Jasné Slovné i Názorné Inštrukcie sú Základom Učenia Pohybu

Mgr. Eva Mikušová

Fyzioterapeutka, Psychologička, Učiteľka Iyengar Jógy, Učenie Pohybu Spiraldynamik, Dns Kineziológia, Fascial Fitness a Fascia Jóga

18 rokov UČENIA POHYBU, 22 rokov VLASTNEJ PRAXE, SKÚSENOSTI s VLASTNOU LIEČBOU ZRANENÍ CHRBTICE, KONŠTITUČNÝCH ŠPECIFÍK TELA i PSYCHIKY 

Spojenie pohybových techník Západu a Východu do Novej Formy pohybových techník Stredu - používanie všetkých aspektov pohybu, spôsobov a druhov cvičení s cieľom liečenia, zdravia a vedomia života, ktorý je pohybom jednotlivca. Znovubjavenie radosti, hravosti a zmysluplnosti pohybu v súlade s princípmi prírody.  

PRÍBEH UČENIA sa POHYBU a METODIKY, s ktorými PRACUJEM

Re-interpretácia po rokoch : ako cesta vrstvami a cyklami života

Naučiť sa Vnámať svet, druhých a seba inak, prirodzene, detsky, znovuspoznať podstatu
Naučiť sa Vnámať svet, druhých a seba inak, prirodzene, detsky, znovuspoznať podstatu

Skúsenosti s Učením Pohybu a Vzdelanie Cvičiteľa sú pre začiatočníka zásadné akou cestou pohybu bude kráčať v budúcnosti...

Filozofia Pohybu a môj Pohľad

Koncept pohybu a Princípy pohybu

REFERENCIE pravidelných členov

V dnešnej dobe môže certifikát získať ktokoľvek, aj za víkend či mesiac a náhle sa re-kvalifikovať z úplne inej profesie na prácu so zdravím ľudí... Preto je dôležité ukazovať svoje dlhoročné vzdelanie, prax a skúsenosti v oblasti práce so zdravím ľudí na odbornej úrovni. Dôležité je VEDIEŤ stále viac do HĹBKY, PREPÁJAŤ koncepty pohybu a to ZDIEĽAŤ a nie zbierať certifikáty a fotky so známymi osobnosťami...

Príbeh Pohybu 

Pohyb bol súčasťou môjho života už od detstva. Bola som prirodzene neposedné dieťa, stále v nejakej pohybovej aktivite. Zároveň som dieťa generácie, ktorá bola stále niekde vonku v prírode, a akejkoľvek športovej aktivite. Rodičia ma netlačili na nejaké pohybové krúžky, cielene ma v pohybe neviedli tréneri. Bola som až prílíš štíhla a dynamická, nerada som súťažila v kolektívnych športoch, pohybovala som sa pre RADOSŤ z HRY ! Táto prirodzená radosť z pohybu v skutočnej spontánnej detskej forme ožila najviac až po náročnej a zaujímavej ceste pohybom a vnútornou premenou. Celý príbeh Vedomého Pohybu začal, keď som si zranila chrbticu na trampolíne ako 21 ročná. Najskôr som sa liečila klasickou dostupnou rehabilitáciou. Nebola som spokojná a začala hľadať "alternatívne" cesty liečenia. IYENGAR JÓGU som začala cvičiť ako "pacient". Cieľom bolo zbaviť sa bolesti chrbta. Jóga vtedy ešte nebola takým hitom ako teraz. Mala som šťastie, že som sa hneď dostala k učiteľke Iyengar Jógy, ktorá bola zároveň fyzioterapeutkou a vedela pristupovať k ľuďom nielen individuálne, ale aj naozaj rozumela problémom ľudí, ktoré pomáhala riešiť. IYENGAR JÓGA je anatomicky a dychovo precízna, a cielená od základu až po vysoké stupne a zároveň má množstvo postupov pre liečenie rôznych zdravotných problémov, týkajúcich či už tela, duše i ducha. Pre cielené cvičenie som sa zapálila už od počiatku prirodzene. Jasné zdravotné výsledky boli skvelou motiváciou vytrvať, prebrať zodpovednosť aj do vlastných rúk a cvičiť intenzívne aj doma. Každý deň ! S učiteľkou som mala možnosť cvičiť maximálne 3 x v týždni. Rôzne postupy ma spontánne zaujímali a tak som si robila po hodinách i počas vlastného cvičenia poznámky a kresby pozícií. Hneď som si zohnala základnú literatúru Iyengar Jógy v češtine pre domáce cvičenie. Z vlastného záujmu viac vedieť, som začala chodiť na víkendové a týždňové sústredenia. Takto som bola cvičencom 5 rokov. Potom prišla šanca študovať túto metódu už vážne i so zodpovednosťou za vedenie skupín mojej učiteľky spolu s jej odchodom zo Slovenska. Bola som tomu poslaniu úplne oddaná ako súčasti cesty. Aj keď som si nemyslela, že tak skoro sa dostanem k vyučovaniu jógy. 1-ročnú prípravku i 3-ročnú školu som brala až veľmi vážne, naplno, intenzívne, s mladíckou zapálenou energiou. Venovala som tomu všetok čas a energiu, dostať sa čo najviac do hĺbky celej metódy a spoznať ju z každej strany. Existovala jedna jediná "láska", ktorej som obetovala všetko. Robiť jednu vec a poriadne !  A zdieľať ju spoločne s s rôznymi zaujímavými ľuďmi. Školenia boli veľmi intenzívne, cvičilo a školilo sa každý mesiac jeden celý víkend, kde sme si odmakali klasické 8-hodinovky za deň. 2 - 3 ročne týždenná intenzívka, kde bolo 4-hodinové cvičenie vkuse štandardom. Pozície, sekvencie, dýchanie sa preberali praxou, vlastnou skúsenosťou za sprievodu teoretických školení o anatómii, psychológii, filozofii a učeniu ako učiť. 3 Skúšky boli náročné, praktické najmä a aj teoretické, po 1 roku prípravky, po 1,5 praxe školy a výsledné po 3 rokoch školy. K tomu sa pridal 1 mesačný pobyt v Indii v materskom centre Iyengar Jógy. A skúsenosť s Východným Učením naplno. Vtedy bol už môj pohľad výhradne na Iyengar Jógu na spôsob Východu naštrbený prebiehajúcou intenzívnou 2- ročnou krízou od r.2008. To, čo som v kríze len tušila, tápala a sama hľadala nové smerovanie, to je už dnes potvrdené ďalšími vyštudovanými metodikami, ich koncepciou, praxou, skusenosťami aj iných ľudí a smerovaním pohybových techník v rozvinutejších krajinách. V polovici štúdia Iyengar Jógy , po 7mich rokoch praxe jógy, ma v osobnom živote zastihla intenzívna psychospirituálna kríza. Spojená nielen s nešťastnou láskou, ale aj celým systémom jógy, školy i spôsobu fungovania v intenzite jógového života a pracovného i fyzického preťaženia. Tam začala skutočná cesta Rovnováhy medzi západným a východným spôsobom života, na ten náš, v strede. V takej hlbokej kríze sa otvára celý priestor nevedomia a vlastný tieň, ktorý človeka neúprosne "tlačí" meniť sa. Zmena však prebieha postupne a pomaly v ďalších rokoch a cykloch. Otvára sa nielen minulosť, ale aj budúcnosť. Priam magickým spôsobom sa prebudia aj hlboké vnútorné zdroje svetla - možností sa rozvíjať. Intenzívne obdobie krízy so sebou prináša nielen odhalenie skrytých vrstiev psychiky a nevedomých tráum, ale aj dovtedy nepoznaných vrstiev fyzickej konštitúcie, genetiky a slabostí. A spolu s tým to prinieslo hľadanie ďalších spôsobov pohybu a terapie. Ako sa začať naozaj liečiť. Vlastná skúsenosť poukazuje na ilúziu pozitivity a svetla výlučne, ktorú spočiatku zažíva každý adept nejakých intenzívnych techník pracujúcich s človekom. Až pri dôkladnom skúmaní vlastnej negativity sa človek prepracuváva vlastnou snahou k svetlu. 

PRAKTICKY v CVIČENÍ ?

Samotná Jóga má limitované určené pozície, cvičí sa len na podložke, nie v priestore, niektoré klasické pozície sú pre stav niektorých veľmi oslabených ľudí stále náročne, aj s pomôckami nemotorné, a spôsob výuky aj tých najlepších škôl jógy opomína stred človeka a chrbticu v takých detailoch, aké stredoeurópska súčasná fyzioterapia bežne používa v praxi. Až pohybový koncept SPIRALDYNAMIK a DNS dali nielen mne, ale aj iným fyzioterapeutom skutočný základ pohybu, cez ktorý sa dá pochopiť akákoľvek pohybová technika. Logicky v nej použiť princípy pohybu a tým ju upresniť, rozšíriť, spestriť. To, čo sa vyučovalo pred rokmi v klasickej fyzioterapii či psychológii, bol síce fajn základ, no pohybová veda i prax postúpili o veľký krok ďalej. A to práve aj v tom, že spája poznanie Západu i Východu do novej súčasnej formy zrozumiteľnej pre dnešného človeka. Cvičiť sekvencie pozícií rad radom s troškou inštrukcií ako "aerobic" masovo v skupine je na dnešnú dobu už zastaralý prístup, a dobrý bussiness pre cvičiteľa. Takisto spiritisticky mátať v dávnej a mlhavej filozofii východu s takou troškou cvičenia a napodobovania nejakých pozícií, je pre telo nefukčné, a neraz intenzitou práce s energiou nebezpečné. Dnešný človek je pohybovo, z rôznych príčin, neraz v takom biednom stave, že ho je potrebné neraz učiť ako držať telo, základne pohyby, a až potom ich spájať do zložitejších celostných pohybov a ich sekvencií. Tak ako používajú rôzne iné cvičebné systémy pomôcky na cvičenie, ani v tomto prípade to nie je hanba ich použiť, ale naopak, pomôcť naučiť pohyb, zdokonaliť, liečiť. Športovo špecializovaný jedinec s dobrou kondíciou môže byť zase pre niektoré pre neho neznáme techniky doslova drevo. Je umením vybrať správne postupy cvičenia pre rôznych ľudí. Je umením vedieť kombinovať rôzne techniky s určitým konkrétnym cieľom. Je umením TVORIŤ stále nové sekvencie a kombinácie pohybov. Dnes už vieme, že Západ podľahol prílišnej špecializácii v rôznych odboroch a tak sa špecializujú niektorí ľudia len v jednej pohybovej technike. Na Východe je príslušnosť k určitej škole - vetve pohybového umenia takisto výsadou. Podobne v jedení je niekto vegetarián, iný vegán, vitarián, makrobiotik, mäsožravec, a niekto všežravec. Niekto celý život, iný má určité životné obdobia, fázy, kedy to mení, vyvíja sa, objavuje, skúša, rozširuje svoj obzor a možnosti. Rovnako je to s pohybom. Môžeme byť aj VŠEOBECNE VZDELANÍ - rozhľadení a zruční - CELISTVÍ, ako to bolo kedysi výsadou života v socializme. V pohybe to znamená SPÁJAT rôzne prístupy, podľa toho, čo chceme dosiahnuť, aký účinok, čo chceme objaviť, spoznať, pochopiť, uvedomiť si. Striedať druhy pohybov aj podľa potrieb jednotlivých životných období. Tak ako som raz čítala, že ktosi sa stravuje podľa toho, akému druhu pohybu sa práve venuje. Pričom škála pohybových aktivít je u neho ozaj pestrá. Samozrejme každý z nás má určité časové i energetické a konštitučné limity, hranice, čomu všetkému sa môžeme venovať. Najmä zdravotný stav a špecifická konštitúcia môže človeka ohraničiť v tom, aké techniky pohybu si môže vybrať. No stále môže škálu svojich pohybových aktivít mať pestrú  hraniciach toho, čo zvláda. Cvičiť celistvo - v každom cvičení precvičiť celé telo, v každom smere pohybu, v rôznych kvalitách pohybu - vedieť rôzne dýchať, na rôzne miesta tela, oživiť, tonizovať a sfunkčniť to, čo spí, uvoľniť, strečovať, posilňovať, cvičiť raz dynamicky, inokedy staticky vo výdrži, zvyšovať kondíciu a výkon, rýchlosť, vytrvalosť, zdatnosť, obratnosť, ohybnosť, pružnosť, koordináciu, orientáciu, regenerovať, relaxovať, liečiť sa, s plnou predstavivosťou, vnímavosťou, precítením, pozornosťou, sústredením a meditáciou. Cvičiť s vlastnou váhou, cvičebnými pomôckami, náradím, partnerom, v priestore mesta i prírody. Vedieť aj správne chodiť, behať, skákať, tancovať. Používať rôzne pohybové techniky rôznych škôl za účelom zdravia, pohody a radosti z hry. Zlepšovať tak kvalitu svojho života po každej stránke, pomocou pohybu pochopiť seba, ostatných a svet. Znie to takto až čítankovo, dokonale. Je to však potrebné si uvedomovať aký dosah môže mať pravidelný vedomý akýkoľvek druh pohybu, všímať si viac detaily v živote, a až rozprávkovú symboliku diania v našom každodennom bytí a žití.

 Autor Textu : Eva Mikušová

Vzdelanie a Metodiky

* FYZIOTERAPIA - SZŠ - 1989 - 1993 - Košice

* PSYCHOLÓGIA - VŠ - 1995 - 2000 - Košice

* IYENGAR JÓGA - 2004 - 2009  - Maďarsko - Eger a Budapešť v spolupráci s Nemeckým Inštitútom z Bad Neueahr + 2010 INDIA - Púna - 1 mesiac

* SPIRALDYNAMIK - 2012, 2013, 2014 - Praha

* DNS KINEZIOLÓGIA - 2012 - Banská Bystrica

* FASCIAL FITNESS - 2017 - Praha

* JÓGOVÁ TERAPIA - opakovanie - 2020 - Košice

* BORN to MUV - FASCIE podľa ANATOMY TRAINS -    2020 - Košice

* 2020-2021 - samovzdelávanie počas pandémie - prechod k psychosomatike, sebapoznaniu, psychológii v súvislosti s telom, emóciami a pohybom :-)

+ Inšpirácia ďalšími pohybovými konceptami zo súčasnej fyzioterapie a športu

Profesionalita a Poslanie

Je iné venovať sa Plne výuke pohybu ako to robiť popri inej práci. 18 rokov Učenia pohybu a 22 rokov vlastnej praxe. Vlastné skúsenosti s liečením chrbtice, pohybového systému a vedomá premena. 1629 hodín školenia IYENGAR JÓGY v 3-ročnej škole Iyengar Jógy !!! 1 rok prípravka pred školou. Nielen teória, ale najmä veľa PRAXE. Študovať novodobé Fyzioterapeutické a Psychologické Metodiky znovu po rokoch je zážitok, že aj veda sa posúva stále bližšie k človeku a poznaniu, ktoré tu už bolo dávno. Vlastný Vývoj Učenia Pohybu a zmena spôsobu jeho učenia cez rôzne skúsenosti s prácou s ľuďmi, nové poznatky z metodík, a intuitívne vnútorné vedenie, ktoré je stále reálne potvrdzované inými ľudmi i metódami pohybu. Rokmi praxe učenia pohybu som pochopila, že najdôležitejšie sú v pohybe jeho ZÁKLADY - PRINCÍPY, bez ktorých pohyb nemá zmysel, zámer a cieľ. Princípy pohybu idú naprieč rôznymi metódami a technikami pohybu, a tým ich spájajú v jeden celok. Človek si už len vyberie AKÝ SPôSOB pohybu mu vyhovuje v danom nastavení tela, psychiky a jeho bytosti, v danom čase, stave, okolností, možností, tak aby spätne zapôsobil či už pre zdravie, radosť, poznanie, pochopenie a objavovanie života, jeho zmysluplnosti a prepojenosti so všetkým živým v nás i okolo nás.

Iyengar Jóga Školenia
Iyengar Jóga Školenia
Iyengar Jóga Školenia prax
Iyengar Jóga Školenia prax
Spiraldynamik školenia terapia
Spiraldynamik školenia terapia
Spiraldynamik školenia učenie sa pohybu
Spiraldynamik školenia učenie sa pohybu
Regenerčná Jóga a Relax
Regenerčná Jóga a Relax
Terapeutická Jóga s pomôckami
Terapeutická Jóga s pomôckami
Spiradynamik a Fascial Fitness
Spiradynamik a Fascial Fitness
Dns práca so stredom
Dns práca so stredom
Skupinová hodina cvičenia
Skupinová hodina cvičenia
Vedenie pohybu
Vedenie pohybu
Vysvetľovanie detailov a kontrola
Vysvetľovanie detailov a kontrola
Pomôcková Jóga
Pomôcková Jóga
Fascie a pohyb
Fascie a pohyb
Korekcia pohybu a práca vo dvojiciach
Korekcia pohybu a práca vo dvojiciach
Spiraldynamik 3d pohyb individuálne vedenie pohybu
Spiraldynamik 3d pohyb individuálne vedenie pohybu

Človeka nemôžeš naučiť nič, môžeš mu len pomôcť násť to v sebe... Galileo Galiei