Fotka je len záznamom prítomného okamihu. Nie všetky okamihy cesty boli zachytené do formy fotky. Skúsenosť a Zážitok ostáva navždy a vie sa sprítomniť keď je na to pravá chvíľa.

Fotky z Cvičení

Kvalita cvičenia nie je priamo úmerná množstvu fotiek...

FOTKY CVIČEBNÝCH a JÓGOVÝCH POMôCOK

FOTKY z HODINY - príklad, snáď len 5%, cvičíme však omnoho viac...

MEDICAL JÓGA - Špirálová Dynamika - Eva Hager Forsten - Lechner - Hlavice 2012 - neďaleko Prahy - Eva je dokonalým príkladom špirálovej dynamiky

SPIRALDYNAMIK - Špirálová Dynamika - zo školení 2012 - Praha - úplne nový - revolučný pohľad na cvičenie a terapiu nielen vo fyzioterapii, pre každú pohybovú techniku. Osobne niečo, čo začalo mňa i druhých ľudí meniť do hĺbky. 

DNS - Dynamická Neuromuskulární Stabilizace dle Koláře - zo školení 2012 - p. Kolář je génius vo fyzioterapii, pričom toto je super nielen vo fyzioterapii, ale aj športoch a všetkých pohybových technikách. Základ ako sa dieťa pohybovo vyvíja.

CHORVÁTSKO 2010 - nezabudnuteľná akcia s čarovnou atmosférou ľudskej komunikácie po celý čas :-)

KOJŠOVKA 2010 - priamo na vrchole Kojšovej Hole, mimo miest a ruchu, v TICHU a krásnej atmosfére

CELOSVETOVÁ KONFERENCIA IYENGAR JÓGY - KOLÍN 2009 - cvičilo tam približne 700 učiteľov

ŠKOLA IYENGAR JÓGY - týždňový pobyt v Nemecku - Bad Neueahr 2008 - bežná prax, učenie sa ako učiť, a terapia pohybom

HLAVICE 2003 - 2004 - IYENGAR JÓGA - v časoch keď sa cvičilo zo záujmu - krásne miesto na vidieku ďaleko od Prahy, priateľskí ľudia :-)

Jazyk Obrazov, Zvukov a Slov v samotnom Živote je najhlbší