Zodpovednosť za zdravie nesieš Ty sám/a a úlohou je učiť sa celý život

         Individuálna Fyzio-Psycho Terapia            Fyzio Cvičenie a Medical Jóga

Prevencia, Poradenstvo, Terapia Učením sa Pohybu a Uvedomovaním si Pocitov

Na individuálnej terapii sme tým článkom, ktorý chýba po rehabilitáciach a je predstupňom účasti na skupinovom cvičení

METODIKY POUŽÍVANÉ v INDIVIDUÁLNOM CVIČENÍ

ZÁKLADŇOU KAŽDÉHO TYPU HODINY sú JEDNOTNÉ PRINCÍPY

opísané v Ako Cvičíme

METODIKY a SPôSOBY POHYBU

PESTROSŤ PRÍSTUPOV k POHYBU, DYCHU a SEBAPOZNANIU PRISPôSOBENÉ INDIVIDUÁLNE

 Tvoje Telo, Duša a Bytosť sú jedným Celkom, a Príčina Tvojich problémov  spočíva v Tvojich Vzťahoch aké vytvára Tvoje Vnútro