Funkčný Pohyb a Jóga inak - Vedomý pohyb, vnímanie pocitov tela, liečenie

Darujte nám 2 %

Čo je to FUNKČNÝ 3D POHYB 

a MEDICAL JÓGA ?

FYZIO CVIČENIE s PSYCHOLÓGIOU  

ako POHYBOVÁ TERAPIA

Učenie sa ZÁKLADNÝCH PRINCÍPOV POHYBU v 3D anatomickom priestore tela i 3D priestoru vonkajšieho sveta. V súlade s prirodzenosťou individuálnej konštrukcie tela a konštitúcie psychiky. Krok za krokom pomaly, detailne a správne anatomicky. S citom, hlbokým vnímaním pohybu cez pocity tela, emócie a myšlienky ! Vedome, s rozlišovaním vzorcov fyzického i psychického pohybu. Úľava od bolesti, relaxácia a osvieženie. Zvedomenie celého tela, CHRBTICE a vnútorných stabilizátorov, vnútorné sebapoznanie a meditácia v pohybe.

Je to SPOJENIE metodík POHYBU :

SKUPINY - UZAVRETÉ !

CYKLUS - MAREC - APRÍL - Vitalita, Aktivita, Dynamika, Pružnosť, Tvorivosť, Radosť, Hravosť

Kontakt - ako sa zorientovať

INDIVIDUÁLNA FYZIO TERAPIA 

INDIVIDUÁLNA ŠPIRÁLOVÁ FYZIO TERAPIA s cieľom riešiť konkrétny problém. Cvičenie sa riadi stavom, požiadavkami a aktuálnym dianím cvičenca. Je to neustály dialóg v učení sa pohybu. Objavovanie PRÍČINY PROBLÉMU a INTEGRÁCIA NAUČENÉHO do ŽIVOTA.

Spôsoby cvičenia a rôzne pohľady na Individuálnych a Skupinových hodinách :

Členstvá a Prihlásenie

Ako Začať ?

Pohyb je ako Hudba. Rytmus Tela, Melódia Mysle a Harmónia Duše vytvárajú Symfóniu Života. Telo je Tvoj Hudobný Nástroj, Duša Hudobníkom a Duch Dirigentom.

ZÁKLADNÉ INŠTRUKCIE         Čítaj viac...

       PRE KOHO je to POHYB              Čítaj viac...

     SPRÁVNE od ZAČIATKU           Čítaj viac...

Začiatočník môže kedykoľvek začať cvičiť u nás 

Individuálne a Skupinové                Fyzio Cvičenie 

Najnovšie prístupy v Pohybe pre súčasného človeka

SKUPINOVÉ HODINY     Čítaj viac...

INDIVIDUÁLNA FYZIO TERAPIA Čítaj viac...

ROZVRH HODÍN AKTUÁLNY     Čítaj viac...

Skupinová Hodina u nás trvá 90min 

Čo povedali o Cvičení v Centre

Každý človek prispieva svojím vedomím k rozvoju tohto cvičenia

Petra

IT management, 35.r

Evka/Inštuktorka je skvelá svojím individuálnym prístupom ! hodiny nikdy nie sú nudné, zakaždým sa učím niečomu novému a hlavne neustále naprávanie z jej strany mi dáva pocit, že jej vážne záleží na každom z nás, a že ju tá práca baví :) 

Ján

1 rok praxe, 31.r

Prišiel som kvôli chrbtici a sedavému zamestananiu. Vedomý Pohyb mi pomohol zbaviť sa bolesti chrbta a uvoľniť telo aj myseľ. Na cvičenie chodím necelý rok, takže zatiaľ mám veľmi málo skúseností, ale z každej hodiny odchádzam oddcýhnutý, s vnútornou energiou a pokojom ;) 

Čítaj viac...

Rovnováha polarít jin a jang : strečing v rovnováhe s posilovaním a celistvý prístup Tao

Vedenie Hodín Cvičenia

Fyzioterapeutka, Psychologička, Učenie Pohybu Spiraldynamik, Učiteľka Iyengar Jógy

Rokmi praxe učenia pohybu som pochopila, že najdôležitejšie sú v pohybe jeho ZÁKLADY - PRINCÍPY, bez ktorých pohyb nemá zmysel, zámer a cieľ. Princípy pohybu idú naprieč rôznymi metódami a technikami pohybu, a tým ich spájajú v jeden celok. Človek si už len vyberie AKÝ SPôSOB pohybu mu vyhovuje v danom nastavení tela, psychiky a jeho bytosti, v danom čase, stave, okolností, možností, tak aby spätne zapôsobil či už pre zdravie, radosť, poznanie, pochopenie a objavovanie života, jeho zmysluplnosti a prepojenosti so všetkým živým v nás i okolo nás.

Čítaj Viac...

Hodiny 3D Pohybu sú u nás pestré, cvičení a spôsobov pohybu je nekonečne veľa :-) 

Špirálová Dynamika a Medical Jóga

Schopnosť vytvárať a vnímať pohyb 3-Dimenzionálne je základom každého pohybu. ŠPIRÁLOVÁ DYNAMIKA skutočne lieči problémy tela i duše. Jóge dáva jemnosť a hĺbku, detail i širšie chápanie a použitie pohybu v živote. 

Prostredníctvom Špirálovej Dynamiky sa vieš postupne naučiť hýbať, prepájať pohyby a prenášať ich nielen do jogových ásan, rôznych cvikov a pohybov, ale aj pohybov v bežnom živote. Pohybovať sa VEDOME-JÓGOVO. Prekračovať a zároveň poznať svoje hranice - obmedzenia. Rozvíjať i rešpektovať svoje možnosti. Objaviť a udržiavať vnútornú radosť a krásu.

Jóga sa cvičí prevažne samotná - ásany, sekvencie, dýchanie v duchu východnej filozofie. Stáva sa tak, že ľudia, ktorí nemajú základy pohybu ako takého, cvičia tie isté sekvencie pohybov dookola, bez toho, aby si uvedomovali svoje telo aké skutočne je. Zameranosť len na správny výkon pozície podľa daného modelu ako to má byť, odtrháva človeka od precítenia a vnímania skutočnosti svojho tela. Je rozdiel, či ozajstnú jógu cvičí človek s vypestovanými svalmi a kondičkou a človek, ktorý sa pohybuje len v zmysle presunu svojej telesnej schránky v rámci bežného dňa, bez športovej histórie a s chronickými zdravotnými problémami.

V JÓGE - Špirálová dynamika dokonale a inteligentne PRIPRAVÍ telo na cvičenie, práve cez to, že človek CÍTI a VNÍMA ako sa hýbe a to v detailoch. Získa sám VEDOMIE a INTELIGENCIU ako na jednotlivé pozície, pretože princíp pohybu, ktorý sa práve naučil, je v nej už len logicky použitý a jasný.

Cvičením sa zlepšuje držanie tela, flexibilita, koordinácia, svalová rovnováha. Odstraňujú sa bolesti, blokády, druhotne negatívne emócie a stavy mysle. Dá sa zamerať na jednotlivé časti tela (oblasti života), ktoré sú jednostranne zaťažované nesprávnymi pohybovými návykmi a športmi.

Skúsenosti s Učením Pohybu a Vzdelanie Cvičiteľa sú pre začiatočníka zásadné akou cestou pohybu bude kráčať v budúcnosti...

Učenie sa pohybovať a Cyklický Pohyb

Nejde nám len o samotnú techniku  JÓGY, ale o PRIRODZENÝ - PRÍRODNÝ POHYB.

Spájame rôzne typy pohybov do zmysluplného celku. Nejde nám len o samotnú techniku jógy, ale o PRIRODZENÝ - PRÍRODNÝ POHYB. Návrat ku koreňom pohybu, pohybu ktorým sme sa pohybovali ako deti. Hravo a s radosťou, objavne a spontánne s preciťovaním a uvedomovaním si vlastného tela a jeho možností. V postate sú to vzory pohybov, z ktorých vyrástli na všetky smery rôzne techniky pohybu ako konáre toho istého stromu. A každá z nich si zobrala len čosi z celku.

"Než začneš cvičiť, nauč sa pohybovať"

Pochopiť v rôznorodosti a pestrosti pohybov ich spoločné prvky a možnosti prepájania do stále nových pohybových celkov a kombinácií. Vedieť si tak aj doma zmysluplne tvoriť také cvičenie, ktoré v danom nastavení tela a duše bude naozaj nielen účinné, ale aj hlbšie zmysluplné. V škole nás tie pohyby ozaj neučili, ako kopu iných dôležitých záležitostí pre život.

Vývoj pohybu má svoju POSTUPNOSŤ a KROKY. Keď si predstavíš tieto kroky v KRUHU ROKA, ako prebieha 1 ročný CYKLUS v PRÍRODE, podobne sa to deje vo vývoji nášho pohybu i vývoji duše. Jednotlivé cykly tak vytvárajú navzájom ŠPIRÁLU, ktorá má u každého aj jedinečný obrazec vo forme MANDALY :-)

Prajeme Krásne a Radostné Veľkonočné Sviatky :-) Nech Život znovu naberie všetky svoje farby, nálady a zmysel :-D 

Než začneš cvičiť, nauč sa pohybovať :-)

Keď sme boli deťmi pohybovali sme sa prirodzene. Pohyb bol súčasťou každodenného života. Dieťa doslova zažíva slasť z používania tela pri hre, ponorené do čarovného sveta fantázie. Zázraky dejúce sa na počkanie. Radosť zo skákania v mláke, či blate. Blízky pocitový kontakt s prírodou a vlastným telom, emóciami.

PRIRODZENÝ - PRÍRODNÝ - PRIMITÍVNY POHYB

Cviky, formy pohybov, sekvencie pohybov sú fajn. Sú akýmsi rozlíšením, triedením pohybov s rôznym zámerom i účinkom. Nie sú však všetkým v pohybe. Pohyb je aj o úplne jednoduchej schopnosti hýbať časťou či viacerými časťami tela súčasne podľa toho ako boli stvorené - dizajnované prírodou. Prirodzene, podľa svojho zámeru použitia, alebo aj neprirodzene s vytvorením problémov v pohybe a ich fungovaní. Príroda je inteligentná, múdra.

Pre človeka, ktorý sa nehýbe vôbec, teda používa iba chôdzu ako prostriedok presunu svojej telesnej schránky, alebo používa telo k výkonu bežných denných činností je absolútne podstatné prebudiť najskôr inteligenciu-múdrosť tela. Na to slúžia práve tie najjednoduchšie až primitívne pohyby, ktoré môžu byť až smiešne, príliš všedné a vraj jasné. Jedno je sa pozerať a druhé je robiť.

Ako dospelí ľudia máme možnosť návratu do detstva práve cez jednoduchý primitívny pohyb, ktorý rozhýbe aj naše emócie. Cez emócie môžeme spoznávať dušu, jej potreby. Môžeme si to na rozdiel od detí aj uvedomiť a vedome vstúpiť aj do vysnívanej krajiny zázrakov a skutočnej reality. Stačí si spomenúť a znovu skúšať pohyby, cez ktoré sme sa postupne vyvíjali ako deti a viac si všímať pohyby zvierat, rastlín a prírody okolo nás a učiť sa z toho.

Pohyb je súčasťou každého okamihu života. Pohybuješ telom, emócie sú v neustálom tanci, a myseľ neustále plynie. Pohyb nezastavíš. Ale môžeš sa stať jeho neutrálnym pozorovateľom a pochopiť ho.

Pohyb a Jóga Dnes

PREČO SPÁJAME RôZNE TECHNIKY POHYBU a NECVIČIME len "ČISTÚ JÓGU"

PREČO FYZIOTERAPIA a KONCEPTY POHYBU v JÓGE

Jóga vznikla v časoch, keď ľudia boli všeobecne fyzicky omnoho zdatnejší a jógové ásany sa mohli bežne využívať ako nástroj spirituálneho rozvoja človeka. Vznikla v krajinách s inou klímou, cvičili ju ľudia s inou konštitúciou tela i ducha, aj dodnes. Vznikli rôzne školy, ktoré aj rôzne vedú svojich žiakov. 

Dnešní ľudia sú všeobecne s fyzickou kondíciou a zdravím na tom oveľa horšie, najmä vďaka životnému štýlu plného neviditeľného psychického stresu. Najmä v krajinách, kde je materiálny dostatok. Fyzické spôsoby boja už nie sú tak na dennom poriadku, ako tie psychické. Namiesto meča používame slová...

JAR - Plánovanie, organizácia, ideály Znamená aj predstavu či projekt na ďalší postup v cvičení počas jari i leta pre dosiahnutie žiadaného cieľa.

Čo je to Pohyb 

Večný, neustály, nepretržitý, súvislý, vo vlnách, cykloch...                                    Pohyb je Zákon Života. Všetko je v neustálom Pohybe.

Pohyb v prírode podlieha zákonom. Všetko čo riastie, chodí, myslí, vníma, sa pohybuje v špirálach, vlnách, vytvára klenby, vzpriamuje sa, cyklicky sa premieňa a hojdá vo vlnách polarity. Ľudská stavba tela nie je ináč tvorená, ako na týchto zákonoch, na ktorých prirodzene funguje. ľudská duša, myseľ takisto podlieha týmto zákonom. Prirodzený a zdravý pohyb človeka odráža tieto zákony.

Pohyb môže byť všelijaký, Pestrý. Tak ako jedlo a spôsob stravovania. Dosiahnuť rovnováhu znamená schopnosť pohybovať sa rôznymi spôsobmi. Vedieť aký pohyb je vhodný na vytvorenie rovnováhy a celkovo aký pohyb zdôrazniť v osobitých podmienkach každého človeka. Vytvoriť zmysluplnú cestu vlastného pohybu, vývoja. 

V pohybe ideme do hĺbky, detailov a kvality

Ako Cvičíme

Skúšaj, Skúmaj, Vnímaj, Preciťuj, Uvoľni sa, Oži, Medituj...

Zastav sa a Vnímaj svoje Telo, jeho Pohyb, jeho Pieseň vo forme Fyzických Pocitov a s Mierom pozoruj v pozadí jeho Emócie a Myšlienky

CVIČIŤ CELISTVO - v každom cvičení precvičiť celé telo, v každom smere pohybu, v rôznych kvalitách pohybu - vedieť rôzne dýchať, na rôzne miesta tela, oživiť, tonizovať a sfunkčniť to, čo spí, uvoľniť, strečovať, posilňovať, cvičiť raz dynamicky, inokedy staticky vo výdrži, zvyšovať kondíciu a výkon, rýchlosť, vytrvalosť, zdatnosť, obratnosť, ohybnosť, pružnosť, koordináciu, orientáciu, regenerovať, relaxovať, liečiť sa, s plnou predstavivosťou, vnímavosťou, precítením, pozornosťou, sústredením a meditáciou. Cvičiť s vlastnou váhou, cvičebnými pomôckami, náradím, partnerom, v priestore mesta i prírody. Vedieť aj správne chodiť, behať, skákať, tancovať. Používať rôzne pohybové techniky rôznych škôl za účelom zdravia, pohody a radosti z hry. Zlepšovať tak kvalitu svojho života po každej stránke, pomocou pohybu pochopiť seba, ostatných a svet.

Dlhoročné Skúsenosti s Učením Pohybu 

Pohybové Pomôcky v Terapii

CVIČEBNÉ POMôCKY sú NEUTRÁLNYM - TAO UČITEĽOM. Sprostredkujú práve to SPRÁVNE NASTAVENIE TELA, PSYCHIKY i MYSLE človeka do PROCESU LIEČENIA, PREHĹBENÍM POZÍCIÍ. Hĺbka je to, čo všetci intuitívne hľadáme.

OSOBITOSŤ každej pomôcky s OSOBITOSŤOU každej pozície a pohybu a OSOBITOSŤOU každého človeka, dáva všetkým NOVÝ ROZMER ZÁŽITKU, POZNANIA a POCHOPENIA.

Pomáha to pochopiť originál pohybu, dychu, nastavenia mysle, pomaly a postupne sa k tomu približovať. Pomôcky dávajú možnosti aj takým, čo neveria, že by niečo náročné zvládli a sú príliš slabí, i takým, čo si až príliš veria a myslia si, že už to majú zvládnuté "ľavou zadnou".

Vybavenie centra je praktické, máme všetko,  čo k cvičeniu potrebujete ;-)

Metodiky Pohybu

Najnovšie a Súčasné Prístupy v Pohybe, ktoré sa navzájom oficiálne kombinujú a spájajú

IYENGAR JÓGA - Čítaj viac...   

SPIRALDYNAMIK - Čítaj viac...

DNS KINEZIOLÓGIA - Čítaj viac...

FASCIAL FITNESS - Čítaj viac...

V cvičení používame jedinečné techniky pohybu, ktoré učia podstatu pohybu

Články o Pohybe

Pohyb je Život, Život je Pohyb. Pohyb je zákon života. Všetko je v neustálom pohybe. Zem sa točí, pomaly nenápadne presúva, formuje, od pohybu piesku na púšti až po tisícročné premeny horských masívov. Voda plynie od prameňov, cez potoky, rieky až po morské prúdy, premieňa sa na oblaky a znovu padá na zem. Teplo slnka dáva do pohybu a rastu rastliny, zvieratá, ľudí. Dáva život a znovu ho aj berie. Vietor tancuje krajinou ako vánok, silnejší vietor až hurikán a dáva do pohybu všetko čo stretne na ceste. Všetko živé sa hýbe a vyvíja. Leží, sedí, stojí, chodí, behá, skáče. Vnútro živých organizmov neustále rytmicky pulzuje, tep srdca, dýchanie, trávenie, metabolizmus, presun tekutín, pohyb krviniek, komunikácia medzi neurónmi, život buniek. Energia prúdi, emócie sa hýbu, mysľou prúdia neustále nejaké myšlienky.  

AKO CVIČIŤ VEDOME a JÓGOVO - Čítaj viac...

FASCIA POHYB a JÓGA            Čítaj viac...

POHYB a PRINCÍPY POHYBU  Čítaj viac...

Na individuálnej terapii sme tým článkom, ktorý chýba po rehabilitáciach a je prestupňom účasti na skupinovom cvičení

Foto Galéria z Cvičení

Fotka je len záznamom prítomného okamihu. Nie všetky okamihy cesty boli zachytené do formy fotky. Skúsenosť a Zážitok ostáva navždy a vie sa sprítomniť keď je na to pravá chvíľa. Jazyk Obrazov, Zvukov a Slov v samotnom Živote je najhlbší.

Okrem Zdravia Chrbtice sa venujeme aj hypermobilným ľuďom, ktorí prakticky nemajú kde cvičiť, aby sa nezranili a nezhoršili svoj stav

Hypermobilita, Svalová Nerovnováha a Pohyb 

Existuje Hypomobilita - prílišná Stuhnutosť a jej opakom je Hypermobilita - prílišná Ohybnosť. Zdravým stavom je Stred. Mikropohybmi - nenápadnými Vnútornými pohybmi sa človek vie naladiť na Rytmy Tela, Uzemniť sa, Stabilizovať sa.

 
Hypermobilné - nesprávne prevedenie pozície psa hore hlavou
Hypermobilné - nesprávne prevedenie pozície psa hore hlavou

Hypermobilní veľmi často trpia SVALOVOU NEROVNOVÁHOU, kedy svaly na povrchu tela môžu byť bez primeraného napätia, a naopak stabilizačné svaly v hĺbke vo veľkom napätí, aby udržali celistvosť a stabilitu v tele. Doslova týmto ľuďom chýba pevné držanie tela, akoby štruktúra tela bola akási detská, mäkká, nezrelá. Koordinácia pohybu sa často prejavuje nešikovnosťou v pohybe, chaotickou orientáciou v priestore. Organizácia štruktúry tela a jej rytmus v pohybe sú rozladené ako na hudobnom nástroji. Takúto situáciu má však aj veľa ľudí, ktorí nemali od narodenia nejakú pravidelnú pohybovú výchovu a vedenie, nešportovali, nemali možnosť rozvíjať svoje telo. Určitú konštitúciu tela človek dedí po rodičoch, ktorí vďaka konkrétnej konštitúcii tela nejako fungujú sami a teda aj vychovávajú v podobnom duchu. Mnoho žien je tiež viac hypermobilných, alebo sa stáva hypermobilnými vďaka hormonálnym zmenám.

3D pohyb a 3D diagnostika

Zdravý Životný Štýl

Uvedomenie si Princípu Polarity je základom uvedomenia si mnohorakých kvalít prírody, ktorá je nielen okolo nás , ale i v nás. A tak sebapoznanie, z ktorého pramení zdravé žitie. 

VIDEO - Zem Dýcha - Nádych a Výdych - striedanie Polarít Jin a Jang - Všetko Živé Dýcha 

VIDEO - Tekutý Kruh - Obeh Vody cez 4 ročné obdobia a Tekutosť v prírode ako príklad fungovania ľudskej Psychiky 

Video - 4 ročné obdobia - kolobeh prírody pôsobí na celé bytie človeka 

Darujte nám 2 %

Život je Vzťah, vytvára väzby, a všetok život je procesom vzájomých závislostí. Slobodu objavíme prijatím týchto skutočností.