Pohyb je Život, Život je Pohyb

Čo je to Pohyb

Pohyb je zákon života. Všetko je v neustálom pohybe.

Pohyb v prírode podlieha zákonom. Všetko čo riastie, chodí, myslí, vníma, sa pohybuje v špirálach, vlnách, vytvára klenby, vzpriamuje sa, cyklicky sa premieňa a hojdá vo vlnách polarity. Ľudská stavba tela nie je ináč tvorená, ako na týchto zákonoch, na ktorých prirodzene funguje. ľudská duša, myseľ takisto podlieha týmto zákonom. Prirodzený a zdravý pohyb človeka odráža tieto zákony.

Pohyb môže byť všelijaký, Pestrý. Tak ako jedlo a spôsob stravovania. Dosiahnuť rovnováhu znamená schopnosť pohybovať sa rôznymi spôsobmi. Vedieť aký pohyb je vhodný na vytvorenie rovnováhy a celkovo aký pohyb zdôrazniť v osobitých podmienkach každého človeka. Vytvoriť zmysluplnú cestu vlastného pohybu, vývoja.

Pohybové Pomôcky

Pohybové Pomôcky vytvárajú s Tebou Vzťah, tak ako Tvoje Telo má Vzťah s Gravitáciou a ďalšími Princípmi Prírody. Sú Tvojim učiteľom

Cvičebné pomôcky uľahčia i sťažia pohyb. Privedú človeka do hĺbky pochopenia ako má pohyb prebiehať.

Bežne sa používajú protišmykové podložky, či celé plochy, deky a popruhy a gumové bloky. Pomôcok môže byť viac.

Spájanie Pohybových Techník

Každá technika sama o sebe je limitovaná pohľadom 1 tvorcu, určitého úhlu pohľadu. Celistvosť človek získava až poznávaním rôznych úhlov pohľadu rôznych techník. Princípy naopak spájajú tieto techniky do celku. 

Západné, Východné pohybové techniky a existencia stredu, ich spojenia do súčasnej formy pre súčasného človeka.

Princípy Pohybu Prírody = Princípom Pohybu Človeka