Tu a Teraz, Prítomnosť, Okamih, Chvíľa, Kairos... 

Aktuality

Aktuálne informácie o Centre

APRÍL- MÁJ - Sila, Pevnosť, Stabilita, Vitalita, Senzualita, Pasivita, Pohyb Zvnútra Von

JAR - Plánovanie, organizácia, ideály Znamená aj predstavu či projekt na ďalší postup v cvičení počas jari i leta pre dosiahnutie žiadaného cieľa.

Priestor v Tebe i okolo Teba je utkaný z jemných nití, ktoré sú navzájom prepojené a nápady z rôznych koncov bytia môžu byť identické a diať sa v tom istom čase synchrónne