FASCIA a POHYB 

LETO - FASCIA a POHYB

CVIČIŤ ZDRAVO HRAVO TVORIVO

Spôsob akým cvičíme a či je to vhodné pre ná konštitučný typ je rozhodujúci. Učenie sa pohybu - skúmanie, skúšanie a vnímanie pohybu vo vlastnom tele je dôležitejšie ako samotná technika pohybu, ktorá môže byť všeobecne veľmi prospešná a úspešná.

MODEL WORKSHOPU

Na WORKSHOPE sa budeme zaoberať fasciami najskôr všeobecne v rámci precvičenia celého 3D priestoru tela v každom smere a v každom pohybe. Budú sa používať celistvé pohyby z rôznych techník pohybu, ktoré budú myslieť na existenciu základných MYOFASCIÁLNYCH MERIDIÁNOV na tele. Použijeme aj rôzne jednoduché pomôcky a priestor okolo seba dômyselne zacielené, aby sa dosiahol želaný účinok. Každý môže na sebe začať individuálne rozlišovať, v akom stave má fascie v celom tele, kde sú problémové miesta a či konštitúciou tela a fascíí sa približuje viac k "vikingskému" typu (hypomobilita) s tuhším spojivovým tkanivom, alebo k "jungle" typu - typ chrámovej tanečnice (hypermobilita) s mäkkým spojivovým tkanivom. A ktoré pohyby by mal zdôrazňovať vo svojej pohybovej praxi viac, a ktoré menej, aby sa približoval k ideálu - stredu

Workshop bude mať :

1. Úvodnú teoretickú časť s obrazovým materiálom, čo fascie sú, a ako súvisia aj so stresom a rôznymi konštitučnými reakciami na stres.

2. Prípravná časť - 3D Vnímanie priestoru tela a Dychové techniky z rôznych metodík a tréning fascií 

3. Prípravná časť - Uvoľňovanie fascií samo-masážou 

4. Rôzne typy Strečingu Fascií - Statický i Dynamický - bez pomôcok i s rôznymi pomôckami 

5. Dynamizácia pohybu a Posilnenie - 3D Orientácia v priestore, cvičenie pružnosti fasciíí, posilnenie stredu a cvičebné gumy

6. Relax

Takže tých 5 hodín nebude tak náročných na výkon, ale potrebujeme na všetko čas a priestor, aby telo dokázalo spolupracovať. 


Čo sú to FASCIE ?

FASCIE - spojivové tkanivo. Doteraz v klasickej medicíne nevšímané, ako nepotrebné obaly svalov, šliach, kostí, orgánov, ciev, lymfy, nervov a ďalších častí, ako "odpad". Najnovšie poznatky z oblasti pohybu a medicíny obracajú doterajšie poznatky smerom k dôležitosti fascií.
Fascia
Fascia
Pavučina
Pavučina
Princíp Stanu
Princíp Stanu
Ako funguje Fascia v tele
Ako funguje Fascia v tele

3D MODEL - v gravitácii fascia funguje ako sieť, pavučina, trojrozmerný kus oblečenia alebo ako stan. Ideálne rovnomerne rozprestretý do všetkých smerov v 3D priestore. Fascia drží telo pohromade. Fascie sa ťahajú od končekov prstov na nohách až po temeno hlavy. Fukčne prepájajú všetky časti tela, rozdeľujú a organizujú štruktúru - tvar tela. Zásadne ovplyvňujú držanie tela. Podporujú, ochraňujú, obraňujú, tlmia, dynamizujú, komunikujú. Spájajú každú bunku v tele. Fascie sú zároveň senzorickým orgánom s množstvom nervových zakončení. Receptory vo fasciách umožňujú vnímať pohyb a polohu tela v priestore omnoho intenzívnejšie ako receptory v svaloch a kĺboch. Fascie sa kvôli tomuto nazývajú periférnym mozgom.

Fascia ako Periférny Mozog
Fascia ako Periférny Mozog
Psychosomatika a Stres
Psychosomatika a Stres
Štrukturálna Integrácia
Štrukturálna Integrácia

ZNÍŽENIE POHYBLIVOSTI TELA negatívne ovplyvňuje jeho vyváženie, pohybovú koordináciu a celkové fungovanie organizmu vrátane dýchania, trávenia a jeho psychickej, fyzickej a emocionálnej i sociálnej kapacity. Ak človek prekoná nejaký fyzický úraz, či psychickú traumu, alebo jednoducho počas života používa nesprávne pohybové vzorce a je v nich "zakliaty", jednostranne sa preťažuje, fascia zmení svoj tvar a štruktúru, dehydruje sa, prilepí a zatuhne, zrastie, vytvorí enormné napätie, čím telo stráca funkčnosť, silu i uvoľnenosť, pružnosť i dynamiku, koordináciu, schopnosť regenerácie a bolí.

ZDRAVÉ FASCIE umožňujú slobodu pohybu v každom smere, úhle pohybu. Fasie sú extrémne prispôsobivé. Majú radi ZMENU, PESTROSŤ, HRAVOSŤ a KREATIVITU v pohybe. Nie stereotypy. Odvďačia sam keď človek dokáže venovať POZORNOSŤ svojmu telu, VNÍMAŤ ho do hĺbky, ako pri JIN POHYBE. Vtedy si oddýchnu, zregenerujú, obnovia sa.

Nesprávne a Správne Myofasciálne cvičenie
Nesprávne a Správne Myofasciálne cvičenie
Ideálne cvičenie - Princíp Stanu
Ideálne cvičenie - Princíp Stanu

SPôSOB CVIČENIA - AKO - spolu s technikou je pri tréningu fascií rozhodujúci. Precvičiť telo v 3D priestore v každom smere, v rôznych polohách, v myofasciálnych líniach tela i vonkajšom priestore. Predýchať, uvoľniť na rôzne spôsoby, zdynamizovať, skoordinovať a nájsť stabilitu, vlastný priestor a tvar. Hrať sa, skúšať, skúmať, vnímať a počúvať vlastné telo kde je potrebné viac zamerať svoju pozornosť.

Myofasciálne Meridiány
Myofasciálne Meridiány
Tensegrity 3D Model
Tensegrity 3D Model

TECHNÍK POHYBU a METODÍK POHYBU sa dá použiť cielene viacero v logickom prepojení, pretože sa stále pracuje s telom, ktorého princípy fungovania sú spoločné pre kažú techniku pohybu. Zástancovia jednej metódy, spôsobu pohybu a určitých predpísaných nemenných pohybových stereotypov môžu byť spočiatku prekvapení a cítiť sa trápne v jednoduchých až esenciálnych pohyboch, akoby návratom do detstva. Práve o to tu ide, nájsť SPOLOČNÉ KORENE - PODSTATU - PRINCÍPY, na ktorých funguje ľudské telo, emócie i myseľ. Nestavať priehrady medzi jednotlivými technikami pohybu, ale vidieť ich prepojenia, zámer, cieľ a zmysel. PREČO práve použijem taký či onaký pohyb. To, že každá jé len čiastočkou vo veľkom farebnom kruhu CELISTVOSTI.

Samo - Masáž Fascií
Samo - Masáž Fascií
Fasciálne roztápanie sa na stoličke
Fasciálne roztápanie sa na stoličke
Fasciálny Strečing
Fasciálny Strečing
Posilnenie s cvičebnými gumami
Posilnenie s cvičebnými gumami
Dynamizácia pohybu v priestore
Dynamizácia pohybu v priestore

Fascie sa dajú Trénovať, cez rôzne techniky pohybu Kreatívne