňať pravidelným cvičením