Fyzio Psycho Jóga Terapia

Spojenie Fyzioterapie, Psychológie a Jógy

Učíš sa pohybovať, dýchať a relaxovať na rôzne spôsoby v súlade s Tvojím telom, povahou, aktuálnym naladením, životným príbehom a zákonitosťami pohybu 

DIAGNOSTIKA a INDIVIDUÁLKA 

3D Diagnostika v procese terapie 3D pohybom a psychosomatika - charakter a telo, Terapia, Poradenstvo  

SEBAPOZNANIE - ROZHOVORY, JEMNÝ POHYB a DYCH, RELAX

Hlbšia diagnostika Životného príbehu človeka v súvislosti vzťahu tela-psyché
Jemný Pohyb, Dych a Relaxácia  

SKUPINY - MEDICAL JÓGA

Skupinové cvičenie - Spojenie rôznorodých pohybových prístupov v zmysluplný celok pre každého člena
Metodiky a Koncepty Pohybu

               3D FUNKČNÝ POHYB                 a MEDICAL JÓGA

Vedomý pohyb a dych, vnímanie pocitov tela, liečenie - stručne o metodikách pohybu a príbeh pohybu

CVIČENIE VEDIE

Fyzioterapeutka, Psychologička, Učiteľka Iyengar Jógy, Učenie pohybu Spiraldynamik, DNS - stred, Fascie         

                   ŽIVOTNÝ ŠTÝL                         a HOLISTICKÉ ZDRAVIE

Zdravé Telo, Zdravá Psychika, Zdravý Duch, Zdravé Vzťahy, Zdravý Život, Cykly Prírody - všetko čo súvisí 

POHYB a JÓGA DNES

Základy Pohybu, Podstata, Spoločné princípy použiteľné v rôznych metódach pohybu je to čo každý potrebuje

POHYBOVANIE sa

"Než začneš cvičiť, nauč sa pohybovať" Detská radosť z pohybu, jednoduchosť, pestrosť, kreativita, preciťovanie pohybu

ČO JE TO POHYB a POMôCKY

Pohyb je zákon života. Všetko je v neustálom pohybe. Zmysel používania Jóga Pomôcok. Spájanie v Pohybe.        

Pohyb je súčasťou každého okamihu života. Pohybuješ telom, emócie sú v neustálom tanci, a myseľ neustále plynie. Pohyb nezastavíš. Ale môžeš sa stať jeho neutrálnym pozorovateľom a pochopiť ho.