Princípy Pohybu Prírody sú platné aj pre ľudské telo, dušu i bytosť

Metodiky Pohybu

Najnovšie a Súčasné Prístupy v Pohybe, ktoré sa navzájom oficiálne kombinujú a spájajú

ZÁKLADŇOU KAŽDÉHO TYPU HODINY sú JEDNOTNÉ PRINCÍPY

opísané v Ako Cvičíme

Veda objavuje v inom jazyku to, čo tu existovalo stále, existuje a bude existovať, použiteľné pre súčasného človeka