"Pravým liečiteľom našej choroby sú prírodné sily v nás" Hippokrates

Energia Prírody v Človeku

Prejav prúdenia ENERGIE - ŽIVY v tele človeka sa prejavuje v jeho rytmických procesoch neustálych a pravidelných premien, pohybov. Je to ako VNÚTORNÁ HUDBA človeka.

BIOENERGIA - energia slnečná, veterná, vodná, biomasa. Vieme energiu vytvoriť aj "umelo", cez techniku. Vieme, že existuje okolo nás, vieme časť z nej využívať a ešte sa len učíme s ňou umne, rozumne a morálne narábať. Energiu vytvárajú aj naše telá, činnosť psychiky i bytosti. Emócie su hlavným motorom toho, či potom výsledne pociťujeme nárast, úbytok, či rovnováhu energie v nás.

...

Autor textu : Eva Mikušová

"Ak chcete objaviť tajomstvo vesmíru, uvažujte v termínoch : energie, vibrácie, frekvencie." Nikola Tesla