Tu a Teraz, Prítomnosť, Okamih, Chvíľa, Kairos... 

Aktuality

Aktuálne informácie o Centre

OBDOBIE - Tao - Rovnováha, Skľudnenie, Zvnútornenie, Dýchanie, Splynutie, Regenerácia, Relax

JESEŇ  TAO - Rovnováha energií, zvnútornenie, vstup do duševna - psychiky - dychu, sebauvedomenie, sebapoznanie, sebakontrola, myslenie, spoločenské sebauvedomenie sa, kolektív, spolupráca

Priestor v Tebe i okolo Teba je utkaný z jemných nití, ktoré sú navzájom prepojené a nápady z rôznych koncov bytia môžu byť identické a diať sa v tom istom čase synchrónne