Tvoj Postoj a Pohyb Tela odráža Tvoju Konštitúciu Tela, Povahu Duše, Bytosť, i Fungovanie vo Svete

Diagnostika

Hľadanie príčiny v Procese Učenia sa Pohybu.

KOMPLEXNÁ

* Základný Zdravotný Dotazník

- Zdravie - Fyzické, Psychické, Sociálne, Spirituálne a Celkové + Pohybová Skúsenosť

* Analýza Postoja - Chôdze - Pohybu

- Individuálna Konštrukcia Tela hodnotená cez koncept Spiraldynamik, DNS 

* Analýza Psycho-Emocionálneho vzorca v štuktúre tela

- Zrkadlenie funkcie Psychiky a Emócií v anatómii a funkcii tela a vzájomný vplyv

* Spiritualita - Osobný Príbeh Človeka

- Vyrozprávaný Životný Príbeh samotným človekom a interpretácia udalostí a vzťahov

* Návrh Postupu Cvičenia

- Predstava postupu pre nájdenie a riešenie príčiny problému

* Samotná Terapia a Cvičenie

- Proces ďalšieho objavovania súvislostí v odkrývaní vrstiev pohybu 

STRUČNÁ

* Analýza Postoja - Chôdze - Pohybu

- Individuálna Konštrukcia tela hodnotená cez koncept Spiraldynamik, DNS


ZÁKLADŇOU KAŽDÉHO TYPU HODINY sú JEDNOTNÉ PRINCÍPY

opísané v Ako Cvičíme

Tvoj Životný Príbeh je o Tvojom spôsobe Pohybu Svetom