Cyklický Pohyb a Príroda

26.01.2016

Ročné obdobia, jednotlivé mesiace, dni. Poznáme ich charakter, rešpektujeme pri zahradkarčení. A záhrada našej bytosti je nám neznáma. Ako sa o ňu starať. Ako sa pohybovať, bytostne, duševne i telesne v rôznych fázach cyklov nielen dní, mesiacov, roka, ale aj životných obdobiach s ich špecifickými charakteristikami. 

"Ten istý prúd života, ktorý dňom i nocou koluje v mojich žilách, preteká i svetom tančí v melodickom rytme. Je to ten istý život, ktorý radostne vyráža z prachu v nespočetných steblách trávy a pučí v rozsiahlych vlnách lístia a kvetov. Je to ten istý život, ktorý sa húpe v oceánickej kolíske života a smrti v cyklickom striedaní." Rabíndranáth Thákur

Každá doba prináša určité módne vlny, a to aj v životnom štýle. Upriamuje našu pozornosť - energiu niečím.

Záleží na nás čím sa necháme ovplyvniť.

Či módna vlna slúži samotnému tvorcovi, dodáva mu tým energiu.

Alebo má hlbší zmysel a skutočne vyjadruje ducha doby, skryté sily za dianím, ktoré nás majú vývojovo posunúť, prostredníctvom ktorých môžeme rásť.

Naučiť sa vnímať tieto skryté sily, potrebuje prácu i čas.

Človek zaťažený svojimi starosťami i radosťami, podľa stupňa vývoja, sa buď naháňa za všelijakými exotickými, extaktickými či extravagantnými praktikami prostredníctvom rôznych učiteľov, guru, kníh, prostriedkov.

Hľadá "LAHKÚ a RÝCHLU CESTU".

Alebo je dosť samostatný na to, aby vedel, že PRÍRODA SAMA ponúka CESTU. Taká cesta je PROCES, ktorý si vyžaduje ČAS, TRPEZLIVOSŤ, VYTRVALOSŤ.

Pre človeka, ktorý sa odtrhol od prírodného diania, buď životom v meste, alebo svojím prístupom k životu, sú ROČNÉ DOBY niečo, čo je skôr otravné, lebo počasie nie je podľa osobného priania a predstavy, či ani nemá čas PRÍRODU nejako VNÍMAŤ.

To je jasné a samozrejmé, že sa tu striedajú ročné doby, no a čo ?! Čo je na tom zvláštne, predsa to vidíme.... záhradkarčíme, sledujeme predpoveď počasia, lunárny kalendár, športujeme sezónne a kdejaké vonkajšie činnosti, ktoré sa dajú v tom a tom ročnom období robiť. Jasnačka, nie !?

VIDIEŤ za VIDITEĽNOU PRÍRODOU DUCHOVNÉ POCHODY je niečo INÉ.

KAŽDÉ OBDOBIE ROKA má HLBOKÝ VPLYV na INTÍMNE POCHODY v ĽUDSKEJ BYTOSTI. ORGANIZMUS ČLOVEKA sa nemôže uzavrieť KOZMICKÉMU PRÚDENIU SÍL.

V našich telách pôsobí všetko, čo je činné v prírodnom živote. Keď tieto sily spoznávame, môžeme sa včleňovať vedome do štruktúr kozmického celku.

"Tak ako sa rozoznieva hudobný nástroj pod ľudkými rukami, ROZOZNIEVA sa i naša BYTOSŤ pod DOTYKMI NEVIDITEĽNÝCH DUCHOVNÝCH RÚK. Hraním duchovných bytostí na našich nevidieteľných telách sa tieto telá regenerujú. Tvoria si nové melódie, zoznamujú sa s novými zážitkami. Nástroj našej bytosti, ktorý býva poškodený karmou, musí byť neustále vylaďovaný. Na falošne znejúce klávesy či struny je neustále brnkané, pokiaľ nie je docielený čistý zvuk, harmonizujúci s kozmickým poriadkom. I archanieli zlaďujú struny nášho srdca, aby sme spoluvytvárali symfóniu duchovného života"

"Ak je naše srdce prístupné citom, tak ako srdce hudobníka či básnika, môžeme sa učiť žiť uprostred prírody skutočným kozmickým životom. Zmyslom pre krásu a poéziu, ktorý snáď postupne prejde v počiatky imagináciu a inšpirácie, prenikneme za rúcho zmyslového sveta k pociťovaniu utajených síl prírody. V jej živote nájdeme nekonečný zdroj radosti pre svoj vnútorný vyvoj, i mnohé poznanie spojitostí človeka, prírody a kozmu. "

(citované od Karel Funk)

Postupne, cyklickým pozorovaním prírody sa dá vnikať do kozmických prúdov a žiť v nich a nimi.

Samotný ŽIVOT je POHYB. Všetko je v NEUSTÁLOM POHYBE - PREMENE, PRÍRODA i NAŠE VNÚTRO na každej ÚROVNI - telesnej, duševnej i duchovnej.

Do PRAXE CVIČENIA - POHYBU patrí VNÍMANIE CYKLOV PRÍRODY, ktoré sú aj NAŠIMI SPOLOČNÝMI CYKLAMI VNÚTORNÝMI.

Zároveň každý jednotlivec prechádza svojimi CYKLAMI PREMIEN na rôznych ÚROVNIACH - VRSTVÁCH svojej BYTOSTI.

SLEDOVAŤ a VNÍMAŤ tieto PREMENY, ROZUMIEŤ im, CHÁPAŤ ich, znamená CIELENÚ PRÁCU ROZLIŠOVAŤ rôzne KVALITY PRÍRODY v sebe i druhých.

VONKAJŠIA PRÍRODA je v tomto JEDINEČNOU UČITEĽKOU !

Prakticky si však človek povedať, že to je už priveľa informácií - podnetov na vnímanie v dnešnom uponáhľanom svete :

"Ako mám stíhať sledovať cykly dňa, týždňa, slnečného mesiaca, lunárneho mesiaca, ročnej doby, roka, cyklov rokov v rôznych kvalitách, a k tomu vlastné rytmy na rôznych úrovniach - vrstvách. Mať základy psychológie, astrológie, čínskej medicíny, ajúrvédy, ruskej medicíny, a čoho ešte všetkého ? To je priveľa... Musím chodiť do práce, starať sa o rodinu a deti, aj oddychovať, a veľa času už neostáva... "

PRAKTICKÚ CESTIČKU si má nájsť DUŠA ČLOVEKA. K tomu je potrebné tiež urobiť zopár KROKOV, aby sa človek znovu ROZPRÁVAL so svojou DUŠOU a tá sama NAŠEPKÁVA POSTUP, ZAMERANIE, SPôSOB AKÝM je možné SKÚMAŤ SPOJENIE ČLOVEK a PRÍRODA.

Začať sa dá aj TERAZ.

Všetkých potom SPÁJAJÚ PRINCÍPY - PODSTATA PROCESOV a KVALÍT ROČNÝCH DôB, ktoré sú CHARAKATERISTICKÉ pre každé obdobie. Ináč by nikdy nevznikly vedné odbory či na druhej strane náboženstvá, ktoré sa snažia dať človeku ESENCIU - ZÁKLAD - PODSTATU POZNANIA.

SÚČASNÝ ČLOVEK však nemá ostať len POSLUCHÁČOM VEDY a NÁBOŽENSTVA, má OBJAVIŤ aj INDIVIDUÁLNU - OSOBITÚ CESTU k POZNANIU STVORENIA, DRUHÝCH, SEBA.

CESTA cez UMENIE, DUŠU a VNÍMANIE CITOVÝCH KVALÍT BYTIA.

Neuviaznuť v emocionalite komerčných zážitkov nechajúc sa zvádzať na iné cesty, než tie svoje, ale postúpiť HLBŠIE, od DUŠE NEVEDOMEJ cez DUŠU CITOVÚ, i k DUŠI VEDOMEJ.

"POHYB je ako HUDBA. RYTMUS TELA, MELÓDIA MYSLE a HARMÓNIA DUŠE vytvárajú SYMFÓNIU ŽIVOTA." B.K.S. IYENGAR

Autor Textu : Eva Mikušová