Vývoj nášho držania Tela a Pohybových Stereotypov závisí od Vývoja našej Anatómie v prvom roku života

Dns Vývojová Kineziológia

Princípy vývoja centrálnej nervovej sústavy a pohybu počas prvého roka života dieťaťa sú základom tohto konceptu. Základom cvičenia je ovplyvnenie trupovej stabilizácie - HLBOKÉHO STABILIZAČNÉHO SYSTÉMU CHRBTICE. V držaní tela má významnú úlohu SPRÁVNY DYCHOVÝ STEREOTYP.  Správne fungovanie CHRBTICE a DYCHU je podstatné pre každý POHYB.

DNS ® dle Koláře

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace

Diagnostický a Terapeutický Pohybový Koncept českého fyzioterapeuta Pavla Koláře je široko použiteľný predovšetkým vo fyzioterapii, medicínskych odboroch a športe.

Koncept vidí človeka ako CELOK. Na činnosť svalov sa z pohľadu tohto konceptu nepozerá oddelene, ale z pohľadu začlenenia do biomechanických reťazcov. Riadiace procesy CNS - Centrálnej Nervovej Sústavy sa podieľajú na vzniku pohybových stereotypov - návykov, funkcie jednotlivých svalov, a ich súhre s ostatnými. Psychika človeka a jej rôzne funkcie spojené s pohybom je súčasťou tejto metodiky. Pre lekára, fyzioterapeuta, pohybového terapeuta, pracujúcim s DNS Konceptom, je dôležitý aj Životný Príbeh klienta/pacienta, jeho osobné vzťahy a sociálny kontext života. Problém, ako je rozpad rodiny, strata práce, môže byť príčinou telesného problému a opačne. Táto moderná medicína teda neoddeľuje dušu človeka od tela. 

Kolář doslová tvrdí, že každý máme inú KVALITU Centrálneho Nervového Systému, inú hojivosť, inú prispôsobivosť na Stres, iné príčiny Tráum.

V podstate nenasleduje klasickú medicínu, ktorá sa pozerá na problém oddelene, na jednotlivé symptómy, a človeka klasifikuje do "šuflíkov" jednotlivých diagnóz a porúch.

Viac... Rozšírené Info...

DNS si všíma teda KVALITU pohybového vývoja u dospelého človeka i detí.

Princípy vývoja centrálnej nervovej sústavy a pohybu počas prvého roka života dieťaťa sú základom tohto konceptu. Od toho aj v názve Vývinová Kineziológia. Vývoj nášho držania tela a pohybových stereotypov zásadne závisí s vývojom našej anatómie. Anatómia ovplyvňuje funkciu a funkcia anatómiu. Nie ideálny vývoj hybnosti počas prvého roku je vo vzťahu s pohybovými poruchami v dospelosti.

Pri zdravom vývine pohybu zaujímajú jednotlivé časti tela, v postoji aj pohybe, voči sebe tzv. NEUTRÁLNU - CENTRÁLNU POLOHU, ktorá je ekonomicky najvýhodnejšia, najefektívnejšia a príjemná. V každom pohybe je prítomná táto POSTURA - postoj, ako tieň. Rozloženie a miera SVALOVÉHO NAPäTIA je vývážená podľa funkcie a pohybu. Týmto spôsobom nedochádza k preťaženiu mäkkých tkanív a kostry. Pri porušenom vývine pohybu (príčiny môžu byť rôzne od fyzických, psychických až k sociálnym), nesprávne pohybové stereotypy preťažujú tkanivá, a pri dlhodobom zafixovaní návykov sa mení nielen funkcia ale aj štruktúra tkanív pohybového systému i celého tela.

Každý pohyb jednotlivej časti tela je zahrnutý do celkovej súhry svalov a ostatných častí tela. Ak je táto súhra zdravá, správna, nedochádza k preťaženiu kĺbov.

Základom cvičenia je ovplyvnenie trupovej stabilizácie - HLBOKÉHO STABILIZAČNÉHO SYSTÉMU CHRBTICE (HSSP skratkou). HSSP zahŕňa aktiváciu bránice, pánvového dna, brušných a chrbtových svalov. Správna funkcia HSSP je základným predpokladom pre kvalitnú funkciu končatín. Hrudný kôš, brucho, centrálne kĺby (lopatky s ramenom a bedrá) a chrbtica tvoria pevný rám, ktorý je podmienkou pre všetky pohybové činnosti.

Pokiaľ nie je trupová stabilizácia primerane zapojovaná, dochádza k preťažovaniu chrbtice a kĺbov a je len otázkou času, kedy dôjde k vzniku funkčných a neskôr štrukturálnych zmien (napr. výrastky na stavcoch chrbtice, artrotické zmeny, vyklenutie platničiek).

V držaní tela má významnú úlohu SPRÁVNY DYCHOVÝ STEREOTYP, v ktorom má zásadnú úlohu BRÁNICA. Je silnejšia a dôležitejšia než brušné svaly (mať napr. navonok len tehličky na bruchu). Už Hippokrates považoval bránicu za centrum duševnej činnosti.

Stále len posilovať chrbát či brucho nemá zmysel, skôr ako trénovanie správnej funkcie bránice samotne i v súhre pohybov. Zápasníci sumo, vzpierači, nikto z nich nemá brucho plné tehličiek, ale skôr bruško, ako malé deti. Bránica u nich funguje ako piest, ktorý stláča - posúva orgány, mení vnútrobrušný tlak a tým opiera chrbticu z prednej strany.

Správne fungovanie CHRBTICE a DYCHU je podstatné pre každý POHYB, či už každodenný, alebo pre rôzne techniky pohybu od fitness, športov, cez bojové umenia, tanec a vedomý pohyb. Sú to princípy, ktoré využíva napr. aj pilates (stred), jóga (bráničné dýchanie), fitness (core training), no DNS už ide do TERAPEUTICKEJ HĹBKY, k jednotlivcom, a ich oslabeniam a nerovnováhe.

Hlbšie ...

V IYENGAR JÓGE sa používa DNS metodika ako ZÁKLADŇA a PRÍPRAVA rôzne pozície. Polohy a stabilizácia v nich, ktoré dieťa zaujíma v prvom roku života až kým chodí, sú TIEŇOM - PREDPOZÍCIOU - VZORCOM POZÍCIÍ. Z každej vývinovej polohy dieťatka vyrástla nejaká pozícia, či súbor podobných pozícií. Z tohto hľadiska má zaraďovanie-kategorizovanie pozícií podľa náročnosti iný postup ako v klasickom jóge. U oslabených ĺudí, ktorí nemajú zvládnutú základnú stabilizáciu chrbtice v polohe v ľahu na chrbte, nemá vôbec význam nekonečne drilovať pozície v stoji, ktorých určitý výber Iyengar Jóga aj iné školy považujú za začiatočnícke. Týmto sa táto metóda oveľa viac približuje stavu súčasného človeka ako klasické systémy jógy osamote.

Iyengar Jóga zároveň vyvinula detailný systém používania CVIČEBNÝCH POMôCOK, takisto, ako aj Klasická Fyzioterapia používa rôzne CVIČEBNÉ POMôCKY, najmä v skupinách, kde cvičiteľ a terapeut nemôže každého osobitne fyzicky viesť v cvičení. Tieto pomôcky majú viesť človeka v náročnejších pozíciach a cvičeniach, aby ich zvládol (opora napr. cez stoličku v pozíciach v stoji), alebo sa posúval na vyššiu úroveň (silové cvičenie s odporom - theraband).

Predcvičenie si základných vzorcov pohybu, ich variánt a stabilizácie chrbtice podľa DNS zaručí VYŠŠIU KVALITU cvičenia jógových pozícií a aj bez použitia pomôcok. Človek vie potom tieto princípy a vzorce pohybu samostatne a precítením prenášať do pozícií.

Pochopí SPRÁVNE POSTUPY vo jóge, čo je vhodné pre jeho úroveň pokročilosti, a najmä vie POUŽIŤ tie isté princípy v akejkoľvek KAŽDODENNEJ AKTIVITE SPRÁVNYMI POHYBOVÝMI STEREOTYPMI, kde môže veľmi ľahko nájsť príčinu PREČO a AKÝM SPôSOBOM si v minulosti vytvoril svoje problémy.

Vo Fitness, Športe a Tanci nájde ďalšie detaily ohľadom precvičovania "STREDU - CORE EXERCISES" v náročnejších cvičeniach, ktoré potom zbytočne nevyrobia problémy či zranenia s chrbticou a kĺbami.

Autor textu : Mgr. Eva Mikušová

Kvalita Pohybového Vývoja je dôležitejšia, ako tlak na Výkon a Súťaživosť