Jesenná melanchólia, smútok, únava, sa dajú premeniť na čarovné tantrické vnímanie života v priestore i tele cez všímavú pozornosť v prítomnom okamihu, dotyk s živou

JESENNÁ REGENERÁCIA s POHYBOM

Jesenná melanchólia, smútok, únava, sa dajú premeniť na čarovné tantrické vnímanie života v priestore i tele cez všímavú pozornosť v prítomnom okamihu, dotyk s živou - energiou, ktorá je všade okolo nás i v nás.

Filozofia

Pohyb je Život, Život je Pohyb. Pohyb je zákon života. Všetko je v neustálom pohybe - premene. Začiatok, Priebeh a Koniec a odznova. Má mnoho foriem, podôb a odtieňov. Vedome vnímať tento pohyb okolo nás i v nás taký aký je, Tu a Teraz v Prítomnosti, skutočne bez filtrov, rozumieť mu a chápať zmysel, je učenie sa na celý život. Nie je to instantná káva so zmyselnou príchuťou na želanie. Je to náročný postupný proces plný prekážok, prekonávania vzorcov a vnímania cykličnosti života. Životných Vĺn, Kruhov, Špirál a Fraktálov. Čo je s čím pospájané, vo vzťahu. Na konci každej naplnenej životnej úlohy s pocitom slobody, šťastia a dokonalosti. Do konca a znovu ďalšieho začiatku... 

Cieľ Workshopu 

V POZOROVANÍ Umenie Odfiltrovať PODSTATU - KOREŇ - OBSAH - ZMYSEL, či už z čítaného textu niekým napísaného, či samotného POHYBU niekým vytvoreného. Zvonku i Zvnútra. Vidieť OSOBNÝ KONTEXT tvorcu - citový odkaz, ale aj PODSTATU toho čo chce komunikovať. Vedieť to ROZLÍŠIŤ. POZOROVAŤ bez HODNOTENIA, či je to dobré alebo zlé. A v pohybe tak odhaľovať ZDRAVÉ SEBAVYJADRENIE.

Metodiky Pohybu

SPOJENIE IYENGAR JÓGY - jej regeneračnej formy s pomôckami, SPIRALDYNAMIKU - 3D konceptu pohybu ľudského tela, FYZIO JIN JÓGY - jemnej pomalej jógy s fyzioterapeutickými inštrukciami, DNS KINEZIOLÓGIE - vývoja pohybu podľa vývoja dieťaťa a stabilizácie stredu - chrbtice, FASCIAL FITNESS a JÓGA - konceptu fascií tela a významu pre pohyb, všetko na pozadí MINDFULLNESS - všímavej pozornosti tela pri cvičení a CKLICKÉHO POHYBU - momentálneho ročného obdobia a jeho vplyvu na telo. Pojmy, ktoré naberajú význam až pri praxi...

Ako na to

POHYB znamená HRU. HRA prináša ZMENU, riešenie BLOKOV a VZORCOV POHYBU i EMÓCIÍ . E - MOTION... RôZNORODOSŤ, PESTROSŤ POHYBU formou HRY a SPÁJANIA rôznych techník pohybu . Nezamrznúť na jednej pohybovej technike, na jednom vzorci pohybu i prežívania, skúšať celú farebnú paletu pohybov, získavať a prehlbovať skúsenosti s pohybom.

SKÚŠAJ, SKÚMAJ, VNÍMAJ, PRECIŤUJ, UVOĽNI sa, OŽI, POZORUJ, MEDITUJ...            Buď VŠÍMAVÁ/Ý k svojím pocitom tela, tu v realite, neulietavaj na predstavách a konceptoch o tom. Naživo, Nasurovo-Raw a Čisto :-) Vnímaj čo sa deje.

Zastav sa a Vnímaj svoje Telo, jeho Pohyb, jeho Pieseň vo forme Fyzických Pocitov a s Mierom pozoruj v pozadí jeho Emócie a Myšlienky, nech sú akékoľvek.              PRAVDIVOSŤ celého vnímania a preciťovania je v onom PRIJATÍ všetkého čo sa deje, príjemného i nepríjemného. Neočakávaj hneď zázraky a len pozitivitu. Prijmi aj negativitu v sebe a STAROSTLIVO PRESKÚMAJ, ROZLIŠUJ čo to je a AKO sa s tým vysporiadať.

Základy

V POHYBE TELA je to celý čas práca s 3D PRIESTOROM okolo seba i v sebe. ÚPLNE JEDNODUCHÉ. Nikto nás to však v škôlke, škole, či pohybovom krúžku, klube neučil ! Vedieť, cítiť a uvedomovať si pohyby tela, smer, polohu častí, orientovať sa v tom. Mnohokrát tie NAJJEDNODUCHŠIE PRIMITÍVNE POHYBY sú spočiatku najťažsie. Ak ich človek pochopí, a potom ich znovu SPÁJA do väčších pohybových celkov - pozícií, ásan, sekvencíí, tak pochopí iný rozmer a hĺbku pohybu. Aj pohyb počas bežného dňa, kedykoľvek. Ako sa zvládajú určité FORMY POHYBU v OSOBNOM PRIESTORE TELA v rámci ANATOMICKEJ SPRÁVNOSTI i SPôSOBU PREVEDENIA - AKO. Čo je skryté ďalej za spôsobom prevedenia pohybu, aké vlastnosti, emócie, myšlienky. Na to sa človek vie skutočne napojiť až pravdelnou trpezlivou, vytrvalou praxou pohybu kedykoľvek počas dňa, nielen samotným cvičením, ale aj VŠÍMAVOU POZORNOSŤOU k svojmu POHYBU. 

Očakávania

Workshop Ťa nevylieči natrvalo z Tvojich bolestí, tráum, emočných vzorcov ani neosvieti. Ale Ti dá INŠPIRÁCIU ako pracovať s POHYBOM KREATÍVNE, vnímať PESTROSŤ v POHYBOVANÍ sa tak ako v JEDLE. 

Byť Prítomný

CELISTVOSŤ farebnej palety pohybov tak odráža aj CYKLICKÝ VÝVOJ človeka, jeho rôzne životné obdobia, fázy, tak ako tú cykličnosť vnímame každý rok v PRÍRODE. To je aj CESTA LEPŠIEHO ZVLÁDANIA STRESU, rôznorodých podnetov, úloh a udalostí, ktoré nám život neustále prináša.

Workshop bude mať :

1. Úvodné slovo, Relaxácia a Regeneračná jóga 

2. Vedomé Dýchanie - rôzne techniky, pričom Vedomé dýchanie bude ďalej doprevádzať všetok pohyb + aktivácia dôležitých miest tela

3. 3D Vnímanie priestoru tela - Realita bez príkras aká je

4. Uvoľňovanie samo-masážou - SRM - self-massage release - fascie a špirály

5. 3D Pohybové Hry a vnímanie pohybu v priestore i tele

6. Rôzne typy Strečingu - Statický i Dynamický - bez pomôcok i s rôznymi pomôckami

7. Dynamizácia pohybu a Posilnenie - 3D Orientácia v priestore, cvičenie pružnosti fascií,  posilnenie stredu a cvičebné gumy

8. Relax - regeneračná jóga

Takže tých 5 hodín nebude tak náročných na výkon, ale potrebujeme na všetko čas a priestor, aby telo dokázalo spolupracovať. 

Autor Textu : Eva Mikušová

Restorative Iyengar Jóga, Jin Jóga, Spiraldynamik, Fascial Fitness Dns, a Fyzioterapia majú spoločné postupy a rovnaký cieľ