V skupine je tolko ľudí, aby bol priestor sa  im venovať

Ako Cvičíme Príklady  Obrazom

CVIČIŤ CELISTVO : SPRÁVNE a ZDRAVO, s RADOSŤOU a HRAVO, PESTRO a TVORIVO, VEDOME a s CITOM

KOMBINÁCIA TECHNÍK VEDOMÉHO POHYBU, ŠPIRÁLOVEJ DYNAMIKY a DNS -VÝVINOVEJ KINEZIOLÓGIE, FYZIOTERAPIE s použitím RôZNORODÝCH POMôCOK 

Vybraný PRINCÍP/Y na konkrétnej hodine sa opakuje v každom pohybe, pozícii, sekvencii cvičení.

V každom cvičení precvičiť celé telo, v každom smere pohybu - predklon, záklon, úklony, rotácie a pohyb v priestore - vpred, vzad, bokom, hore, dole, otočenie. Cvičí sa v rôznych polohách - ľahu na chrbte, bruchu a boku, v sede, kľaku, drepe, stoji - opore na nohách, rukách a hlave. Cvičí sa rôznymi spôsobmi - pomaly, rýchlo, staticky, dynamicky, uvoľňuje sa, napína sa, naťahuje sa, posiľňuje sa, mobilizuje, obnovuje, oživuje, regeneruje, relaxuje. Trénuje sa koordinácia, ohybnosť, sila, stabiiita, vytrvalosť, kondícia, pružnosť, rovnováha-balanc, orientácia. Používa sa predstavivosť anatómie, vníma sa a preciťuje telo, rozlišujú sa rôzne pocity. S učením ako venovať niečomu pozornosť, vedieť ju rozdeliť, sústrediť sa, koncentrovať, meditovať. Dýchanie je prostredníkom medzi telom a mysľou. Používa sa ako príprava na cvičenie, ako súčasť cvičenia a ako ukončenie cvičenia. Rôzne spôsoby cvičenia vyžadujú aj rôzne spôsoby dýchania. Cieľ pohybu dych nasmeruje do konkrétnej žiadanej oblasti. Cvičí sa samostatne, s partnerom, s pomôckami a náradiami, s vlastnou váhou, so závažím. Naučený pohyb sa dá dobre použiť aj v bežnom živote pri rôznych činnostiach, nielen športoch a iných pohybových technikách. Každý pohyb, cvik a sekvencia majú svoje varianty, pre rôzne ciele cvičenia i rôznu cvičebnú úroveň konkrétneho človeka. Venujeme sa aj precvičovaniu jednotlivých častí tela, ako príprava na celkovejšie pohyby. Princípy jednotlivé pohyby združujú v jeden zmysluplný celok. 

UKÁŽKA OBSAHUJE len nejakých 5 % z CELKOVÉHO OBJEMU CVIČENÍ, MOŽNOSTÍ a VARIÁNT

Zámerne sú vybrané cvičenia najmä s pomôckami, pretože bez pomôcok sú dnes už mnohé cvičenia známe, a pomôcky dávajú cvičeniu SPRÁVNOSŤ, PRESNOSŤ a TERAPEUTICKÝ ÚČINOK


A na čo sú vlastne CVIČEBNÉ a JÓGOVÉ POMôCKY a NÁRADIA ?

Pomôcky sú učiteľom, pomáhajú tým, čo sú slabí, aj tým čo sú silní a chcú sa posúvať ďalej a všetkým pochopiť ZMYSEL cvičenia...