Dych je základným pohybom vesmíru. Dych formuje postoj človeka a postoj formuje dych.

Jarný Workshop 

Dych, Postoj Tela a Pohyb 

Dych je striedaním dvoch protikladných vĺn, nádychu a výdychu. Na princípe vlny sa pohybuje všetko živé v neustálych rytmoch, pulzáciách, ktoré tvarujú hmotu. Jej podobu, tvar, funkciu a spôsob pohybu. 

Ako dýchame je dané našou výbavou. Aké sú naše tkanivá, konštitúcia, kondícia, zdravie, citlivosť, vnímavosť, reakcie na podnety. Pohyblivý hrudník je základom pre umožnenie správnych dýchacích pohybov a stereotypov. Bránica je dôležitý dýchací sval. Kvalita práce bránice nezáleží len od hrudníka, ale aj od pomerov v brušnej dutine, postavení pánvy a prácou panvového dna. Nastavenie celej chrbtice a tým pádom pozície, hlavy, hrudníka a pánvy ovplyvňuje dych. Takisto nastavenia končatín vplývajú na dych. Správny fyziologický postoj tela, správne zaosenie tela konkrétneho človeka - body alignment ovplyvňuje kvalitu a spôsob dýchania a naopak dýchanie ovplyvňuje postoj tela. Správne anatomické nastavenie celého tela v pohybe je veľmi dôležité. A to u konkrétneho človeka. To má potom vplyv na účinok daného pohybu či pozície. Samotná pozícia ešte nič neznamená, keď je použitá nesprávne. Keď je nepochopená vnútorne. Každý pohyb môžeme formovať dychom. Podľa spôsobu použitia dychu v pohybe je aj cielený účinok. Nie je to mechanický proces pozícia = dych. S dychom takisto ako s pohybom sa môžeme hrať, objavovať, čo je prirodzené, a čo nie, čo prináša aký účinok. A najmä komu aký pohyb a dych pomôže vyvážiť telo a udržať v zdraví. Dych sa mení aj podľa nárokov a situácie. To všetko sa človek vie naučiť pozorovať, vnímať, preciťovať a hodnotiť. Ticho načúvať rytmom dychu, tela, jeho pulzácii, a vedieť na to reagovať, spolupracovať s tým, rozumieť tomu. Dych nám rozpráva o nás samých. Aké je teda správne dýchanie a ktoré techniky sú podstatné ? Rôzne. Ozaj záleží v prvom rade od človeka.

Niekedy dych spojiť s pohybom, inokedy nechať dych pri pohybe plynúť. Nacvičovať dych samostatne, či samostatne pozorovať rytmy tela, jeho polohu, nastavenia. S tým všetkým sa budeme hrať, zvedavo objavovať a skúšať možnosti pohybu, vlastného tela a dychu.

Autor Textu : Eva Mikušová

Pránajáma je pre pokročilých v jóge