Tu a Teraz, Prítomnosť, Okamih, Chvíľa, Kairos - subjektívny čas

Cykly Prírody

"Ten istý prúd života, ktorý dňom i nocou koluje v mojich žilách, preteká i svetom a tančí v melodickom rytme. Je to ten istý život, ktorý radostne vyráža z prachu v nespočetných steblách trávy a pučí v rozsiahlych vlnách lístia a kvetov. Je to ten istý život, ktorý sa húpe v oceánickej kolíske života a smrti v CYKLICKOM STRIEDANÍ... Rabíndranáth Thákur"

Cykly v čase - okamih, sekunda, minúta, hodina, deň, týždeň, mesiac, rok, storočie... atď. Vonkajšie Cykly a Vnútorné Cykly. Vnímať ich môže intuícia, keďže na sledovanie je toho priveľa.

VÝVOJ PREBIEHA v CYKLOCH, všetko má svoj ČAS aj v POHYBE...

ČAS

Existuje ČAS LINEÁRNY a ČAS CYKLICKÝ... CYKLUS je formálna štruktúra času. Je to KONTEXT, v ktorom sa ODOHRÁVA ZMENA - VÝVOJ. Všetko v našej existencii je štrukturované časom a každá činnosť sa odohráva v čase. OBSAHY KAŽDÉHO CYKLU sú JEDINEČNÝMI KOMBINÁCIAMI KVALÍT PRÍRODY a KAŽDÝ CYKLUS má svoje ŠPECIFIKÁ - CIELE a ÚLOHY pre VÝVOJ. Linearita dejov - príčina a náasledok v cyklickom čase nie je platná. Dochádza ku VZÁJOMNÉMU ČASOVÉMU PRENIKANIU MOMENTOV z rôznych cyklov, PRENIKANIU MINULOSTI, PRÍTOMNOSTI a BUDÚCNOSTI, smerom dopredu i dozadu. Zároveň každý OKAMIH je zahrnutý celkom skutočnosti v ktorej sa nachádza...

VÝVOJ, ZMENA, CYKLY

VÝVOJ prebieha v ŠPIRÁLE. ÚROVNE ŠPIRÁLY sú KRUHY. V rámci každého KRUHU niečo VZNIKÁ, VYVÍJA sa, dôjde k VYVRCHOLENIU, a ZANIKÁ. Kruh sa uzavrie smrťou a prípravou na znovuzrodenie. Zo starej hodnoty vznikne semeno pre nový život. Vývoj tak pokračuje ďalej, no na vyššej úrovni, pretože zo zaniklej kvality zostalo v SEMENE niečo NOVÉHO - ŽIVOTNÁ SKÚSENOSŤ. Cykly a procesy sa tak nekonečne opakujú...

BYTIE TU a TERAZ v OKAMIHU = VEČNOSŤ - SUBJEKTÍVNY ČAS - KAIROS

Čas sa skladá z MOMENTOV TU a TERAZ. Tie tvoria plynulý tok času v rytmoch a cykloch. Každý moment má určitú neopakovateľnú KVALITU. Ak človek chce žiť v harmónii, má sa naučiť plynúť-zladiť s každým momentom. Každý moment je PRÍLEŽITOSŤOU pre niečo konkrétne. Kto chce žiť šťastne a vyvážene má sa naučiť "CHYTIŤ OKAMIH - PRÍLEŽITOSŤ za PAČESY", pretože je rýchlejší než sekunda. Vtedy sa jeho život stáva sekvenciou šťastných momentov.

"RYTMUS je podstata všetkého živého na tomto svete. V RYTME ROČNÝCH OBDOBÍ rastlina vzniká, rastie a zaniká, rytmicky sa otvára, zaviera a rozvíja, v početnom rytme sú usporiadané jej pupene, okvetné lístky a tyčinky. Takisto vo formách zvieracieho a ľudského tela je určitý rytmus. Rudolf Steiner"

CYKLICKÁ PRAX POHYBU

Prax pohybu je potrebné prispôsobiť aj ročnému obdobiu vonku aj fázam vnútorného vývoja človeka, So správnym výberom cvičení a ich variánt, správnym ZAMERANÍM sa na dôležité časti tela a techniku aj pre konkrétnu ŠTRUKTÚRU, POVAHU i BYTOSŤ jednotlivca. 

Autor Textu : Eva Mikušová

Vývoj sa odohráva v Cyklickom Čase, ktorý má svoje typické fázy s typickými Kvalitami, ktoré poukazujú na témy, ktorými sa má človek v danej fáze zaoberať