Pohyb a Princípy Pohybu

17.11.2016

Pohyb je Život, Život je Pohyb. Pohyb je zákon života. Všetko je v neustálom pohybe. Zem sa točí, pomaly nenápadne presúva, formuje, od pohybu piesku na púšti až po tisícročné premeny horských masívov. Voda plynie od prameňov, cez potoky, rieky až po morské prúdy, premieňa sa na oblaky a znovu padá na zem. Teplo slnka dáva do pohybu a rastu rastliny, zvieratá, ľudí. Dáva život a znovu ho aj berie. Vietor tancuje krajinou ako vánok, silnejší vietor až hurikán a dáva do pohybu všetko čo stretne na ceste. Všetko živé sa hýbe a vyvíja. Leží, sedí, stojí, chodí, behá, skáče. Vnútro živých organizmov neustále rytmicky pulzuje, tep srdca, dýchanie, trávenie, metabolizmus, presun tekutín, pohyb krviniek, komunikácia medzi neurónmi, život buniek. Energia prúdi, emócie sa hýbu, mysľou prúdia neustále nejaké myšlienky. 

Evolúcia je vyjadrením vnútorných udalostí

Princípy pohybu v prírode = Princípom pohybu človeka

Pohyb v prírode podlieha zákonom. Všetko čo rastie, chodí, cíti, myslí, vníma sa pohybuje v špirálach, vlnách, vytvára klenby, vzpriamuje sa, cyklicky sa premieňa a hojdá vo vlnách polarity. Ľudská stavba tela nie je ináč tvorená, ako na týchto zákonoch, na ktorých aj prirodzene funguje. Ľudská duša, myseľ takisto podlieha týmto zákonom. Prirodzený a zdravý pohyb človeka odráža tieto zákony.  

Usporiadanosť či neusporiadanosť tela prezrádza naše morálne kvality a to, na čom máme pracovať

PRINCÍPY POHYBU sú základom celého cvičenia. Dávajú formu, smerovanie, pocit a zmysel celému cvičeniu.

PRINCÍPY PRÍRODY - ako všetko FUNGUJE

3D Priestor, Tvar, Štruktúra, Vzpriamenosť, Gravitácia, Centrácia, Polarita, Špirála, Vlna, Klenba, Fraktál, Vývoj - Evolúcia, Pohybové Vzorce z 1.roka života a Vývinu Pohybu, Dych a Pohyb, Emočné Vzorce, Morálne Zásady Pohybu, Pozornosť, Zameranosť, Koncentrácia, Čas

Vybraný PRINCÍP/Y sa opakuje v každom pohybe, pozícii, sekvencii cvičení. Cvičí sa v ľahu na chrbte, bruchu a boku, sede, kľaku, stoji - opore na nohách, rukách a hlave. Cvičí sa s vlastnou váhou tela, vo dvojici i rôznymi cvičebnými pomôckami. Každý pohyb, cvik a sekvencia majú aj svoje varianty, pre rôzne ciele cvičenia i rôznu cvičebnú úroveň konkrétneho človeka. Ukazuje sa, že pozície z rôznych druhov pohybových techník majú spoločný základ a dajú sa ľahko kombinovať s konkrétnym cieľom, čo chceme ovplyvniť, poznať a pochopiť. Princípy združujú všetky rôznorodé pohyby a cviky v zmyslupný celok. Na akú anatomickú časť tela a jej detaily sa pôsobí pohybom presne, taký vplyv to má na psychickú, emočnú stránku i myseľ. Predstava pohybu sa podporuje ukážkou pohybu. Precítenie a Vnímanie pohybu sa deje pomocou jasných slovných inštrukcií prevedením pohybu vo vlastnom tele a najmä vedomým sústredením sa na vlastný priestor tela, dychu a mysle. Výsledkom sú nielen pozitívne liečebné účinky pohybu, ale aj kvalitná inšpirácia a vhľad do zmyslu samotného pohybu, či prenos do bežného života a jeho rôznych činností. Pomocou opisu princípov a fyzickej i slovnej pomoci učiteľa, vie človek sám seba identifikovať, aké robí chyby v pohybe, aké má telo - konštitúciu, akú má psychiku - povahu, a akú má bytosť - ducha - zámer v tomto živote. Pomoc učiteľa v pohybe je primeraná, nie málo, nie veľa, podľa situácie a potreby. Nie vždy je nutné pomáhať, ale naopak ponechať priestor na samostatné precítenie a pochopenie pohybu a inšpiráciu ostatnými prítomými. Motivovať každého k samostatnosti, zodpovednosti za svoj pohyb a nezávislosti od učiteľa. Skupina zároveň vytvára celok, určitú závislosť a vnútorné vzťahy, v ktorom sa jednotlivci svojím vedomím navzájom ovplyvňujú a tým si pomáhajú. Dokonca v samotnom priestore cvičebne ostávajú prítomné myšlienky z každej skupiny a každej individuálky, pričom všetci cvičiaci takto získavajú podvedome informácie od ostatných a obohacujú sa o poznanie. Učiteľka je tu súčasťou skupiny, členom, ktorý síce toto cvičenie vedie, ale zároveň načúva všetkým, od ktorých sa učí a cvičenie ďalej rozvíja.

Znalosť PRINCÍPOV POHYBU oslobodzuje. Bez znalosti princípov, iba napodobňovaním vonkajšej formy pozícií, účinok je povrchný, chaotický a cvičenie môže skôr uškodiť. Pravidelným nesprávnym cvičením si človek ešte viac prehĺbi nesprávne pohybové návyky, ktoré si priniesol z bežného života.

Používať nejaký konkrétny Koncept v akejkoľvek Pohybovej Technike je podstatné. Aj strom potrebuje svoje Korene a Kmeň než sa začne deliť na jednotlivé konáre a konáriky. Koncept poskytuje JADRO - ZÁKLADY - KOREŇ - PODSTATU - PRAVIDLÁ pre to, čo chceme rozvíjať a aplikovať v rôznych pohyboch, cvikoch, sekvenciách. Je to niečo, čo SPÁJA - SCEĽUJE - ZDRUŽUJE jednotlivé rozdrobené informácie o jednotlivých cvikoch v logické PRINCÍPY, ktoré sa opakujú. Dáva HLBŠÍ ZMYSEL a PRÍČINU prečo niečo cvičíme tak či onak. AKO to cvičíme a s akým ZÁMEROM a CIEĽOM.

Znalosť PRINCÍPOV oslobodzuje. Človek nie je pútaný na jednu techniku pohybu, ale vie používať a SPÁJAŤ a PREPÁJAŤ rôzne techniky pohybu, pretože pozná ich spoločnú podstatu. Nepotrebuje slepo kopírovať nejakú metódu pohybu, jej formu, opakovať dookola stále to isté, hrať tú istú pesničku. Dokáže pohyb PRISPôSOBIŤ momentálnym INDIVIDUÁLNYM potrebám. Ten istý pohyb, cvik, sekvencia pohybov môže niekedy plne vyhovovať, inokedy nie u toho istého človeka, a nemusí byť ÚČINNÝ u toho istého problému u rôznych ľudí. PRINCÍPY POHYBU umožňujú VEDOME sa POHYBOVAŤ, človek vie prečo POSTUPUJE určitým spôsobom, ktorý doslova vkladá do jednotlivých pohybov, cvikov a sekvencií. A pohyb VEDOME PRECIŤUJE na TELESNEJ ÚROVNI.

Bez znalosti princípov pohybu si človek môže skôr utvrdzovať a prehlbovať NESPRÁVNE POHYBOVÉ NÁVYKY - VZORCE - FORMY, s ktorými funguje počas bežného dňa, a nakoniec dlhodobým cvičením si vytvoriť ďalšie problémy, fyzické, psychické i spirituálne.

Dnes sú hitom už všelijaké metódy - formy pohybu, ktoré sľubujú priam ZÁZRAČNÉ ÚČINKY. Bez konceptu, bez princípov, ktoré sú všeobecne platné, a zároveň premenlivé od prípadu k prípadu človeka, sú v podstate nefunkčné, a v tejto rýchlej dobe poskytujú placebo efekt - akože pozitívny účinok a nocebo efekt - akože negatívny účinok, ktorý si človek môže namýšľať.

PREČO sa na POHYB nepozerať ČISTO ako na POHYB ?

Znie to príliš všeobecne ? Nemá to silu ? Všetko je v NEUSTÁLOM POHYBE. Celá PRÍRODA...

Autor Textu : Eva Mikušová 

Všetko okolo Teba i v Tebe je Živé