Liečba Pohybom

Hľadáme Sponzora Vlastného Priestoru

Hľadáme Sponzora Vlastného Priestoru na Skupinové i Individuálne Cvičenie a Vzdelávacie Aktivity týkajúce sa rozvoja Človeka po každej stránke - fyzickej, psychickej i duchovnej. 

DôVODY prečo Hľadáme Vlastný Priestor :

- SKVALITŇOVAŤ SLUŽBY pre ČLENOV prostredníctvom ŠKOLENÍ.

- Pre ODBORNÚ POHYBOVÚ ČINNOSŤ aj v skupinovej forme, nielen individuálnej, učiteľ potrebuje aj primerané MIESTO pôsobenia, ktoré je pri neustále zdvíhajúcej sa cene nehnuteľností a prenájmov veľkou finančnou záťažou, ktorá spätne neblaho vplýva na rozvoj centra.

- ÚČASŤ ČLENOV na cvičení je počas roka veľmi NEROVNOMERNÁ. Jeseň je silná na účasť, zima slabšia, jar veľmi slabá a leto minimálne. Bežný človek má v teplom období roka aj iné záujmy a pohybové aktivity. Členské tak nedokáže pokryť všetky potrebné prevádzkové náklady.

- Občianske Združenie tak nedokáže nikoho trvale ZAMESTNAŤ

ŽIVA - KRUH je občianske združenie, ktoré združuje ľudí, ktorí majú motiváciu pravidelne a dlhodobo cvičiť, s cieľom fyzického zdravia, psychickej pohody a životného štýlu spojeného s pohybom. Snažíme sa priniesť na Východ Slovenska - do Košíc NAJNOVŠIE POZNANIE z oblasti starostlivosti o zdravie, duševnej rovnováhy človeka a filozofie života, prostredníctvom UČENIA POHYBUTo všetko na základe riadneho vzdelania v odbore FYZIOTERAPIE a PSYCHOLÓGIE. V praxi sú to techniky pohybu, ktoré nie sú bežne rozšírené, čI dostupné v štátnych zariadeniach. Zmysluplne tak dopĺňajú zdravotnícku starostlivosť po základnej rehabilitácii, ako pokračovanie v TERAPII POHYBOM a PRIJATIE POHYBU ako súčasti ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLUDnešný človek hľadá čoraz EFEKTÍVNEJŠIE možnosti PRAKTICKÉHO VZDELÁVANIA sa, ktoré mu umožnia KVALITNEJŠIE a PLNŠIE ŽIŤ a TVORIŤ. Tieto oblasti sa dajú ďalej poznávať do hĺbky prostredníctvom ďalších ŠKOLENÍ a následne uplatňovať v PRAXI.  

Pre kvalitnú TERAPIU POHYBOM používame skutočne rôznorodé jógové a cvičebné fyzioterapeutické POMôCKY, ktoré nie sú prenosné pre jednotlivé skupinové hodiny v rôznych centrách a potrebujú svoje miesto i použitie pri terapii. Sú to jedinečné spôsoby jóga terapie, aké používa len škola IYENGAR JÓGY a SPIRALDYNAMIK - koncept pohybu a fyzioterapie. Tieto metodiky zatiaľ nie sú tak rozšírené na celom Slovensku, nielen Východe.

Učíme ľudí ako sa Pohybovať a Hrať sa s Pohybom