Od začiatku správne a radostne cvičiť, dýchať a žiť

Začiatočník môže kedykoľvek začať cvičiť u nás

Ako Začať - Základné Inštrukcie

Môžeš prísť vyskúšat ktorúkoľvek skupinovú hodinu, ktorú si vyberieš podľa rozvrhu, a podľa pocitu v akej kondícii či oslabení sa nachádzaš. KEDYKOĽVEK počas celého roka môžeš vstúpiť do kurzov. Existujúci kolektív každého začiatočníka prijíma s pochopením, komunikáciou a pomocou. Napíš mi prosím email alebo pošli sms o výbere hodiny.

 1. Príď aspoň 10 minút pred začiatkom prvej skupinovej hodiny poobede
 2. Príď aspoň 5 minút pred začiatkom prvej individuálnej hodiny
 3. Príď aspoň 10 minút pred začiatkom prvej skupinovej hodiny doobedu
 4. Ak máš nejaké zdravotné (fyzické či psychické) problémy, prosím pravdivo to

  povedz, pretože učiteľka sa to pýta každého nováčika, a je to dôležité vedieť

 5. Začínaš vo svojom pravom čase a fáze vývoja
 6. Prax sa cyklicky opakuje, vyvíja, rastie, prehlbuje, a znovu vracia späť k základom - podstate, počas roka sa na pohyb opakovane pozeráme z rôznych úhlov pohľadu a teda nič nezmeškáš

 7. Pohodlné oblečenie si vyberáš podľa Tvojho cítenia a vkusu
 8. Ideálne 2 - 3 hodiny pred cvičením nejedz, v prípade hladu si daj niečo ľahké (ovocie) 30 min pred cvičením najneskôr

 9. Práve vtedy keď máš najväčšiu nechuť ísť cvičiť, či len lenivosť alebo únavu po celom dni, práve vtedy je najlepšia hodina a najväčšia radosť z obnovy energie

 10. Behanie, športové bicyklovanie a dynamické silové výkonnostné športy zásadne pred cvičením, urob si nejakú pauzu medzi tým a cvičením (nedobehni upotený, zadýchaný/á)

PODROBNEJŠIE INŠTRUKCIE

Pohyb a Jóga Dnes

PREČO FYZIOTERAPIA a KONCEPTY POHYBU v JÓGE

Súčasná fyzioterapia totiž vie o ľudskom tele omnoho viac, ako sa mnohí JOGÍNI a GURU´s oháňajú, že aké zázračné a najmä tajné techniky Ťa môžu naučiť. Aj "vychytené", the best yoga školy postupne čoraz viac integrujú do svojej výuky poznatky fyzioterapie a všeobecných pohybových konceptov.

CELÝ ČLÁNOK

Začiatky v Cykle Roka

KEĎ je DOBRÁ PRÍPRAVA na JESEŇ a REGENERÁCIA na ZIMU, tak bude aj DOBRÝ ŠTART na JAR a DOBRÝ VÝKON v LETE. 


VÝSLEDKY z CVIČENIA MÁ TEN, KTO POCHOPÍ, že ŽIVOT STÁLE PRINÁŠA NEJAKÉ PREKÁŽKY a OBMEDZENIA, ktoré sa snažia človeka strhnúť so započatej cesty, zmeniť mu zameranie a cieľ. S pevnou vôľou však človek tieto prekážky prekonáva, a s citom i rozumom posúdi, nakoľko je dôležitá aj tá zmena strhávajúca ho s cesty, aby ju vedel prijať a vyriešiť, keď je to potrebné a pokračoval v započatom ďalej. 

CELÝ ČLÁNOK 

Ako cvičíme

CELISTVO. Dynamicky - Staticky, Naťahovanie - Posilovanie, Flexibilita - Stabilita, Vedomá Koordinácia. Druhy Dýchania v súlade s cieľom cvičenia. Neustála Koncetrácia až Kontemplácia v tom, čo sa cvičí a dýcha.

ZÁKLADŇOU KAŽDÉHO TYPU HODINY sú JEDNOTNÉ PRINCÍPY

podrobnejšie opísané v Ako Cvičíme

Udržiavanie určitej témy určitý čas - opakovanie a zároveň premena a postup v ďalšie formy - pestrosť hodín. Stabilný plán hodiny a zároveň flexibilita pre aktuálnu zmenu vzchádzajúcu z aktuálnych potrieb účastníkov či nových intuitívnych objavov a inšpirácií

Správne od Začiatku

Objavovanie REALITY TELA - príjemnej i nepríjemnej, bez zbytočných sugestívnych príjemných omáčok o cvičení, ktoré len zbytočne odvádzajú pozornosť od podstaty. ÚČINOK cvičenia pochádza ZVNÚTRA, pochopením, precítením pohybu.

PRÍPRAVA na zložitejšie pohyby, pozície či sekvencie je veľmi dôležitá, pretože človek potom CÍTI sám, či cvičí správne alebo nesprávne. Vie si to cez naučené pocity tela overiť. 

CELÝ ČLÁNOK 

Pre Koho je to Pohyb

Pre každý vek, začiatočníkov, pokročilých, oslabených, v kondícii, športovcov, pre každého kto chce ísť aj do HĹBKY.

Pre každého, čo nepotrebuje extrémy, ale chce sa uberať ZLATOU STREDNOU CESTOU.

Pre každého kto je otvorený zdravým experimentom v oblasti pohybu, a chce si uvedomiť spoločnú PODSTATU POHYBUvlastnú pre všetky techniky pohybu.

CELÝ ČLÁNOK 

Začínaš vo svojom pravom čase a fáze vývoja