Fyzioterapia dnes, obsahuje hlboké poznatky a skúsenosti ako funguje ľudské telo dnešného človeka

POHYB a JÓGA DNES 

PREČO SPÁJAME RôZNE TECHNIKY POHYBU a NECVIČIME len "ČISTÚ jÓGU" 

PREČO FYZIOTERAPIA a KONCEPTY POHYBU v JÓGE 

Jóga vznikla v časoch, keď ľudia boli všeobecne fyzicky omnoho zdatnejší a jógové ásany sa mohli bežne využívať ako nástroj spirituálneho rozvoja človeka. Vznikla v krajinách s inou klímou, cvičili ju ľudia s inou konštitúciou tela i ducha, aj dodnes. Vznikli rôzne školy, ktoré aj rôzne vedú svojich žiakov.

Zamiloval si ju najmä západný svet, najmä jej spirituálnu zložku, ako kompenzáciu materialistického pohľadu na svet.

Dnešní ľudia sú všeobecne s fyzickou kondíciou a zdravím na tom oveľa horšie, najmä vďaka životnému štýlu plného neviditeľného psychického stresu. Najmä v krajinách, kde je materiálny dostatok. Fyzické spôsoby boja už nie sú tak na dennom poriadku, ako tie psychické. Namiesto meča používame slová...

Veľa ľudí má nedostatok základného fyzického pohybu, a takmer žiadne či minimálne pohybové zručnosti, či len skúsenosti a možnosti. Keď sa takýto človek odhodlá konečne pre nejakú pohybovú techniku, tak obyčajne nevie ani správne ohodnotiť, čo je pre neho dobré. Skúša tak všeličo možné a všade.

Počuje, že vraj jóga je zdravá, lebo je pomalá, necháva čas každému a každá ásana má zázračné účinky. Áno je, ale aj Nie je. Podľa toho ako sa cvičí, kto ju cvičí a čo sa cvičí. Tak trochu sa aj mystifikuje, ako jediná zázračná metóda cvičenia, tak ako to môže o sebe tvrdiť akákoľvek iná technika pohybu.

Keď ten, kto sa učí pohybu, a prejde viacerými technikami pohybu, príde na to, že existujú akési ZÁKLADY POHYBU - PODSTATA - PRINCÍPY, AKO POHYB FUNGUJE, AKÉ PRINCÍPY má ĽUDSKÉ TELO.

V súčasnosti viaceré najmä stredoeurópske koncepty pohybu učia tieto základy a v podstate vychádzajú zo súčasnej FYZIOTERAPIE a jej VÝSKUMU i PRAXI POHYBU v použití pre akýkoľvek šport, pohybovú techniku. Súčasná fyzioterapia totiž vie o ľudskom tele omnoho viac, ako sa mnohí JOGÍNI a GURU´s oháňajú, že aké zázračné a najmä tajné techniky Ťa môžu naučiť. Aj "vychytené", the best yoga školy postupne čoraz viac integrujú do svojej výuky poznatky fyzioterapie a všeobecných pohybových konceptov. Prišli na to, že mnohé tie starodávne ospevované techniky nefungujú tak super na každom, a že sa množia prípady, že sa napr. jógou aj niekto zranil, uškodil si fyzicky, či dokonca psychicky, vôbec určitý spôsob cvičenia viedol na jednej strane síce k zlepšeniu problémov, kvôli ktorým sa začalo cvičiť, ale na druhej strane sa objavili nové, neželané. Jasné, že človek pravidelným pohybom objavuje vrstvu po vrstve do hlbín seba, objavuje nové ešte nevyriešené slabosti, naráža na prekážky, aj nepríjemné. Ale celkovo postupuje.

Človek bez základov pohybu nemôže teda jednoducho nabehnúť na hodinu jógy a aerobikovo cvičiť sekvencie ásan jednu za druhou s minimálnymi informáciami, čo ako ako cvičiť. Jógové školy majú nastavenú aj rôznu náročnosť sekvencií ásan, a niektoré náročné vôbec nie sú vhodné pre takéhoto človeka, tak ako aj niektoré minimalistické, čo obsahujú viac "duchariny" a meditácie ako reálneho fyzického cvičenia.

PRE ZAČIATOČNÍKA v POHYBE je veľmi PODSTATNÉ :

1. Naučiť sa základné pohyby tela a vedieť ich rozlišovať a vnímať v rôznych cvičeniach, smeroch pohybu, spôsoboch prevedenia

2. Všeobecne vedieť s pohybom pracovať v rôznych variantách, obmenách, rozumieť na čo je ktorý pohyb vhodný

3. Poznávať laicky anatomické súvislosti tela, všeobecne čo je správne a zdravé, a čo už nie, a čo je vhodné pre svoje telo a momentálnu úroveň cvičenia

4. Pestrosťou pohybovania sa a hravým zvedavým prístupom má človek šancu viac pohyb preciťovať, vnímať, cítiť svoje možnosti a hranice

5. Byť plne vedome prítomný na celom priebehu pohybu, aj keď to nemusí byť vždy príjemné a veselé, ale reálne, kde nakoniec nastúpi tichá vnútorná radosť z vývoja a cesty pohybu

A až keď človek začne chápať pohyb ako taký - jeho podstatu a korene, hravo začne chápať aj ásany v jóge, či vôbec akýkoľvek iný druh pohybovej techniky. Otvoria sa možnosti sa rozvíjať cez rôzne druhy pohybových techník. Najzručnejší v pohybe ako takom sú skúsení tanečníci, ktorí sa v živote vybrali cestou výskumu pohybu, nefixovali sa na jeden druh pohybovej techniky a majú to šťastie objavovať podstatu pohybu. Tak môžu pohyb nasmerovať akýmkoľvek smerom. Tanečník nemá problém ani s jógou, ani tai cchi, dokáže sa naučiť aj bojovému umeniu, a športovať akýmkoľvek spôsobom.

V Centre Zdravého Pohybu teda nie sme fixovaní len na jógové ásany a dych, ktoré cvičíme obozretne a rôznorodo vzhľadom na stav prítomných ľudí, ale práve na tú PODSTATU - ZÁKLADY - KORENE POHYBU.

POHYB SKÚMAME, SKÚŠAME, HRÁME sa, PRECIŤUJEME a VNÍMAME, CVIČÍME PESTRO - čerpáme aj z viacerých POHYBOVÝCH TECHNÍK, VŠEOBECNÝCH POHYBOVÝCH KONCEPTOV a FYZIOTERAPIE. OBJAVUJEME, SPÁJAME, KOMBINUJEME. Pohyb je pre nás vedou, umením aj filozofiou. Pre nás všetkých čo tam cvičíme spoločne. Každý svojou bytosťou prispieva do nových a nových pochopení o čom celý pohyb je. Nie je to len o učiteľovi, ktorý stojí v strede toho procesu a má samozrejme vedieť stále viac a hlbšie. Vlastné skúsenosti len z čisto intenzívnej jógovej cesty na východný spôsob ako kompenzácia západného spôsobu myslenia z klasických škôl ma doviedli k zlatej strednej ceste a spájaniu do zmysluplného celku a s tým spojené ďalšie vzdelávanie sa. Aby to, čo sa robí bolo podložené aj rozumom z oficiálnych škôl pohybu, citom z kontaktu s ľuďmi a intuíciou samotnej cesty. :-)

AUTOR TEXTU : Eva Mikušová


Všeobecné Pohybové Zručnosti sú podstatné pre rozvoj človeka, nie fixácia na jednu techniku pohybu