Reálne, Bezpečne, Krok za Krokom, Individuálne, s Pomocou nielen učiteľa, ale aj cvičebných Pomôcok

IYENGAR JÓGA

Kvalita Praxe Jógy - Detail, Intenzita, Hĺbka, vhodná pre každého človeka, od základu a Jóga Terapie 

                        IYENGAR JÓGA ®

Je najdetailnejšie, najprecíznejšie a najhlbšie rozpracovaná metóda jógy prispôsobená potrebám DNEŠNÉHO ČLOVEKA , a pre všetkých, bez ohľadu na vek a fyzickú kondíciu.

Má prakticky a efektívne rozpracované jednoduché postupy, aby sa každý dokázal dopracovať k výsledkom, účinkom i pochopeniu pohybu. Bez zbytočných "rozprávok a omáčok" okolo, tak akurát v primeranej miere, aby bola myseľ prítomná v akcii tu a teraz.

Iyengar Jóga KLADIE DôRAZ na správne prevedenie pozícií z anatomického hľadiska - plné zapracovanie sa do fyzickej stránky - body alignment, správne načasovanie a správne poradie pozícií v sekvencii. To má následne hlboké fyziologické účinky aj na psychiku a myseľ človeka. Cieľom je dokonale zharmonizovať pozície s dýchaním a hlbokou koncentráciou mysle na telo a dych, ktorá vedie až k meditácii v pohybe. Spojením práce tela, dychu a mysle sa harmonizujú protikladné energie  slnko a mesiac a aktivujú živu - energiu, rovnako ako taoistické jang a jin a energia čchi

Anatomické zarovnanie
Anatomické zarovnanie

Viac...

Pre vážnych záujemcov i učiteľov, ktorí chcú jógu spoznať do hĺbky, po každej stránke (fyzickej, psychickej a spirituálnej) a vstúpiť do hĺbky praxe a cez filozofiu do detailov, tak toto to je "pravé orechové". Základom je však veľa trpezlivosti a postupnosť na ceste pohybu, a určitý aj "SPIRITUÁLNY REALIZMUS". Nepreceniť svoje možnosti a sily, opatrne a bezpečne postupovať a skutočne sa prepracovať do hlbokých vrstiev bytia a transformovať sa.

TVORCOM, či až obnoviteľom starodávnych tradícií, je B.K.S. IYENGAR. Je najuznávanejším popri menách ako Pattabi Jois, či A.G. Mohan, a menách ako T.K.V. Desikachar či Indra Devi, všetci študenti slávneho Tirumalaia Krishnamačaryu. Škola je rozšírená po celom svete a má milióny praktikantov, tisícky učiteľov a stovky centier. Mr. Iyengar mal zásadný vplyv na vývoj dnešnej jógy vo svete.

Keď Mr. Iyengar začal vyučovať západných ľudí, zistil, že majú iné telá a pohybové problémy, ako ľudia v jeho krajine a tak znovuzaviedol do jógy veľmi starú a už zabudnutú tradíciu používania POMôCOK, ktoré ďalej praxou a výskumom zdokonalil. Pomôcky na jednej strane pomáhajú začiatočníkom a tým, čo majú zdravotné problémy, previesť akúkoľvek pozíciu príjemne a v možnostiach individuality čo najlepšie. Na druhej strane pokročilým pomáhajú pochopiť vnútorný zmysel náročných pozícií, aby na vyšších stupňoch bola prax stále zdravá a tak prehĺbiť prax jógy. Pre najslabších, ktorí by si nikdy nemysleli, že môžu toto cvičiť, vyvinul jedinečnú terapiu.

B.K.S. Iyengar SYSTEMATIZOVAL cez 200 pozícií a 14 rôznych druhov dychov (s variáciami) od najjednoduchších po najzložitejšie. Tieto boli štrukturované a kategorizované tak, aby bezpečne viedli začiatočníka vo vývoji. Kto hľadá praktické použitie filozofie v praxi pohybu - doslova pozíciach, dychu a meditácii, nájde na to i učiteľov špecializujúcich sa na to, aj podrobnú literatúru napísanú samotným Iyengarom.


DNS
DNS
Spiraldynamik
Spiraldynamik

Hlbšie ...

NAJNOVŠIE TRENDY v IYENGAR JÓGE

CORE JÓGA, SPIRÁLNÍ JÓGA, MEDICAL JÓGA

V posledných rokoch začali učitelia v Strednej Európe, najmä bývalom Československu naberať synchrónne a aj nezávisle od seba aj iné metodiky a postupy do pôvodnej Iyengar Jógy. Doslova inovačné - objavné. Tak, aby sa táto metóda mohla priblížiť ešte viac k našemu človeku. Západ - Amerika a Východ - India k tomu dospeli len nedávno, na základe pozorovania rôznych typov ľudí pri praxi. Východné postupy cvičení sú iné, začínajú od pozícií v stoji, a od okrajov tela človeka (chodidlá, ruky - končatiny) k stredu. Stredoeurópske novodobé koncepty pohybu a fyzioterapie naopak postupujú od stredu - chrbtice - trupu - centrálnych kĺbov človeka k okrajom tela. Tento stredoeurópsky postup sa ukázal ako oveľa prínosnejší pre všetkých, a najmä pre ľudí, ktorí nikdy doteraz NECVIČILI, NEŠPORTOVALI, ZRANILI sa (fyzicky, psychicky), a ktorých príčiny OSLABENIA tela sú HLBOKÉ, DLHOROČNÉ - chronické. A čas "reparácie" - rehabilitácie - opravy, a zmeny si vyžaduje pomalý, trpezlivý, vytrvalý dlhoročný postup, úplne do detailov a jemností aj jednotlivých pohybov.

Preto sa začala presadzovať aj v Iyengar Jóge - CORE JÓGA - zameranie na stred a chrbticu, ktorá má prameň v českej fyzioterapeutickej metodike STABILIZÁCIE a VÝVINOVEJ KINEZIOLÓGIE - DNS dle Pavla Koláře - Dynamická Neuromuskulární Stabilizace ®.

V Čechách je v Iyengar Jóge veľmi rozšírený švajčiarsky pohybový a fyzioterapeutický koncept SPIRALDYNAMIK ® - Špirálová Dynamika, tvorcu Christiana Larsena a Yolande Deswarte. To má v Čechách potom často názov SPIRÁLNÍ JÓGA, či MEDICAL JÓGA ®. Tieto reálne vychádzajú zo spojenia a detailného rozpracovania Spiraldynamiku v Iyengar Jóge zásluhou Rakúšanky Evy Hager-Forstenlechner, učiteľky Iyengar Jógy, expertky na Spiraldynamik a Vedomý Pohyb, bývalej tanečnice.

Na Slovensku Spiraldynamik používajú prevažne fyzioterapeuti. V Čechách napr. ďalej vznikol v rámci fyzioterapie SM-SYSTÉM Dr. Smíška pôvodne zo Spiraldynamiku. Zobral si však len časť, kde sa už používa záťaž pri cvičení - elastické gumové lanká, či manuálnu individuálnu terapiu.

K štúdiu a prijatiu týchto nových metodík za kľúčové - podstatné v mojej praxi i vyučovaní jógy prispela vlastná hlboká skúsenosť s intenzívnym cvičením Iyengar Jógy na základných certifikačných školeniach a workshopoch trvajúcich 3 roky + 1 rok naviac v prípravke a predtým 5 rokov praxe cvičenca. + Znalosť rôznorodých postupov na Leveli Introductory 2. A zároveň skutočnosť, že do praxe jógy som pred rokmi (r. 2000) vstúpila kvôli liečbe po úraze chrbtice, a celkovej jej slabosti už od narodenia (konštitúcia tela), bez pravidelnej športovej základne v detstve a mladosti, ale láske k akémukoľvek pohybu, najmä s radosťou, hrou a bez súťaženia. Z hľadiska klasickej školskej odbornosti fyzioterapeutky SZŠ a psychologičky VŠ, sú tieto metódy nové, predtým nepoznané, a až revolučné pre každého fyzioterapeuta i psychológa.

V Iyengar Jóge človek často stretáva medzi učiteľmi (čím vyšší level a staršia generácia, tým viac) konštitúcie pôvodne skôr s dobrou stavbou tela a tuhosťou, pre ktorých je tradičné natiahnutie, uvoľnenie a dynamika vyslobodením. A menej je tam tých, konštitučne opačných, ktorí majú stavbu tela slabšiu a príliš pohyblivú, pre ktorých je stabilita, sila, koncentrácia a uzemnenie vyslobodením. V odbornej terminológii, ako taoistické protiklady jang a jin, sú to HYPOMOBILNÍ - málo pohybliví - flexibilní, a HYPERMOBILNÍ - veľmi pohybliví - flexibilní.

Skúsenosť seba-poznania svojej pravej konštitúcie, povahy a bytosti ma doviedla tak, ako iných kolegov z Čiech a Európy, zaoberať sa pohybom do hĺbky TERAPIE, ešte viac individuálneho prístupu a najmä spoločnej podstaty pohybu, ktorá spája všetkých a všetko. Všetky pohybové techniky, školy, akýkoľvek pohyb tela, duše i ducha počas dňa a rôznych aktivít.

Sama som tou, ktorá potrebuje postupovať na pohybovej - životnej ceste pomaly a veľmi trpezlivo, s prekážkami a nakoniec radosťou, hrou a neustálym skúšaním, objavovaním. Zažitá hlboká transformačná kríza bola na to, aby som pochopila, že človek sa v svojej podstate pohybom nemení, ale tú podstatu seba i sveta naozaj spozná, pochopí a PRIJME, zmení POSTOJ k svojmu životu, VZŤAHOM i svetu. Žije viac naplno, hlbšie a vo svojom OSOBNOM ČASE - VÝVOJI.

Autor textu : Mgr. Eva Mikušová

Veda a dávne spôsoby cvičenia sú dnes už Jedným