Poznávaj, rozmýšľaj, rozlišuj, uč sa

Články

 O Pohybe

Keď sme boli deťmi pohybovali sme sa prirodzene. Pohyb bol súčasťou každodenného života. Dieťa doslova zažíva slasť z používania tela pri hre, ponorené do čarovného sveta fantázie. Zázraky dejúce sa na počkanie. Radosť zo skákania v mláke, či blate. Blízky pocitový kontakt s prírodou a vlastným telom, emóciami.

1. Pripraviť jednotlivé časti tela, cielenými cvikmi, detailne a anatomicky presne. 2. Pochopiť jednotlivé pohyby a smery v rôznych variantách cvikov, ich princípy - podstatu. 3. Orientovať sa vo vlastnom tele cez telesné pocity, vedieť prirodzene čo je správne a čo už nie.

PREČO SPÁJAME RôZNE TECHNIKY POHYBU a NECVIČIME len "ČISTÚ JÓGU" Súčasná fyzioterapia totiž vie o ľudskom tele omnoho viac, ako sa mnohí JOGÍNI a GURU´s oháňajú, že aké zázračné a najmä tajné techniky Ťa môžu naučiť. Aj "vychytené", the best yoga školy postupne čoraz viac integrujú do svojej výuky poznatky fyzioterapie a všeobecných pohybových...

FASCIE - spojivové tkanivo. Doteraz v klasickej medicíne nevšímané, ako nepotrebné obaly svalov, šliach, kostí, orgánov, ciev, lymfy, nervov a ďalších častí, ako "odpad". Najnovšie poznatky z oblasti pohybu a medicíny obracajú doterajšie poznatky smerom k dôležitosti fascií.

Pohyb môže byť všelijaký, Pestrý. Tak ako jedlo a spôsob stravovania. Dosiahnuť rovnováhu znamená schopnosť pohybovať sa rôznymi spôsobmi. Vedieť aký pohyb je vhodný na vytvorenie rovnováhy a celkovo aký pohyb zdôrazniť v osobitých podmienkach každého človeka. Vytvoriť zmysluplnú cestu vlastného pohybu, vývoja.

Pohyb je Život, Život je Pohyb. Pohyb je zákon života. Všetko je v neustálom pohybe. Zem sa točí, pomaly nenápadne presúva, formuje, od pohybu piesku na púšti až po tisícročné premeny horských masívov. Voda plynie od prameňov, cez potoky, rieky až po morské prúdy, premieňa sa na oblaky a znovu padá na zem. Teplo slnka dáva do pohybu...

Súčasná Fyzioterapia je modernou verziou dávnych Ozdravných a Liečebných Cvičení rôznych národov. Zahŕňa Jednotné Vzorce, ako Ľudské Telo Funguje.

Ročné obdobia, jednotlivé mesiace, dni. Poznáme ich charakter, rešpektujeme pri zahradkarčení. A záhrada našej bytosti je nám neznáma. Ako sa o ňu starať. Ako sa pohybovať, bytostne, duševne i telesne v rôznych fázach cyklov nielen dní, mesiacov, roka, ale aj životných obdobiach s ich špecifickými charakteristikami.

Dnešná doba je rýchla, povrchná, intenzívna, preto spomaliť, prehĺbiť, a zjemniť je potrebné nielen dych pri cvičení, ale aj ducha pri poznávaní skutočnosti