Pohyb v Súlade s Prirodzenou Anatómiou Tela a poznávaním vlastnej Konštitúcie, Povahy i Bytosti

Medical Jóga a Fyzioterapia

V tomto koncepte nájdeš základy pohybu, ktoré potrebuješ pre akýkoľvek druh pohybu a typ hodín, keďže rovnovážne sa zameriavame na rôzne časti tela. Úroveň konceptu je nastavená pre úplných začiatočníkov a všetkých ktorí sú oslabení, bez kondície, bez pohybových návykov. Tento typ hodiny je hľadaním a spoznávaním príčin problémov, bolesti, duševného trápenia, spôsobu myslenia a neúspechov v procese pohybu. Medical Jóga je návodom pre telo ako používať prirodzené zákony prírody vo vlastnom tele. Kto pozná prirodzený priebeh pohybu, ten sa pohybuje v súlade s anatómiou tela, ktorá je zhmotnením energií a vyšších princípov. Inteligentný správne anatomický pohyb nám bol daný už od kolísky, len sme ho zabudli. Cieľom je teda rozvíjanie citu pre archaické pohybové programy z ríše evolúcie prírody, zvierat či vývinu dieťaťa. Až tak človek spozná skutočnú podstatu rôznych cvičení. Na hodinách sa vieme zameriavať nielen na princípy - zákony pohybu a celky pohybov, ale aj na detaily a jednotlivé oblasti tela. Ako napr. na Vitalitu Panvy, Pohyblivosť Hrudníka, Napriamenosť Krku, Stabilné Kríže, Slobodu Bedier, Silu Ramien, Silu Kolien, Zdravé Chodidlá či Presné Ruky. Vedomý dych, zameriavanie pozornosti a plynulé sústredenie sa sú dôležitou súčasťou práce s telom. Medical Jóga tak vie ukázať aj najzarytejšiemu zástancovi výlučnosti a dokonalosti nejakej pohybovej techniky, že postata pohybu je len jedna a spoločná pre všetky techniky. Aj to, že súčasná fyzioterapia už dávno prekročila starodávne techniky hĺbkou i detailnosťou prístupu. To, že funkcia vedomia a nervovej sústavy je jedno a to isté, to že meridány a fascie sú jedno a to isté, a že funkčnosť pohybu človeka je priamo závislá na anatómii, ako je telo usporiadané.  

Autor Textu : Eva Mikušová

Získavanie Citu pre Archaické Pohybové Programy z ríše Evolúcie Prírody či Vývinu Dieťaťa