Funkčný Pohyb a Jóga Inak

Vedomý pohyb, vnímanie pocitov tela, liečenie 

FUNKČNÝ VEDOMÝ POHYB a DÝCHANIE : hlboko ovplyvňuje fyziologické procesy v tele, zbavuje psychiku stresu, harmonizuje emočné prežívanie, a spája človeka s kľudom hlbokej časti mysle. Ak poznáš ZÁKLADNÉ PRINCÍPY POHYBU, dokážeš prepájať rôzne druhy pohybov v zmysluplný celok a používať pohyb vedome a tvorivo kedykoľvek a kdekoľvek v živote.   

IYENGAR JÓGA ®

Kladie dôraz na detailné anatomické prevedenie pohybu v ásanach (body alignment), načasovanie a pestrosť sekvencií ásan. Pránajáma sa praktizuje bezpečne a postupne. Dýchanie, Meditácia a Filozofia Jógy sú zapracované aj priamo do praxe ásan - spojenie tela, duše, ducha. Spirituálny realizmus a trpezlivosť umožňujú vstup do hlbokých vrstiev bytia a skutočnú transformáciu človeka. Pre najslabších je tu precízne prepracovaná jógová terapia aj pomocou jógových pomôcok.

Viac o Iyengar Jóge :

JÓGA POMôCKY - REGENERAČNÁ JÓGA a JÓGOVÁ TERAPIA ® 

Jógové pomôcky sú pre túto metódu jógy charakteristické a ich použitie do hĺbky a pestrosti prepracované. Umožňujú pochopiť správne prevedenie ásany a ich zdokonalenie na každej úrovni náročnosti, prehlbujú účinok ásan a regeneráciu i relaxáciu, vylepšujú účinok terapie, poskytujú nový rozmer zážitku a poznania ásany.

 Viac o Jóga a Pohybových Pomôckach :

SPIRALDYNAMIK ® 

Špirála je základným stavebným kameňom celého univerza i ľudskej anatómie a psychiky. V Špirálovej Dynamike sa pohyb riadi princípmi prírody - špirála, vlna, klenba, vzpriamenosť, polarita a 3D priestor. Človek sa učí orientovať sa v priestore vlastného tela s detailným vnímaním pocitov tela v pohybe, rovnako ako v Jin Jóge a Meditácii. Zároveň si vie uvedomiť príčinu problémov a svoje pohybové stereotypy a aktívne ich meniť a integrovať do života. Učiť sa efektívne používať svoje telo, ako sa pohybovať.  

Viac o Spiradynamiku :

MEDICAL JÓGA ® 

Spiraldynamik v Iyengar Jóge telo dokonale pripraví na skutočne vedomé a zdravé cvičenie ásan. Pomocou hlbokého preciťovania 3D pohybu človek nadobudne lepšiu Pohybovú Inteligenciu a dokáže sám korigovať svoje ásany zvnútra a lepšie chápe inštrukcie učiteľa. Slovné inštrukcie sú detailné , názorné tak, že každý začiatočník môže v skupine cvičiť správne hneď od začiatku !

Viac o Medical Jóge : 

FASCIAL FITNESS ® a JIN JÓGA ® 

Pomocou vnímania hlbokých vrstiev fascií - spojivového tkaniva v pohybe človek pochopiť svoju skutočnú konštitúciu tela. Kde je nerovnováha, ako to opraviť. Zdravé fascie umožňujú slobodu pohybu v každom smere, úhle pohybu. Fascie sú extrémne prispôsobivé. Majú radi zmenu, pestrosť, hravosť a kreativitu v pohybe. Nie stereotypy. Odvďačia sa keď človek dokáže venovať pozornosť svojmu telu, vnímať ho do hĺbky.

Viac o Fascial Fitness a Jin Jóge :

VÝVOJOVÁ KINEZIOLÓGIA DNS ® 

Základom fyzioterapie a cvičenia je stabilizácia a posilnenie hlbokých svalov chrbtice - stredu - core, stabilita centrálnych kĺbov a správny dychový stereotyp. Postupuje sa na podklade vývojových pozícií z 1.roku detstva a pohyby slúžia ako vzory pre ásany v jóge.  

Viac o DNS Kineziológii :

UČENIE sa POHYBU

Jóga je dnes opradená mystériom tej najlepšej celostnej ozdravnej techniky. Automaticky Vás privedie k spiritualite a tak uzdraveniu tela i duše. To, čo účinkuje môže mať aj vedľajšie účinky, ak človek prekročí vlastné hranice, či už v naťahovaní, silových výdržiach, výbere príliš pokročilých ásan, pránajámy, meditácií. Každý človek má inú konštitúciu, osobnosť i ducha. Prax je potrebné individuálne prispôsobiť, a to na základe skúmania pocitov a účinkov cvičenia ! Obzvlášť, keď je človek nešportovec, v oslabení - základom je učiť sa pohybovať rôznymi spôsobmi a ásany prispôsobiť individuálnemu "body alignment" - usporiadaniu.

"Než začneš cvičiť, nauč sa pohybovať " Cvičenie je zamerané najmä pre ľudí, ktorí majú málo pohybu, žijú stresovo a potrebujú nasmerovať i inšpirovať v pohybe. Pohybom i dychom vyvažujeme svalovú aj psychickú nerovnováhu a vieme pomôcť v pohybe aj HYPERMOBILNÝM !

Viac o Učení Pohybu :

PRÍBEH UČENIA sa POHYBU

Pohyb bol súčasťou môjho detstva, keď sme mohli celé hodiny byť vonku a športovať pre radosť 😊 Úraz chrbtice ma v mladosti priviedol k Iyengar Jóge, ktorá mi to pomohla vyliečiť. Jógu a Vedomý Pohyb praktizujem 20 rokov a učím 16 rokov. Intenzita praxe jógy ma priviedla k spoznaniu aj psychospirituálnej časti bytia. Až v tomto bode človek pochopí, že je potrebné najskôr poznať samého seba - od konštitúcie tela, cez psychicko-emočné sebapoznanie, aby sa vedel krok za krokom skutočne ponoriť do tých najhlbších vrstiev bytia a vedieť flexibilne cestovať rôznymi vrstvami i stabilne spočinúť v strede svojho bytia. 

Viac o vedení pohybu a koncepte Zdravého Pohybu :

ŽIVA-KRUH a CYKLICKÝ POHYB

Živa je symbolom životnej sily - prány, čchi, ki, krista, tvorivej sily bytia. Kruh je symbolom cykličnosti v prírode. Cykly vývoja tvoria v čase špirály. Kruh je zároveň symbolom celku. Byť celistvý, znamená byť aj zdravý, šťastný, žiť zmysluplne, tvoriť a vedieť sa meniť-pohybovať v súlade s rôznymi cyklami života. Zručnosť pohybovať sa na rôzne spôsoby sa dá učiť. A tak pomocou rôznych pohybov spoznávať aj život, jeho cykly, zákonitosti, seba, druhých. Rôznorodosť a vzájomné prepojenie rôznych pohybových techník, a ich skúmanie praxou pohybu tvorí jadro činnosti nášho Občianskeho Združenia. 

Viac o Živa-Kruh :

Správne a Zdravo, Pestro a Hravo, Vedome a s Citom


MôJ PRÍBEH UČENIA sa POHYBU

Mgr. Eva Mikušová - Fyzioterapeutka, Psychologička, Učenie Pohybu Spiraldynamik, Učiteľka Iyengar Jógy

Život prebieha v CYKLOCH. Každý cyklus, či súbor cyklov má určitý charakter a človek sa niečo učí. Cykly sa menia a každý z nás má možnosť pracovať na seba-rozvoji rôznymi spôsobmi. Odhaľovať a objavovať jednotlivé VRSTVY života, a kráčať smerom do hĺbky. To, čo bolo témou jedného súboru cyklov, nemusí už tak silne rezonovať v tých ďalších, kde sa objaví nová - dominantná téma na učenie sa. Človek skúsenosťami vnútorne rastie a dozrieva, a podobne aj činnosti, ktorým sa venuje s plnou pozornosťou a láskou.

Intro

V detstve má človek svoj svet, ktorý neskôr znovuobjavuje. V mladosti čosi študuje a je plný ideálov a nadšenia. Osobne som študovala, to čo ma zaujímalo a bolo aj témou určitého seba-rozvoja, najskôr FYZIOTERAPIA na strednej škole a potom PSYCHOLÓGIA na VŠ. Tak som spoznala Cestu ZÁPADU - cestu hmoty a rozumu.

Hneď po vysokej ma "chytila" JÓGA na 200 % + skúmanie rôznych alternatívnych smerov pre rozvoj tela, duše i ducha. Prostredníctvom jógy som sa začala viac starať o fyzické zdravie cez cvičenie a stravu a zároveň sa mi skutočne otvorili brány do duchovného sveta. Spoznala som tak aj Cestu VÝCHODU - cestu ducha a meditácie.

Psychospirituálna kríza mi zároveň ukázala tretiu cestu - Cestu STREDU - rovnováhy a života, ku ktorej patrí poznanie osobných potrieb duše, poznanie vlastnej emocionality, rozvinutie aj iných životných oblastí. Bez toho sa človek neposunie ďalej ani fyzicky, ani duchovne. Určité problémy-témy sa znovu vrátia, aby ich človek preliečil z roviny osobnej.

Viac o Polarite a Celistvosti :

V súčasnosti som sa dopracovala do bodu, kedy chcem viac prehĺbiť poznanie a prax aj zo psychológie.

Vývoj v Čase

Pohyb bol súčasťou môjho detstva, keď sme mohli celé hodiny byť vonku a športovať pre radosť 😊 V teenagerskom veku som nijak vážne neriešila slabé držanie tela a až príliš štíhlu slabú konštitúciu. Pohyb bol len rekreačne, pre radosť.

K IYENGAR JÓGE vedenej fyzioterapeutkou ma priviedol až úraz chrbtice s poškodením platničky. Pravidelná prax a zápal cvičiť na hodinách, workshopoch i najmä doma !!! mi pomohla problém vyriešiť. Jóga ma zaujala hneď od začiatku, a preto som hneď aj zháňala literatúru a študovala najskôr sama. Po 5tich rokoch vlastnej praxe som začala študovať jógu riadne v škole Iyengar Jógy, ktorá je známa dlhým a dôkladným vzdelávaním, už aj na základný stupeň učiteľstva. 1 rok prípravka, a 3 roky školy - 1629 vyučovacích hodín. Veľa praxe a teória. Intenzita, hĺbka a výlučnosť praxe jógy na školeniach, hodinách s ľuďmi a vo vlastnej praxi bola veľmi vysoká. Dnes by som to nazvala až závislosťou na jóge. Nič iné neexistovalo od rána do večera. Na druhej strane sa človek niekam dopracuje vtedy, ak sa tomu plne oddá a obetuje s láskou, tak dosiahne výsledky. Starý úraz preliečený, otvorenie spirituálnej dimenzie bytia a odovzdané skúsenosti druhým. Jógovala som ešte v časoch, keď jóga nezažívala tak obrovský boom na Slovensku, keď už jógu može učiť ktokoľvek, aj po krátkom kurze... V časoch, keď vegetariánstvo bolo ešte dosť na smiech a ľudia sa dívali na jógu ako na niečo spirituálne uletené, nekonečné dýchanie v pasívnom ľahu, či extrémne pozície s nohami za hlavou... Iyengar jóga bola vtedy a je aj dnes málo známa, pretože väčšina volí tú menej náročnú a rýchlejšiu cestu po každej stránke. Moji žiaci mi už vtedy potvrdzovali, že nevedeli nájsť učiteľov s tak detailným prístupom v iných školách jógy. Presnosť a načasovanie ásan, pestrosť variácií, používanie JÓGA POMôCOK v terapii a pri REGENERAČNEJ JÓGE i na zdokonalenie praxe, hĺbka filozofie jógy a spirituálny realizmus - typické pre Iyengar jógu.

Zlomom na ceste po 7mich rokoch praxe bola psychospirituálna kríza, ktorá na jógovej ceste človeka uvedie do reality a poučí, že cesta k ozajstnému duchovnu začína práve ňou. Pád slúži na to, aby človek nahliadol do hlbín, a do vlastnej nevedomej časti psyché. Aby sa s ňou vysporiadal a začal liečiť svoje skutočné vnútorné zranenia duše z detstva, z opakovania nefunkčných vzorcov a pochopil život samotný. Skutočné liečenie a sebapoznanie však trvá niekoľko rokov, cyklov, postupne po krokoch. Najmä ak človek žije uprostred našej kultúry a nie niekde v kláštore. Chrám je stále na dosah, je vo vnútri človeka. Otvorenie nevedomia so sebou prináša aj otvorenie hlbších vrstiev tela a ich problémov, ktoré boli bezpečne skryté a vytesnené. Jóga, ani tá východná, ani tá európska nedokázala dať kompletnú odpoveď na dianie v tele. 

SPIRALDYNAMIK - koncept 3D pohybu a prírodných zákonitostí pohybu v ľudskom tele, mi dal všetky odpovede ako postupovať ďalej. Jednoduché základy pohybu, ktoré by mal vedieť každý pohybový či aj jógový terapeut ! Keď je postavená pevná základňa, dá sa budovať s akýmkoľvek materiálom, akýmkoľvek smerom a technikou. Terapeut môže tak rôzne pohybové techniky prispôsobovať danému človeku a jeho konštitúcii i problémom, pretože chápe príčiny, a vie ako na to. A skutočným terapeutom sa stáva vtedy, keď dokáže aj sám seba liečiť a tak lepšie chápať druhých v situácii úplného oslabenia. Pre jógu Spiraldynamik zdokonalil ďalšie rôzne spôsoby učenia sa pohybu v ásanach - MEDICAL JÓGA. 

A najmä UČENÍM sa POHYBU - jeho základov, v rôznych detailných prípravných cvičeniach, umožní cvičiť ásany viac VEDOME a s CITOM s vlastnou korekciou nesprávneho pohybu. 

DNS VÝVOJOVÁ KINEZIOLÓGIA doplnila a upresnila ako pracovať so stredom - core, stabilitou kĺbov a dychom z hľadiska fyzioterapie a výrazne pomohla pochopiť pohybové vzory, ktoré sú "staršie" ako jóga, sú ich "tieňom"na základe, ktorých sa pozície budujú a kategorizujú. 

FASCIAL FITNESS a FASCIA JÓGA ujasnil rozdiely v konštitúciach ľudí, minimálne na 2 základné protikladné - hypomobilné - silný svalový tonus a stuhnutosť, a hypermobilné - slabý svalový tonus a mäkkosť tkaniva. Okrem toho, že väčšina ľudí má svalovú nerovnováhu, kombináciu stuhnutosti a uvoľnenosti. V jógovom svete učiteľov sa vyskytuje viac ľudí so športovou minulosťou, silnou konštitúciou a hypomobilitou. Preto je tak často vidieť predvádzajúcich sa učiteľov, ktorí si dajú aj "nohy za hlavu" a prirodzene vystavujú na obdiv svoje umenie ásan i postavu. Keď však patríte k tej druhej skupine konštitúcie, hypermobilnej, so slabou konštitúciou a nešportovou minulosťou, tak máte pred sebou oveľa dlhšiu cestu v pohybe, ako dávať všetko do poriadku, postupne a trpezlivo. I preto má potom učiteľ bližšie k bežným ľuďom s problémami, a vie im lepšie pomôcť, sám/a to aj zažil, a k tomu ešte vie aj ako na to ! U hypermobilných a oslabených nadmiera strečingu v jóge a neustále otváranie a veľké rozsahy pohybov - poškodzujúce a ešte viac oslabujúce !

Propagácia obyčajných pohybov nie je zaujímavá. Zaujímavé je ich ozaj robiť, a najmä SPRÁVNE a ZDRAVO. Na čo je žiakovi učiteľ, ktorý nekonečne sám seba predvádza v ásanach, stará sa na hodine o zopár svojich obľúbencov, rovnako silných, a úplne zanedbáva tých najslabších. Možno to nevie ešte tak do hĺbky, a možno tých ľudí berie len do počtu, aby centrum žilo...

PREPÁJANIE POHYBOVÝCH TECHNÍK a ich integrácia do bežného života je základom súčasného spôsobu učenia pohybu. V každom z nás je také učenie sa pohybu objavné, vracia nás aj do čias detstva, plného RADOSTI, HRY a KREATIVITY. Niektoré pohyby sa učíme znovu, niektoré prvý krát, ako malé deti s úžasom, že je to stále možné, v každom veku, v každom stave, v akom sa človek ocitol vplyvom rôznych okolností života.

Trpezlivosť ruže prináša

JÓGU a VEDOMÝ FUNKČNÝ POHYB praktizujem 20 rokov a učím 16 rokov. Zo skúseností z učenia pohybu, aj tých vlastných a štúdií sa už viem k tejto téme vyjadrovať z viacerých úhlov pohľadu. 

Viem aj že bežný začiatočník podlieha tým všetkým mystifikáciam, ktorými je jóga zahalená do magického rúcha zázračnej a jedinej terapeutickej metódy. Očakávania má väčšie, ako môže realita poskytnúť. Mnohokrát sa nechá strhnúť ilúziou, že iné pohybové techniky, či metódy nemajú takú silu a účinok. Jóga môže aj škodiť, keď sa praktizuje príliš intenzívne, príliš pokročilé ásany, pranajáma a meditácie. V takom prípade sa človek necháva ukolísať pozitívnymi účinkami a pocitmi, ulietava na "duchovne" a zabudne na rozum, ktorý ho už v práci tak preťažil, že je ochotný ho úplne vypnúť a prijať každú "blbosť" za osvietenú a "guru". Na Východe Slovenska máme tých rôznych techník sebarozvoja menej, menej skúseností s rôznymi štýlmi jógy či s modernými smermi pohybu a fyzioterapie a aj preto sú ľudia náchylní uveriť hneď niečomu, či neveriť niečomu kvôli zlým skúsenostiam inde. Pre začiatočníka v čomkoľvek je typické, že pôjde ako mladý človek za vzdialenými ideami a métami, a neuvidí, že to, čo hľadá, má hneď pod nohami, vedľa seba a v sebe. Môže mu prvá hodina u nás pripadať nudná, náročná a nezrozumiteľná a zbytočne pomalá, pretože je ovplyvnený komerčnými povrchnými informáciami ako to má na joge vyzerať a očakáva neustálu dynamiku-flow (je pre pokročilých) a najmä očakáva len tie vyhlasované pozitívne účinky ásan a to hneď ! Neráta s realitou, že objaví najmä to, ako naozaj na tom je a kde všade má aj problémy. Neráta aj s nepríjemnosťami. Ak teda chce výhradne pozitivitu, môže za nejaký čas určite čakať príval negativity. Minimálne fyzické problémy, spôsobené nepresným cvičením, a v horšom prípade tie psychické. Až za taký čas, že si nebude ani pamätať, kde je príčina problémov, kde to všetko začalo. Chyby však robíme všetci a na nich sa aj učíme. U nás obyčajne cvičia tí, ktorí na to taktiež dozreli životnými skúsenosťami a už sa nepotrebujú ponáhľať, a vnútro je u nich dôležitejšie ako vonkajšie ambície. "Nie je zlato, to čo sa blýska", ale to, čo je obyčajné, každodenné, neutrálne. Stačí zmeniť uhol pohľadu, postoj, ásanu. Meniť, znamená žiť a praxovať v súlade s cyklami života.

Viac o Prepojení Jógy a Funkčného Pohybu :

Ako ďalej ?

Momentálne som sa ocitla v cykle, kde cítim potrebu rozvinúť viac do hĺbky PSYCHOLOGICKÚ časť terapie, cez pohyb, slová... Smer si hľadám, či skôr si on nájde mňa. Zmysel má študovať niečo poriadne do hĺbky a podstaty. V tom dnešnom svete je módne behať z kurzu na kurz. Človek sa síce veľa toho dozvie, ale je otázne nakoľko si vie jednotlivé fakty prepojiť a najmä použiť prakticky v živote, nielen pre seba, ale aj pre blízkych. Volím radšej cestu pomalú, trpezlivú, kde má všetko čas dozrieť praxou nielen v pohybe, ale aj živote 😊 Znovu viem, že nič neviem, a život plynie ďalej... 

Viac o Psychosomatike a Psychológii v pohybe :

Autor textov : Mgr. Eva Mikušová