V Jemnosti je Sila, otvárajú sa brány k Vnímaniu Zázrakov Tela i Prírody

Fascia Jin Jóga a Spiraldynamik Fyzioterapia

Pomalosť, jemnosť kľud pohybovania sa je nielen typický pre Jin Jógu, ale aj pre Fyzioterapiu. Výsledkom je relaxácia, regenerácia a liečenie, tým, že človek pochopí AKO má vytvárať ktorý pohyb, AKO pristupovať k rôznym častiam tela a najmä prijímať seba samého taký aký je. Naučiť sa pozorovať, rozlišovať a pochopiť pocity vychádzajúce priamo z fyzického tkaniva tela je najpodstatnejšia črta Jin Jógy a ženského spôsobu meditácie.                                                                        

Spojenie RESTORATIVE IYENGAR JÓGY s pomôckami a SPIRALDYNAMIK FYZIOTERAPIE

V tomto koncepte nájdeš základy pohybu, ktoré potrebuješ pre akýkoľvek druh pohybu a typ hodín, keďže rovnovážne sa zameriavame na rôzne typy pohybov. Úroveň konceptu je nastavená pre úplných začiatočníkov i všetkých ktorí sú oslabení, bez kondície, bez pohybových návykov a zároveň aj pre tých, čo majú dobrú kondíciu a sú presýtení všetkými tými dynamickými, rýchlimi a na výkon zameranými technikami pohybu. Jin Jóga sa často nazýva aj Praxou Tichej Sily, Akupunktúrou bez Ihly či Cestou k Severnej Strane Hory. Ozaj poetické názvy. Takúto poéziu má však aj súčasná Fyzioterapia, ktorá ide ešte viac do hĺbky a detailov. Pričom výsledný efekt je ešte intenzívnejší. Cieľom tu nie je len zdravie, funkčnosť a účinnosť pohybu, ale aj radosť, hravosť a zmysluplnosť pohybu. Návrat k pochopeniu pohybu ako neustáleho tanca prírody. Pomalosť, jemnosť kľud pohybovania sa je nielen typický pre Jin Jógu, ale aj pre Fyzioterapiu.  Výsledkom je relaxácia, regenerácia a liečenie, tým, že človek pochopí AKO má vytvárať ktorý pohyb, AKO pristupovať k rôznym častiam tela a najmä prijímať seba samého taký aký je. Prijatie, uvoľnenie je prvým krokom k celému procesu pohybu. Dôraz cvičenia ide na Hlboké Tkanivá, ktoré poskytujú telu Stabilitu - Fascie a Energiu - Meridány. Pre dnešnú medicínu sú Fascie a Meridány jedno a to isté. Kosti a Kĺby su takisto dôležité. Oporná sústava - kosti zabezpečujú to, aby všetko tkanivo, celá bytosť mala svoj domov, základ - rám konštukcie. Kĺby nielen prepájajú kosti a umožnujú pohyb v priestore, ale to, ako fungujú, zrkadlia naše vzťahy s ostatnými. Všetky tkanivá tela vytvárajú určitú typickú štruktúru, obraz v 3D priestore, tvar, a  ktorý určuje funkciu tkaniva. Spôsobom používanía tela, prežívaním a myslením vplývame na tieto tkanivá, ich štruktúru. Každý osobitým spôsobom podľa konštitúcie tela, povahy a bytosti. A naopak štruktúra tela vplýva na náš pohyb, povahu i bytosť. Cieľom cvičenia je potom pochopiť ako ideálne môžu fungovať jednotlivé tkanivá, časti tela, čo má vplyv aj na emočné nastavenie, psychiku a myslenie človeka. Na takýto hlboký proces človek potrebuje čas, zotrvať príjemne v pozícii, či opakovať veĺmi pomaly a sústredene určité pohyby. Mnohokrát tie pohyby nemusia byť ani vididiteľné, pretože sa odohrávajú vo veľmi malom rozsahu a v hĺbke - mikropohyby. Spôsob týchto mikropohybov, alebo prenos do makropohybov - vonkajších viditeľných pohybov vo veľkom rozsahu, záleží aj od aktuálneho naladenia človeka, ktoré by mal v tomto spôsobe cvičenia prijať. Cyklicky sa mení nastavenie nášho tela, duše i bytosti, na aký druh pohybu je naladená. A naopak pomocou rôznych spôsobov pohybovania sa vytvárame určitú náladu - atmosféru, pomocou ktorej je možné pochopiť cykličnosť nálad a prirovnať ich k náladam prírody. Učíme sa načúvať telu, duši i bytosti, a hĺadať ich vzťah k zákonitostiam prírody, k druhým ľuďom a charakteru našich vzťahov s nimi. Sme neutrálnym i pozorovateľmi tela, duše i mysle, a samotného pohybu. Bez očakávaní, bez hodnotenia. Pocity tela sú dôležitou spätnou väzbou toho, čo a ako robíme. Naučiť sa pozorovať, rozlišovať a pochopiť pocity vychádzajúce priamo z fyzického tkaniva tela je najpodstatnejšia črta Jin Jógy a ženského spôsobu meditácie. Na rozdiel od mužských spôsobov meditácie, ktoré sa zameriavajú na energiu a myseľ. 

Autor Textu : Eva Mikušová

Keď sa Spomalíš v Mysli, začneš Počuť Jemný Skrytý Život Tvojho Tela