Tvoj Postoj a Pohyb Tela odráža Tvoju Konštitúciu Tela, Povahu Duše, Bytosť, i Fungovanie vo Svete

Diagnostika

Hľadanie príčiny v Procese Učenia sa Pohybu.


KOMPLEXNÁ  

FYZIOTERAPEUTICKÁ a PSYCHOSOMATICKÁ

* Základný Zdravotný Dotazník

- Zdravie - Fyzické, Psychické, Sociálne, Spirituálne a Celkové + Pohybová Skúsenosť a Životospráva

* 3D Analýza Postoja - Chôdze - Pohybu

- Individuálna Konštrukcia Tela hodnotená cez koncept Spiraldynamik, DNS 

* Analýza Psycho-Emocionálneho vzorca v štuktúre tela - Charakter - Konštitúcia

- Zrkadlenie funkcie Psychiky a Emócií v anatómii a funkcii tela a vzájomný vplyv - Keleman, Bioenergetika

* Spiritualita - Osobný Príbeh Človeka

- Vyrozprávaný Životný Príbeh samotným človekom a interpretácia udalostí a vzťahov - Vývoj v čase

* Návrh Postupu  

- Predstava postupu pre nájdenie a riešenie príčiny problému

* Samotná Terapia a Pohyb

- Proces ďalšieho objavovania súvislostí v odkrývaní vrstiev pohybu 

* Sebapoznanie, Jemný Pohyb, Dych a Relaxácia

- Možnosť vydať sa cestou psychosomatickou a relaxačno - dychovou cez jemný pohyb

3D Fyzioterapeutická Analýza
3D Fyzioterapeutická Analýza
Psychosomatická Charakterová Analýza
Psychosomatická Charakterová Analýza

STRUČNÁ

Pri jednorazovej konzultácii

* Analýza Postoja - Chôdze - Pohybu

- Individuálna Konštrukcia tela hodnotená cez koncept Spiraldynamik, DNS

* Analýza Psycho-Emocionálneho vzorca v štuktúre tela - Charakter - Konštitúcia

- Zrkadlenie funkcie Psychiky a Emócií v anatómii a funkcii tela a vzájomný vplyv - Keleman, Bioenergetika

Tvoj Životný Príbeh je o Tvojom spôsobe Pohybu Svetom