V jednoduchosti pohybov je krása

Fyzioterapia a Jóga

V tomto type hodín sa naučíš úplné ZÁKLADY - PRINCÍPY pohybu, ktoré nutne potrebuješ pre SPRÁVNY POHYBOVÝ VÝVOJ. Bez nich je pohyb iba mechanický, neživý a nudný. Dnešný človek sa pohybuje veľmi málo, z rôznych dôvodov. Keď to chce kompenzovať pohybom, tak si vyberá priamo techniky, kde je pohyb už tak komplexný, že to cvičenie je povrchné a ešte viac preťažuje. Dotyčná osoba majúca veľmi málo vedomostí i skúseností, to ani netuší, pretože je rada/rád, že vyvíja vôbec nejakú pohybovú aktivitu, navštevuje nový kolektív ľudí, kde si v podstate oddýchne od svojho životného stereotypu. A na cvičení si vytvára nový určitý POHYBOVÝ STEREOTYP - NÁVYK. Pohybové návyky je však potrebné z času na čas preverovať a skúšať rôzne spôsoby pohybu. UČIŤ sa POHYB. V prvom rade sa vedieť ORIENTOVAŤ vo vlastnom tele ako v MAPE, poznať, aké FYZIOLOGICKÉ POHYBY telo má, akými SMERMI sa môžu pohybovať jednotlivé časti tela. Aké PRINCÍPY sú spojené s pohybom tela ako celku a jednotlivých častí. Pritom SPOZNÁVAŤ vlastné telo, kde má svoje SILNÉ i SLABÉ STRÁNKY v pohybe. ROZLIŠOVAŤ aký KONŠTITUČNÝ TYP je človek v POHYBE, čo ROZVÍJA a MOTIVUJE a čo NIČÍ a VYČERPÁVA. Nebyť zameraný/a len na TECHNIKU POZÍCIE, ale aj jej PRECÍTENIE a VNÍMANIE. VEDOME KOORDINOVAŤ pohyb. To znamená nielen úspechy a krásne prevedenie pozície, ale aj objavovanie chýb a nedostatkov, ich PRIJATIE, a tak ZMENA. Ako v každej skupine, a najmä v Zdravej Chrbtici, aj tu je kladený dôraz na CHRBTICU ako centrálu pohybov. A ako v Medical Pohybe, sa viem zamerať jednotlivo na na : Vitalitu Panvy, Pohyblivosť Hrudníka, Napriamenosť Krku, Stabilné Kríže, Slobodu Bedier, Silu Ramien, Silu Kolien, Zdravé Chodidlá či Presné Ruky. A všetko vediet aj SPÁJAŤ do CELISTVÝCH POHYBOV rôznych techník pohybu. Súčasná fyzioterapia už dávno prekročila starodávne techniky hĺbkou i detailnosťou prístupu, a vie im dať smer a cieľ SPRÁVNEHO ZDRAVÉHO CVIČENIA.

Autor Textu : Eva Mikušová


Keď ovládaš základy, môžes sa vydať na objavnú cestu pohybu