Tu a Teraz, Prítomnosť, Okamih, Chvíľa, Kairos... 

Aktuality

Aktuálne informácie o Centre

MESIAC  Tekutosť a Pevnosť, Tvar a Sloboda, Tiaž a Ľahkosť, Tvorba a Ničenie, Priestor, Éter, Živosť vo Vnútri, Jemnosť, Zmena, Individuácia  

ZIMA  Ticho, Mlčanlivosť, Čistota, Mäkkosť, Éterickosť, Podstata, Korene, Štruktúra, Vzťahy, Koncentrácia, Vnútro, Kryštalizácia, Premena, Obnova, Prijímanie, Výživa, Kľud, Nadhľad, Vhľad, Bdelosť, Odvaha, Trpezlivosť, Múdrosť

Priestor v Tebe i okolo Teba je utkaný z jemných nití, ktoré sú navzájom prepojené a nápady z rôznych koncov bytia môžu byť identické a diať sa v tom istom čase synchrónne