Ako Cvičiť Vedome 

06.10.2017

1. Pripraviť jednotlivé časti tela, cielenými cvikmi, detailne a anatomicky presne. 2. Pochopiť jednotlivé pohyby a smery v rôznych variantách cvikov, ich princípy - podstatu. 3. Orientovať sa vo vlastnom tele cez telesné pocity, vedieť prirodzene čo je správne a čo už nie.

Hodina Funkčného Pohybu v našom centre nie je "aerobic" s hlučnou hudbou.  Cvičenie dynamicky po celý čas je pre pokročilých a skúsených. Ak chce začiatočník plynule a správne niečo cvičiť aspoň chvíľu dynamicky, musí niečo o tom vedieť AKO a ČO cvičiť, a najmä AKO a ČO cvičiť vo vlastnom tele. Čo je vhodné a nevhodné, v akej variante. Učiť sa pohybovať správne a zdravo je dlhodobý proces pre úplne necvičiaceho človeka. 

A naopak lákať úplného začiatočníka na meditácie a "duchariny" cez cvičenie, je v podstate komerčné klamstvo a lákadlo. V skutočnosti nefunguje na neprebudené telo, alebo môže časom vytvoriť značné škody a nepríjemnosti, ktoré však človek potom bohužiaľ pripisuje iným mystickým príčinám, tým vonkajším, a "karmickým". V skutočnosti sa človek najskôr učí vôbec cítiť vlastné telo. 

Učí sa vnímať fyzické pocity v tele, prebúdzať telo zo spánku pri pohybe. Neskôr sa učí vnímať cez pohyb a dych jemnejšie procesy, emócie, city, nálady, myšlienky, ktoré sú v podstate psychosomatické. A tie sú dôležité, skutočné i pravdivé, osobné. Dávajú ZMYSEL a ORIENTÁCIU životnej ceste človeka. Žiadne východné zbavovanie sa svojej osobnosti, vyprázdnenie sa, rozplynutie. To bolo a je funkčné pre ľudí z Východu a lákavé pre Západ, kde je zdôrazňovaná individualita a ego. My tu v Strednej Európe potrebujeme pochopiť zdravý stred, telesne, emočne i duchovne. Vedieť sa pohybovať medzi rôznymi protikladmi, obmenami toho istého. Byť kreatívni a hraví. Vedieť sa pohybovať na rôzne spôsoby a techniky. Mať všeobecné zručnosti pre rôznorodé oblasti pohybu i života. Byť Celiství. 

PRAKTICKY :

1. Pripraviť jednotlivé časti tela, cielenými cvikmi, detailne a anatomicky presne.

2. Pochopiť jednotlivé pohyby a smery v rôznych variantách cvikov, ich princípy -  podstatu.

3. Orientovať sa vo vlastnom tele cez telesné pocity, vedieť prirodzene čo je správne a čo už nie.

 AUTOR TEXTU : Eva Mikušová

Pestro a s Citom ako v Živote