Tu a Teraz, Prítomnosť, Okamih, Chvíľa, Kairos... 

Aktuality

Aktuálne informácie o Centre

JÚL - AUGUST - Aktivita, intenzita, radosť, tvorivosť, pohyb smerom k centru

LETO - aktivita a realizácia cieľov v živote i cvičení, zvedomenie obsahu cyklu od zimy, osobné vedomie a radosť, zmysluplné prežívanie reality 

Priestor v Tebe i okolo Teba je utkaný z jemných nití, ktoré sú navzájom prepojené a nápady z rôznych koncov bytia môžu byť identické a diať sa v tom istom čase synchrónne