Pohyb, Dych a Energia sú jedno

Pohyb

Večný, neustály, nepretržitý, súvislý, vo vlnách, cykloch...

POHYB je ŽIVOT, ŽIVOT je POHYB

Pohyb je zákon života. Všetko je v neustálom pohybe. Zem sa točí, pomaly nenápadne presúva, formuje, od pohybu piesku na púšti až po tisícročné premeny horských masívov. Voda plynie od prameňov, cez potoky, rieky až po morské prúdy, premieňa sa na oblaky a znovu padá na zem. Teplo slnka dáva do pohybu a rastu rastliny, zvieratá, ľudí. Dáva život a znovu ho aj berie. Vietor tancuje krajinou ako vánok, silnejší vietor až hurikán a dáva do pohybu všetko čo stretne na ceste. Všetko živé sa hýbe a vyvíja. Leží, sedí, stojí, chodí, behá, skáče. Vnútro živých organizmov neustále rytmicky pulzuje, tep srdca, dýchanie, trávenie, metabolizmus, presun tekutín, pohyb krviniek, komunikácia medzi neurónmi, život buniek. Energia prúdi, emócie sa hýbu, mysľou prúdia neustále nejaké myšlienky.

PRINCÍPY POHYBU v PRÍRODE = PRINCÍPOM POHYBU ČLOVEKA

Pohyb v prírode podlieha zákonom. Všetko čo rastie, chodí, cíti, myslí, vníma sa pohybuje v špirálach, vlnách, vytvára klenby, vzpriamuje sa, cyklicky sa premieňa a hojdá vo vlnách polarity. Ľudská stavba tela nie je ináč tvorená, ako na týchto zákonoch, na ktorých aj prirodzene funguje. Ľudská duša, myseľ takisto podlieha týmto zákonom. Prirodzený a zdravý pohyb človeka odráža tieto zákony.

Autor Textu : Eva Mikušová 

Všetko okolo Teba i v Tebe je Živé