Darujte nám 2%

2 % z Dane pre Občianske Združenie ŽIVA-KRUH o.z.

Občianske Združenie ŽIVA-KRUH o.z.

"Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít."

"Nejde o daň naviac, ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom (miestnom) rozpočte, ale bude prevedená v prospech neziskových organizácií."

Zo stránky : https://rozhodni.sk/poukazatel/


PREČO PODPORIŤ PRÁVE NÁS ?

ŽIVA - KRUH je občianske združenie, ktoré združuje ľudí, ktorí majú motiváciu pravidelne a dlhodobo cvičiť, s cieľom fyzického zdravia, psychickej pohody a životného štýlu spojeného s pohybom. Snažíme sa priniesť na Východ Slovenska - do Košíc NAJNOVŠIE POZNANIE z oblasti starostlivosti o zdravie, duševnej rovnováhy človeka a filozofie života, prostredníctvom UČENIA POHYBU.  To všetko na základe riadneho vzdelania v odbore FYZIOTERAPIE a PSYCHOLÓGIE. V praxi sú to techniky pohybu, ktoré nie sú bežne rozšírené, či dostupné v štátnych zariadeniach. Zmysluplne tak dopĺňajú zdravotnícku starostlivosť po základnej rehabilitácii, ako pokračovanie v TERAPII POHYBOM a PRIJATIE POHYBU ako súčasti ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU. Dnešný človek hľadá čoraz EFEKTÍVNEJŠIE možnosti PRAKTICKÉHO VZDELÁVANIA sa, ktoré mu umožnia KVALITNEJŠIE a PLNŠIE ŽIŤ a TVORIŤ. Tieto oblasti sa dajú ďalej poznávať do hĺbky prostredníctvom ďalších ŠKOLENÍ a následne uplatňovať v PRAXI.   

DôVODY prečo Vás prosíme o 2% z dane :                            

- SKVALITŇOVAŤ SLUŽBY pre ČLENOV prostredníctvom ŠKOLENÍ, pričom skutočne KVALITNÉ VZDELANIE je dnes už DRAHÉ, vyžadujúce si udržiavať i zvyšovať KVALIFIKÁCIU po celý život ! V súčastnosti máme možnosť rozširovať vzdelanie v rámci POHYBU, ale aj PSYCHOLÓGIE. Znovu METODIKY ® aj v zahraničí.

- Pre ODBORNÚ POHYBOVÚ ČINNOSŤ aj v skupinovej forme, nielen individuálnej, učiteľ potrebuje aj primerané MIESTO  pôsobenia, ktoré je pri neustále zdvíhajúcej sa cene nehnuteľností a prenájmov veľkou finančnou záťažou, ktorá spätne neblaho vplýva na rozvoj centra.

- ÚČASŤ ČLENOV na cvičení je počas roka veľmi NEROVNOMERNÁ. Jeseň je silná na účasť, zima slabšia, jar veľmi slabá a leto minimálne. Bežný človek má v teplom období aj iné záujmy a pohybové aktivity. Členské tak nedokáže pokryť všetky potrebné prevádzkové náklady.

ŽIVA je Život, životná energia, ktorá je neustále v pohybe a vyvíja sa. KRUH je symbolom CYKLIČNOSTI všetkého diania a času. V prírode sa všetko deje v kruhoch, tie navrstvené na seba tvoria cykly, ktoré v hmote vytvárajú ŠPIRÁLOVÉ formy. ŠPIRÁLA, VLNA, KRUH, KLENBA to sú vzorce prírody. Špirálové usporiadanie má nielen príroda samotná, ale i ľudské telo. Psychika človeka je cyklická ako čas. Podľa zákonitostí špirály funguje aj POHYB. V kruhu sme si všetci rovnocenní a máme rovnaké možnosti rozvoja, pohybu.

Mgr. Eva Mikušová :-)
Štatutár Občianskeho Združenia ŽIVA - KRUH o.z.


Kto má Záujem podporiť naše Občianske Združenie ŽIVA - KRUH o.z. môže nám poukázať  2 % z dane.

ÚDAJE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA ŽIVA-KRUH o.z. :

ŽIVA - KRUH o.z. , sídlo Kysak č. 326, 04481 Kysak

IČO : 42323428 , IBAN : SK06 1100 0000 0029 4745 8013 , Tatra banka a.s.

Prijímateľ bol pre rok 2021 registrovaný v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb pod číslom : 14392/2020.


AKO NA TO ? zo stránky Rozhodni.sk

* AKO mam poukázať 2% z dane Detailne - Postup krokov :

https://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

* PRÁZDNE TLAČIVÁ na poukázanie 2% z dane  :

https://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

* ČASOVÉ LEHOTY na poukázanie 2% :

https://rozhodni.sk/poukazatel/casove-lehoty-na-poukazanie-2/


ZAMESTNANCI - VYPLNENÉ TLAČIVÁ s ÚDAJMI ŽIVA-KRUH o.z.

VYHLÁSENIE - pre Zamestnancov - s údajmi o.z.

POTVRDENIE - pre Zamestnancov

ŽIVA - KRUH o.z. , sídlo Kysak č. 326, 04481 Kysak

IČO : 42323428 , IBAN : SK06 1100 0000 0029 4745 8013 , Tatra banka a.s.

Prijímateľ bol pre rok 2021 registrovaný v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb pod číslom : 14392/2020.

Ďakujeme :-)