Tu a Teraz, Prítomnosť, Okamih, Chvíľa, Kairos... 

Priestor v Tebe i okolo Teba je utkaný z jemných nití, ktoré sú navzájom prepojené a nápady z rôznych koncov bytia môžu byť identické a diať sa v tom istom čase synchrónne