Fascinujúce Fascie 

Fascial Fitness a Fascia Jóga

FASCIA a POHYB

CVIČIŤ ZDRAVO HRAVO TVORIVO

Spôsob akým cvičíme a či je to vhodné pre ná konštitučný typ je rozhodujúci. Učenie sa pohybu - skúmanie, skúšanie a vnímanie pohybu vo vlastnom tele je dôležitejšie ako samotná technika pohybu, ktorá môže byť všeobecne veľmi prospešná a úspešná.

Čo sú to FASCIE ?

FASCIE - spojivové tkanivo. Doteraz v klasickej medicíne nevšímané, ako nepotrebné obaly svalov, šliach, kostí, orgánov, ciev, lymfy, nervov a ďalších častí, ako "odpad". Najnovšie poznatky z oblasti pohybu a medicíny obracajú doterajšie poznatky smerom k dôležitosti fascií.

Fascia
Fascia
Princíp Stanu
Princíp Stanu
Pavučina
Pavučina
Ako funguje Fascia v tele
Ako funguje Fascia v tele

3D MODEL - v gravitácii fascia funguje ako sieť, pavučina, trojrozmerný kus oblečenia alebo ako stan. Ideálne rovnomerne rozprestretý do všetkých smerov v 3D priestore. Fascia drží telo pohromade. Fascie sa ťahajú od končekov prstov na nohách až po temeno hlavy. Fukčne prepájajú všetky časti tela, rozdeľujú a organizujú štruktúru - tvar tela. Zásadne ovplyvňujú držanie tela. Podporujú, ochraňujú, obraňujú, tlmia, dynamizujú, komunikujú. Spájajú každú bunku v tele. Fascie sú zároveň senzorickým orgánom s množstvom nervových zakončení. Receptory vo fasciách umožňujú vnímať pohyb a polohu tela v priestore omnoho intenzívnejšie ako receptory v svaloch a kĺboch. Fascie sa kvôli tomuto nazývajú periférnym mozgom.

Fascia ako Periférny Mozog
Fascia ako Periférny Mozog
Psychosomatika a Stres
Psychosomatika a Stres
Štrukturálna Integrácia
Štrukturálna Integrácia

ZNÍŽENIE POHYBLIVOSTI TELA negatívne ovplyvňuje jeho vyváženie, pohybovú koordináciu a celkové fungovanie organizmu vrátane dýchania, trávenia a jeho psychickej, fyzickej a emocionálnej i sociálnej kapacity. Ak človek prekoná nejaký fyzický úraz, či psychickú traumu, alebo jednoducho počas života používa nesprávne pohybové vzorce a je v nich "zakliaty", jednostranne sa preťažuje, fascia zmení svoj tvar a štruktúru, dehydruje sa, prilepí a zatuhne, zrastie, vytvorí enormné napätie, čím telo stráca funkčnosť, silu i uvoľnenosť, pružnosť i dynamiku, koordináciu, schopnosť regenerácie a bolí. 

ZDRAVÉ FASCIE umožňujú slobodu pohybu v každom smere, úhle pohybu. Fasie sú extrémne prispôsobivé. Majú radi ZMENU, PESTROSŤ, HRAVOSŤ a KREATIVITU v pohybe. Nie stereotypy. Odvďačia sam keď človek dokáže venovať POZORNOSŤ svojmu telu, VNÍMAŤ ho do hĺbky, ako pri JIN POHYBE. Vtedy si oddýchnu, zregenerujú, obnovia sa. 

Nesprávne a Správne Myofasciílne Cvičenie
Nesprávne a Správne Myofasciílne Cvičenie
Ideálne cvičenie - Princíp Stanu
Ideálne cvičenie - Princíp Stanu

SPôSOB CVIČENIA - AKO - spolu s technikou je pri tréningu fascií rozhodujúci. Precvičiť telo v 3D priestore v každom smere, v rôznych polohách, v myofasciálnych líniach tela i vonkajšom priestore. Predýchať, uvoľniť na rôzne spôsoby, zdynamizovať, skoordinovať a nájsť stabilitu, vlastný priestor a tvar. Hrať sa, skúšať, skúmať, vnímať a počúvať vlastné telo kde je potrebné viac zamerať svoju pozornosť.

Myofasciálne Meridiány
Myofasciálne Meridiány
Tensegrity 3D Model
Tensegrity 3D Model

TECHNÍK POHYBU a METODÍK POHYBU sa dá použiť cielene viacero v logickom prepojení, pretože sa stále pracuje s telom, ktorého princípy fungovania sú spoločné pre kažú techniku pohybu. Zástancovia jednej metódy, spôsobu pohybu a určitých predpísaných nemenných pohybových stereotypov môžu byť spočiatku prekvapení a cítiť sa trápne v jednoduchých až esenciálnych pohyboch, akoby návratom do detstva. Práve o to tu ide, nájsť SPOLOČNÉ KORENE - PODSTATU - PRINCÍPY, na ktorých funguje ľudské telo, emócie i myseľ. Nestavať priehrady medzi jednotlivými technikami pohybu, ale vidieť ich prepojenia, zámer, cieľ a zmysel. PREČO práve použijem taký či onaký pohyb. To, že každá jé len čiastočkou vo veľkom farebnom kruhu CELISTVOSTI.

Auto Masáž Fascií
Auto Masáž Fascií
Fasciálne Roztápanie sa na stoličke
Fasciálne Roztápanie sa na stoličke
Fasciálny Strečing
Fasciálny Strečing
Posilnenie s cvičebnými gumami
Posilnenie s cvičebnými gumami
Dynamizácia pohybu v priestore
Dynamizácia pohybu v priestore

Fascie sa dajú Trénovať, cez rôzne techniky pohybu Kreatívne